ברק בית השקעות

אסטרטגיית ניהול השקעות שלנו

אנחנו בברק בית השקעות, בניהולו של שי ברק, מאמינים כי ניהול השקעות מקצועי מתחיל מהבנת סביבת המאקרו : ריבית חזויה, אינפלציה, נתוני צמיחה מקומים וגלובלים, שער חליפין והערכת לגבי רווחיות החברות ורק לאחר מכן אנו מבצעים ניתוחי מעמיקים ברמת המיקרו בכל תחום.

 

הנחת העבודה שלנו כי מרבית לקוחותינו הינם "שונאי סיכון" ולכן אנו דואגים לבנות את תיק ההשקעות שלהם באופן סולידי וזהיר, מבנה תיק אשר יכול לעמוד גם בתנודות שווקים חדות לא צפויות. 

 

הניסין הנצבר שלנו מלמד כי עדיף להרוויח תשואה סבירה כל שנה ובאופן עקבי, מאשר תשואות גבוהות ונמוכות בתנודתיות גבוהה.

 

 

המחלקה הכלכלית בברק בית השקעות מבצעת ניתוח מעמיק של החברות לפני השקעה אפשרית במניות או באיגרות חוב, עם דגש על פגישות שוטפות עם הנהלות החברות. בהמשך, המחלקה הכלכלית בברק בית השקעות מבצעת הערכה עצמאית של סיכון נייר הערך. הדירוגים של חברות הדירוג מהווים אינדיקציה נוספת. כל עבודת האנליזה בברק בית השקעות מתבצעת לצרכים פנימיים בלבד.

 

מדי שבוע  מכינה המחלקה הכלכלית המלצות להשקעה עבור לקוחותיה ויועצי השקעות בתחומי אגרות החוב והמניות בארץ ובחו"ל.

המחלקה הכלכלית

שי ברק, מנכ"ל

במשך 20 השנים האחרונות כיהן שי ברק בתפקידי ניהול בכירים בשוק ההון הישראלי, ביניהם מנהל חטיבת ההשקעות של הפניקס חברה לביטוח, מנכ"ל אילנות דיסקונט, מנכ"ל גאון בית השקעות, יו"ר איגוד קרנות הנאמנות בישראל.

 

שי ברק מוסמך במנהל עסקים בהשכלתו ובעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך. 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.