יותר טוב מזה 

הייתי משתגע

ברק (6F) אסטרטגיות - קרן ממונפת

מס' קרן 5122676

ככה אנחנו משקיעים

אנו בברק קרנות נאמנות מאמינים כי בעולם ההשקעות העכשווי יש לנהל את החשיפה למניות באופן דינאמי המתבטא לעיתים בפוזיציות לונג כאשר אנו מעריכים כי שווקי המניות עשויים לעלות ובפוזיציות שורט כאשר אנו מעריכים כי שווקי המניות עשויים לרדת.מטרת ניהול ההשקעות בקרן הינה לנסות ולהשיג תשואה חיובית בכל מצבי שוק, ללא תלות בכיוון שווקי המניות^^. הקרן מנהלת את החשיפות שלה באופן דינאמי בעיקר בשוק המניות האמריקאי.

Trading Floor

שאלות ותשובות

money.png

האם יש מינימום השקעה?

ההשקעה בקרן נאמנות יכולה להיעשות

גם בסכומים קטנים.

manager.png

מי מנהל את השקעות הקרן?

מנהל ההשקעות של הקרן הוא מר שי ברק, בעל וותק של 25 שנה בניהול השקעות בשוק ההון. בשנים האחרונות כיהן שי ברק בתפקידי ניהול בכירים, הבולטים מביניהם היו: יו"ר איגוד קרנות הנאמנות בישראל, מנכ״ל גאון בית השקעות, מנכ״ל אילנות דיסקונט קרנות נאמנות, מנהל מחלקת השקעות בחברת הביטוח הפניקס ועוד.

shield.png

היכן נמצא כספי?

כאשר רוכשים קרן נאמנות, יחידות הקרן נמצאות בחשבון הבנק על שם הלקוח וניתן לראות את שווי ההשקעה מדי יום באתר הבנק שלך.

supermarket.png

איך קונים?

את קרן הנאמנות ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת, ניתן לרכוש את הקרן בכל סניפי הבנקים אצל יועץ ההשקעות או באתרי האינטרנט של הבנקים. לכל קרן נאמנות בישראל

מלבד שם יש גם מספר קרן.

מספר הקרן הינו: 5122676.

information.png

אודות הקרן

ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ

דמי ניהול שנתיים: 3.8% #

מנהל הקרן: ברק קרנות נאמנות בע"מ

נאמן לקרן: יובנק חברה לנאמנות בע"מ

bank.png

מתי ניתן למשוך את הכסף?

ניתן למכור את הקרן בכל עת דרך יועץ ההשקעות
או באתר האינטרנט של הבנק.
מועדי הקרן שבהן ניתן לקנות ולמכור הם
ימים ב' – ה' עד השעה 16:00.

כיצד מצטרפים?

 ניתן לרכוש את הקרן בכל סניפי הבנקים אצל יועץ ההשקעות או

באתרי האינטרנט של הבנקים. לכל קרן נאמנות בישראל

מלבד שם יש גם מספר קרן.

מספר הקרן הינו: 5122676.

 

^מספר הטלפון הוא של ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ (להלן: "מנהל קרן"). **אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהיא . אין בתשואות הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישה יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת אין בתשואות הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישה יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף למדיניות השקעות המלאה ולגורמי סיכון ייחודים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה ראה תשקיפי הקרנות באתר המגנא: www.magna.isa.gov.il.

* - 6 -  מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. F - מעל 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט.

# - מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו בקרן ב-1.1 בכל שנה. (פרטים בענין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים בדוח מיום 03/03/2016 אסמכתא: 2016-03-040243).