top of page
  • תמונת הסופר/תbarak invest

הצמיחה במשק ברבעון ד' 19מה ניתן ללמוד מנתוני הצמיחה?

נתוני הצמיחה מציגים פירוט רב לגבי הפעילות הכלכלית בישראל, למרות שמדובר בפעילות ברבעון ד' (ואנחנו באמצע רבעון א' 20):


  • המשק ממשיך לצמוח בקצב נאה. חשוב להסתכל על הצמיחה למעט המיסים על היבוא (3.3% ברבעון ד' לאחר 4% ברבעון ג'), בשל העיוות אשר נגרם מהקדמת רכישת רכבים. מדובר בקצב צמיחה אשר תואם את קצב הצמיחה הפוטנציאלי (ואפילו קצת מעבר).

  • הקטר העיקרי למשק ממשיך להיות הצריכה הפרטית. הצריכה הפרטית למעט צריכת בני קיימא עלה ב-5.9% (בחישוב שנתי), מזה הצריכה הפרטית השוטפת עלתה ב-4.3%. כאמור, צריכת כלי תחבורה עלתה ב-498%(!). חוזקה של הצריכה הפרטית נובעת מעלייה מתונה בשכר, שיפור בתעסוקה, וגידול מתון באשראי הצרכני (2.4% בחישוב שנתי של אשראי לא לדיור).

  • הקטר השני: יצוא שירותים (למעט תיירות ומכירת חברות הזנק) עלה ב-7.6% ברבעון ד', בעיקר שירותי היי-טק.

  • אפילו היצוא התעשייתי עלה ברבעון ד', אומנם בקצב מתון של 1.3%, זאת בניגוד לירידה המשתקפת בנתוני סחר חוץ (נתונים דולריים).

  • ההשקעות בירידה. ההשקעות בבניה למגורים ירדו ב-5.3% ברבעון ד' לאחר ירידה של 1.2% ברבעון ג', זאת לאחר שלושה רבעונים של התרחבות. הצמצום בהשקעות בבנייה למגורים מושפע מהירידה במספר התחלות הבנייה לפני שנה. מגמה זו צפויה להימשך השנה.

  • ההשקעות האחרות גם בירידה. ההשקעות במכונות וציוד ירדו 14% ברבעון ד' לאחר ירידה של 28% ברבעון ג' (נתונים במונחים שנתיים). מרבעון ד' 18 ועד רבעון ד' 19 ההשקעות במכונות וציוד ירדו ב-15.4%(!). לא ברור עד כמה סיומי פרויקטים (המפעל החדש של אינטל, לוויתן) השפיעו. גם במשך שנת 2018 חלה ירידה של 5.2%.


איך בנק ישראל יתייחס לנתוני הצמיחה?

בגדול, צמיחה נאה (למרות החולשה בהשקעות) לא תומכת בהורדת ריבית, בפרט הגידול המהיר בצריכה הפרטית.

23 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page