top of page
  • תמונת הסופר/תbarak invest

המשק הישראלי - סיכום שנת 2019


הצריכה (פרטית וציבורית) וייצוא שירותים תמכו בצמיחה ב-2019


בשנת 2019 המשק הישראל צמח ב-3.3% (1.3% צמיחה לנפש, לעומת 1.1% בממוצע של מדינות ה-OECD), לאחר צמיחה של 3.4% ב-2018.


  • הצריכה הפרטית גדלה ב-3.9% (לעומת 3.7% ב-2018). מזה הצריכה השוטפת גדלה ב-3.6% והצריכה של כלי תחבורה ב-13.5%.

  • הצריכה הציבורית גדלה ב-4.1% (לאחר 4% ב-2018), מזה הצריכה האזרחית גדלה ב-4.2%.

  • סך היצוא גדל ב-3.3%, מזה הייצוא התעשייתי למעט יהלומים ב-1.5% בלבד, ויצוא שירותים ב-9%.

  • ההשקעות בבנייה למגורים עלו ב-2.2% (לאחר ירידה של 2.4% ב-2018). ההשקעות במכונות וציוד מיבוא ירדו ב-18.9%, כנראה בשל סיום השקעות הענק בלוויתן ובאינטל.

  • שיעור החיסכון הנקי של משקי הבית עלה ל-18.1% (לעומת 17.2% ב-2018 ו-14.8% ב-2017). יתכן שיישום חוק ההפרשה לפנסיה חובה תרם לעלייה בשיעור החיסכון במשק. עלייה בשיעור החסכון מהווה מקור לביקוש עבור אג"ח ממשלתיות.

  • הגרעון של הסקטור הציבורי הכולל (כולל ממשלה, רשויות ומלכ"רים) הגיע ל-4% תוצר, לעומת 3.6% ב-2018.

  • בשנת 2019 התוצר למועסק (הגידול בפריון) עלה ב- 2.4% לאחר גידול של 2.1% בשנת 2018. מדובר באינדיקטור חיובי למשק הישראלי, אשר בעבר סבל מגידול מתון בפריון (1.1% בממוצע לשנה בשנים 2013-2017).

להערכתנו, נתוני צמיחה חיוביים (עם גידול מהיר בביקושים המקומיים) תומכים באי שינוי בריבית ב-9.1.20.


מה צפוי בשנה הקרובה?


אנו צופים צמיחה של 2.8% בשנת 2020 בשל התמתנות בפעילות הגלובלית ומדיניות פיסקאלית מרסנת בישראל, אשר תשפיע גם על הצריכה הציבורית (גידול מתון יותר) וגם על הצריכה הפרטית (עקב עלייה צפויה בנטל המס באמצע השנה). מנגד, יצוא גז מלוויתן צפוי לתרום כ-0.4% לצמיחה.135 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

コメント


bottom of page