מחלקה כלכלית
 

המחלקה הכלכלית מבצעת ניתוח מעמיק של החברות לפני השקעה אפשרית במניות או באגרות חוב.

מדי שבוע מפרסמת המחלקה הכלכלית סקירת מאקרו ומדי חודש מתפרסמת רשימת מניות מומלצות להשקעה.

ניהול תיקי השקעות

 

ברק בית השקעות מנהל תיקי השקעות עבור לקוחות פרטים ולקוחות מוסדיים.

 

אנו מציעים תיק השקעות אשר מותאם באופן אישי לצרכי הלקוח

קרנות נאמנות 
 

קרנות נאמנות הינן מכשיר השקעה המאפשר למשקיעים לרכוש מוצר המשקיע במגוון ני"ע על פי מדיניות השקעות מפורסמת מראש.

 

קרנות נאמנות מאפשרות למשקיעים להיחשף למגוון אפיקי השקעה - אג"ח ממשלתי, א"ח חברות, מניות בישראל ובחו"ל ועוד.

 

"אין חכם כבעל ניסיון"

חלק מעובדות החיים, ששווקי המניות חווים מפולת מדי מספר שנים. החוכמה היא להבין את זה ולא להיות מופתעים כל פעם מחדש.

 

מנהל השקעות מנוסה, הוא כזה שבונה תיק השקעות ללקוח שיוכל גם לעמוד בטלטלות בשווקים. 

אנחנו ברק בית השקעות

שי ברק, מנכ"ל.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.