top of page
 • תמונת הסופר/תbarak invest

ניתוח מדד יולי ותחזית אינפלציה

16 אוגוסט 2020


מדד חודש יולי עלה ב-0.2% לעומת התחזית שלנו של 0.1%:

מה הפתיע במדד יוני? ממש לא הרבה (ראה טבלה).

 • מחירי המזון עלו מעט (0.1%), בפרט מחירי מוצרי חלב (0.5%). ציפינו לירידה קלה.

 • מחירי הבראה ונופש בישראל עלו ב- 5.8%, אך ציפינו לעלייה חדה יותר (סביב 14%) בשל העדר אלטרנטיבה של נסיעות לחו"ל. צפויה עלייה חדה במדד אוגוסט. גם אחרי העלייה ביולי מחירי ההבראה והנופש בישראל נמוכים ב- 12.9% לעומת יולי אשתקד. יש מקום לתיקון כלפי מעלה בחודשים הבאים.

מחירי השכירות מתחילים להתמתן

מחירי השכירות בחוזים מתחדשים (17.2% מסך המדד) עלו ב- 0.3% (בהתאם לתחזית שלנו) ועלו ב-1.4% ב- 12 החודשים האחרונים לעומת קצב של 1.7% לפני חודש ו- 2.0% לפני חודשיים. המשך ההתמתנות במחירי השכירות צפוי להשתקף במדדים הבאים ובאופן הדרגתי (ראה הנחות התחזית).מחירי הדירות לרכישה עלו ב- 0.4%

לפי סקר הדיור, מחירי הדירות לרכישה עלו ב- 0.4% בסקר האחרון (לאחר ירידה מצטברת של 0.9% בחודשיים שקדמו) ועלו ב- 1.9% ב- 12 החודשים האחרונים לעומת 1.8% לפני חודש. סקר הדיור מצביע על בלימה במגמת ירידת מחירי הדיור כעת, אם כי מדובר בסקר ארעי. אומנם המכירות של דירות חדשות עלו ב- 22% ביוני, אך מדובר בעיקר על פיצוי של הירידה בביקוש בחודשי הסגר. בסך הכל , לאור המשבר הכלכלי העמוק, האבטלה הגבוהה וירידה חדה באמון הצרכני, סביר להניח ירידה מתונה במחירי הדיור לרכישה בחודשים הקרובים.אינפלציית הליבה נותרה שלילית

ב- 12 החודשים האחרונים, מדד המחירים לצרכן (למעט סעיפי האנרגיה ופירות וירקות) ירד ב- 0.37%, לעומת קצב שנתי של 0.5%- בחודשיים הקודמים. מחירי התפוקה בתעשייה (ללא דלקים) עלו ב- 0.2% ביולי (1.8%- y/y, לאחר 2.3%- ביוני). מחירי התפוקה בתעשייה יורדים למרות החשש בתחילת המשבר ל"שיבושים בשרשרת הייצור" בעולם (ראה בהמשך את "גורמי האינפלציה").


מדד אוגוסט צפוי לעלות ב- 0.2% ויושפע מ:

 • עלייה עונתית מתונה במחירי הפירות והירקות בשיעור של 1.4% (בעיקר פירות הקיץ בשל קיטון בהיצע). השנה, מחירי האבטיחים התחילו לעלות במחצית השנייה של החודש.

 • ירידה עונתית מאד מתונה במחירי ההלבשה (0.3%- לעומת 1.2%- לפני שנה), בשל הקדמת מחירי סוף העונה כבר לחודש מאי.

 • התייקרות של 0.2% במחירי הדלקים.

 • המשך עלייה במחירי הבראה ונופש בישראל בשיעור של 25% בשל עונתיות הקיץ והעדר אלטרנטיבה לנופש בחו"ל (באוגוסט 19 סעיף זה עלה ב- 15.9%). עדיין מדובר בירידה של 6% לעומת אוגוסט אשתקד.

 • עלייה של 0.2% במחירי המזון, כאשר מסתמנת התייקרות במחירי העופות.

 • המשך התמתנות במחירי הדיור (מחירי השכירות) בחישוב שנתי y/y, ראה בהמשך.

 • הורדת מס רכישה על משקיעים מ- 8% ל- 5% בינואר 2021 תגרע 0.05% ממדד אוגוסט. משקל המיסים על רכישת דירה במדד נאמד בכ-0.6% וצפוי לרדת ב- 60% עבור המשקיעים (כ- 15% מהשוק), או תרומה של כ- 0.05% (זניחה יחסית).


מדד חודש ספטמבר צפוי להישאר יציב ויושפע מהתייקרות צפויה של כאחוז במחירי הדלקים (לפי מחירי הנפט + שע"ח הנוכחיים). צפויה התייקרויות במחירי פירות הקיץ. כניסת מדידה של מחירי האבוקדו תעשה במחיר גבוה (עקב פגיעה של גל החום בחודש יוני). צפויה התייקרות עונתית במחירי החינוך. מחירי השכירות ימשיכו להתמתן (y/y).

מתי ימדדו את מחירי הנסיעות לחו"ל (עם משקל של 4.8% במדד)? מדובר בשאלה חשובה עם השפעה חזקה על האינפלציה בחודשים הקרובים. מחודש מרץ ועד היום סעיף זה נזקף לסך הכול המדד, ולכן הקצב השנתי (y/y) עומד על 7.5%- בחודש יולי (מ- 4%- בפברואר). "הגיבנת" הזאת צפויה להיסגר כאשר נחזור לטוס (הנחנו בחודש נובמבר אך בהחלט קיימת אי וודאות גדולה). מצד אחד, מגבלות ריחוק והיגיינה עלולות לייקר מעט את עלות הטיסה, אך הירידה בביקוש (חשש של ישראלים רבים לטוס) צפוי למתן את מחירי נסיעות לחו"ל, לפחות בהתחלה. אנו מניחים שמחירי נסיעות לחו"ל יעלו ב- 6% שנה קדימה, בפרט בשל מדד נסיעות לחו"ל הנמוך מאד ביולי 20 עקב אי מדידה (base effect).אנו חוזים אינפלציה של 0.5% שנה קדימה, 0.6%- ב- 2020 ו- 0.7% ב- 2021

מספר הנחות בסיסיות:

 • עלייה מתונה במחירי הנפט. מחירי הנפט (ברנט) בעולם בעוד שנה יעמדו על 47 דולר/חבית (כעת סביב 45 דולר). צפויה התאוששות איטית בפעילות בעולם (גם של טיסות) ולמרות השבתת חלק מתפוקת הנפט בארה"ב (ובמקומות אחרים בעולם) עדיין לא צפוי קושי להגדיל את התפוקה בהתאם לעלייה בביקוש.


 • שיעור האבטלה במחצית הראשונה של חודש יולי נמדד סביב 12% . שיעור האבטלה צפוי לרדת ל- 11%-12% בסוף השנה (אם אין שוב סגר כללי) ול- 8%-9% בעוד שנה. רפיון בשוק העבודה תומך באינפלציה נמוכה.


 • נתוני רכישות בכרטיסי האשראי התייצבו בחודש-חודשיים האחרונים עם פתיחת המשק (ברובו) ובתמיכה מסוימת משמיים הסגורים (ישראלים צורכים יותר בישראל). יחד עם זאת, כדי לשים לב לירידה החדה באמון הצרכני שחודש יולי, מגמה אשר לא תומכת בהתרחבות מהירה בביקושים המקומיים:מחירי השכירות בחוזים מתחדשים (17.2% מסך המדד) ירדו ב- 0.5% שנה קדימה. הנחה זאת מניחה שכוח הקנייה (תשלומי השכר הכוללים במשק של ציבור השוכרים) עדיין יהיה נמוך בעוד שנה יחסית לתקופה לפני הקורונה. גם ענף התיירות הנכנסת לא יחזיר את כל דירות Airbnb שהיו לפני הקורונה (הגדלת ההיצע של דירות למקומיים). מגמת הירידה במחירי השכירות צפויה להמשיך להימדד על ידי הלמ"ס באופן הדרגתי (ראה גראף), זאת בשל הקושי לתפוס בזמן אמיתי את עסקאות השכירות של דיירים מתחלפים.


 • מחירי הסחורות בעולם (למעט הנפט) יעלו בצורה מתונה (בהתאם להתאוששות ההדרגתית בעולם). בחודשים האחרונים מסתמנת עלייה במחירי הסחורות מרמה נמוכה יחסית. בחודש האחרון מחירי הסחורות התעשייתיות ירדו ב- 4.5% ומחירי הסחורות החקלאיות עלו ב- 3.6%. מדובר בהשפעת החלשות הדולר בעולם ומגמת ההתרחבות בפעילות בסין (השפעה על מחירי המתכות בעיקר).


 • לא צפויה העלאת מיסים לפני 2022. השר כץ מתבטא בבירור בנושא ואפילו שואף להוזיל את יוקר המחייה.

 • הנחנו הוזלה של 4.5% במחירי החשמל בינואר 2021.

 • שע"ח: הלחץ לייסוף בשקל צפוי להימשך על רקע שיפור בגורמים הבסיסיים (עודף בחשבון השוטף + השקעות ריאליות), אך בנק ישראל צפוי להמשיך להתערב במטרה להאט (אך לא למנוע) את הייסוף. גופים מוסדיים ישראלים לא ששים להגדיל את החשיפה למט"ח כל עוד אין תיקון חד כלפי מטה במניות כפי שארע בחודש מרץ השנה. במאי הם מכרו נטו 1.1 מיליארד דולר ו- 0.6 מיליון ביוני. אנו מניחים המשך היחלשות הדולר בעולם לכיוון 1.21 דולר ליורו בעוד שנה, זאת בשל הגידול החד בגירעונות הכפולים (תקציב + חשבון שוטף) בארה"ב, יחסית לאירופה.

נדמה שהחשש מהשפעת אינפלציה עקב " שיבושים בשרשרת הייצור" בעולם בתחילת המשבר היה מוגזם. למרות ההתייקרות במחירי ההובלה (גם הימית וגם בטיסה), מחירי התפוקה בתעשייה בישראל (ללא דלקים) ירדו ב- 1.8% ב- 12 החודשים האחרונים. מדד מחירי הובלה ימית:


מדדי מנהלי הרכש גם מדווחים על כיוון השינוי במחירי התשומות של העסקים (input prices) לעומת השינוי במחירי התפוקות (output prices). בשלב זה, למרות שבמרבית המדינות מחירי התשומות עלו (התייקרות במחירי ההובלה, ומעט עלייה במחירי ה- commodities התעשייתיים בחודש האחרון), עדיין מרבית המדינות מדווחות על ירידה במחירי התפוקות בתעשייה. כלומר, החולשה בביקושים עדיין לא מאפשרת "לגלגל" את ההתייקרויות בתשומות אל הצרכן, אך מצב זה עשוי להשתנות ב-2021.14 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


bottom of page