top of page
 • תמונת הסופר/תbarak invest

ניתוח מדד ספטמבר ותחזית אינפלציה

18 אוגוסט 2020


עדכון מאקרו: סביבת האינפלציה נותרה דיפלציונית

מדד חודש ספטמבר ירד ב- 0.1%, בדומה לתחזית שלנו:

מה הפתיע במדד ספטמבר?

 • למזלנו, במדד ספטמבר היו שתי הפתעות אשר קיזזו אחת את השנייה. מחירי המזון ירדו מעבר לצפיות שלנו (0.7%- לעומת התחזית שלנו של 0.2%-). למרות שלפני החגים קיימת השפעה עונתית שלילית (מבצעי ערב החג), ציפינו להשפעה מתונה יותר השנה בשל הציפייה לכניסה לסגר שני ומעט תופעת "אגירה" כפי שהיה בסגר הראשון (בו מחירי המזון עלו).

 • אך מנגד:

מחירי השכירות הפתיעו כלפי מעלה

מחירי השכירות בחוזים מתחדשים (17.2% מהמדד) ועלו ב- 1.6% ב- 12 החודשים האחרונים, האצה מקצב של 1.4% גם ביולי וגם באוגוסט (ראה גרף). אנו ציפינו להמשך התמתנות לכיוון 1% y/y. לא ברור עד כמה מדובר ב"בעיות מדידה" של הלמ"ס עקב מדגם קטן, או השפעת שיפור בביקושים על רקע פתיחת המשק לפעילות בחודשי הקיץ. (ראה הנחות התחזית).



מחירי הדירות לרכישה התמתנו מעט

לפי סקר הדיור, מחירי הדירות לרכישה ירדו ב- 0.3% בסקר האחרון לאחר עלייה של 0.9% בסקר הקודם (מדובר בסקרים ארעיים) ועלו ב- 2.3% ב- 12 החודשים האחרונים לעומת 2.9% לפני חודש. התמונה הכללית בשוק הדיור הינה של ביקושים יחסית ערים (למרות הסגר הראשון). מספר הרכישות של דירות חדשות מינואר ועד אוגוסט נמוך רק ב- 2.7% לעומת מספר הרכישות בשנה שעברה. משקי הבית מנצלים את מחירי המשכנתאות הנמוכים ואולי חוששים מירידה בהיצע על רקע ירידה חדה בהתחלות הבנייה. מחירי הדיור צפויים להמשיך לעלות בקצב מתון ב- 2021.



אינפלציית הליבה נותרה שלילית

ב- 12 החודשים האחרונים, מדד המחירים לצרכן (למעט סעיפי האנרגיה ופירות וירקות) ירד ב- 0.4%, לעומת קצב שנתי של 0.5%- לפני חודש. מחירי התפוקה בתעשייה (ללא דלקים) ירדו ב-1.9%- y/y, בדומה לקצב בחודש הקודם, בעיקר על רקע השפעת הייסוף בשקל. אין עדיין סימנים להשפעת "שיבושים בשרשרת" בייצור בעולם או התייקרות במחירי ההובלה. לעומת זאת, בארה"ב ה- PPIהליבה עלה ב- 1.2% y/y.


מדד אוקטובר צפוי לעלות ב- 0.3% ויושפע מ:

 • מחירי הדלקים ירדו ב- 0.7%.

 • צפויה התייקרות עונתית במחירי הפירות והירקות (ב- 3.1%), בעיקר במחירי הירקות הבסיסיים.

 • צפויה עלייה עונתית במחירי המזון (0.5%) על רקע סיום מבצעי ראש השנה בחודש ספטמבר. באוקטובר 19 סעיף זה עלה ב- 0.7% (לאחר הוזלה של 0.6% בספטמבר).

 • במחירי ההלבשה צפוייה התייקרות עונתית בשיעור של 6.0% בשל כניסת אופנת החורף, אם כי בשיעור מתון יחסית לשנים קודמות (6.9% באוקטובר 19, 8.1% באוקטובר 18). למרות שהקניונים סגורים, הלמ"ס תמדוד את מחירי ההלבשה באתרים המקוונים.

 • מחירי הדירות בחוזים מתחדשים צפויים לרדת ב- 0.5% כאשר הקצב השנתי צפוי להתמתן ל- 1.2% (מ- 1.6% בספטמבר). סעיף הדיור כולו צפוי לרדת ב- 0.4%.

 • סעיפי ההבראה ונופש, נסיעות לחו"ל, מסיבות ואירועים ומרבית סעיפי החינוך לא יימדדו.


מדד חודש נובמבר צפוי לרדת ב- 0.1% ויושפע מירידה עונתית במחירי המזון, פירות וירקות ומחירי הדיור. צפויה עלייה מתונה במחירי הדלקים על רקע ההתייקרות במחירי הנפט בעולם. צפויה המשך עלייה עונתית מתונה במחירי ההלבשה. כנראה שמרבית "הסעיפים הבעייתיים" לא יימדדו גם בנובמבר, סעיפים אשר בדרך יורדים עונתית בנובמבר, לכן, מדד נובמבר צפוי להיות פחות שלילי ממדדי נובמבר בשנים קודמות.



אנו חוזים אינפלציה של 0.4% שנה קדימה, 0.6%- ב- 2020 ו- 0.4% ב- 2021

מספר הנחות בסיסיות:

 • עלייה מתונה במחירי הנפט. מחירי הנפט (ברנט) בעולם בעוד שנה יעמדו על 48 דולר/חבית (כעת סביב 43 דולר) ו- 52 דולר בסוף 2021. צפויה התאוששות איטית בפעילות בעולם (גם של טיסות) ולמרות השבתת חלק מתפוקת הנפט בארה"ב (ובמקומות אחרים בעולם) עדיין לא צפוי קושי להגדיל את התפוקה בהתאם לעלייה בביקוש.

 • ישראל תצא בהדרגה מהסגר השני ולא תיכנס לסגר שלישי. שיעור האבטלה (הרחב) צפוי לעמוד על 13% בסוף השנה ועל 8% בעוד שנה. עדיין מדובר ברפיון משמעותי בשוק העבודה אך התמיכות הפיסקאליות עבור העובדים בחל"ת יימשכו עד אמצע שנת 2021. צפויה התכווצות של 5.6% בתוצר השנה וצמיחה של 4.8% בשנת 2021.

 • מחירי השכירות בחוזים מתחדשים (17.2% מסך המדד) צפויים לעלות ב- 0.6% שנה קדימה. קצב העלייה השנתי צפוי להתמתן ל- 0.4% ברבעון א' 21 , אך יציאה מהמשבר צפויה לתמוך בעלייה מתונה במחירי השכירות מאמצע שנת 2021.


מחירי הסחורות בעולם (למעט הנפט) ימשיכו לעלות בצורה מתונה (בהתאם להתאוששות ההדרגתית בעולם). בחודשים האחרונים מסתמנת עלייה במחירי הסחורות מרמה נמוכה יחסית בשיא משבר הקורונה. למרות שמחירי הסחורות התעשייתיות עלו ב- 12% מתחילת המשבר, מתחילת השנה הם עלו ב- 3.3% בלבד (מחירי סחורות חקלאיות עלו ב- 1.3% מתחילת השנה). מדובר גם בהשפעת היחלשות הדולר בעולם וגם במגמת ההתרחבות בפעילות בסין (השפעה על מחירי המתכות בעיקר).



 • אנו מניחים הוזלה של 4.5% במחירי החשמל בינואר 2021 (למרות אי וודאות סביב המחלוקת עם חברות הגז) והוזלה במחירי המים של 2% בפברואר. אין אנו צופים כמעט עלייה ריאלית בתעריפי הארנונה בינואר 21, אך עדיין מדובר בעלייה נומינלית של כ- 1%-1.12%.

 • שע"ח: בנק ישראל ימשיך להילחם במספר גורמים אשר תומכים בייסוף: הגורמים הבסיסיים + מכירת מט"ח של מוסדיים (כל עוד אין ירידות חדות בשווקים). השנה צפוי שיפור בעודף בחשבון השוטף על רקע יצוא הגז של ישראל וירידה ביבוא סחורות יחסית לירידה ביצוא. ההשקעות בענפי ההיי טק יימשכו. ה- OECD צופה עודף בחשבון השוטף של 4.1% תוצר ב- 2020 (לאחר 3.4% ב- 2019) ו- 3.7% ב- 2021.


אנו מניחים המשך היחלשות הדולר בעולם לכיוון 1.20 דולר ליורו בעוד שנה, זאת בשל הגידול החד בגירעונות הכפולים (תקציב + חשבון שוטף) בארה"ב, יחסית לאירופה.

מתי יימדדו סעיפי המדד השונים? קשה מאד לדעת אך כעת אנו מניחים:

 • נסיעות לחו"ל: רק בינואר 2021, ללא השפעה של ממש על האינפלציה. מחירי נסיעות לחו"ל (כולל שהייה בחו"ל) בינואר 2021 צפויים להיות נמוכים לעומת מחירי ינואר 2020 ב- 4.5%.

 • מסיבות ואירועים: ינואר 2021.

 • סעיפי החינוך השונים: נובמבר-דצמבר 2020.

 • סעיף הבראה ונופש לא יימדד באוקטובר-נובמבר, ויחזור להימדד בדצמבר 2020 (עם ירידה חדה).

מבט על הגורמים אשר יתרמו לאינפלציה חיובית מתונה שנה קדימה (ולא אינפלציה שלילית) מראה שמחירי הדלקים צפויים לתרום 0.1% (במקום לגרוע 0.3%- שנה אחורה), וסעיפים שלא נמדדו או נמדדו חלקית יתרמו סביב האפס לאינפלציה (במקום 0.3%- שנה אחורה). צפויה התייקרות במחירי המזון (1.0%) על רקע עלייה במחירי הסחורות החקלאיות. מנגד, מחירי הדיור צפויים להתמתן. צפויה עלייה מתונה באינפלציה הבסיסית (יתר סעיפי המדד) על רקע יציאה הדרגתית מהמשבר ושיפור בפעילות (החל מרבעון ב' 21).



28 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page