top of page
  • תמונת הסופר/תbarak invest

ניתוח נתוני צמיחה

17 בנובמבר 2020


ניתוח נתוני הצמיחה : המשק צפוי להתכווץ ב- 3.5% השנה ולצמוח ב- 4.8% ב- 2021

17.11.20

נתוני הצמיחה ברבעון ג' בהחלט הפתיעו לטובה. לפי סקר בלומברג הצפיות היו לצמיחה של 24% (שלנו 30%), הרבה פחות מהנתון בפועל של 37.9%. יחד עם זאת, לאור השינויים החדים בפעילות בשל משבר הקורונה (ברבעון ב' התוצר התכווץ ב- 29.8% לאחר ירידה של 7% ברבעון א' בחישוב שנתי) וכניסה ויציאה מסגרים, במציאות הנוכחית עדיף לנתח את השינוי בתוצר (על מרכיביו) לעומת רמת התוצר ברבעון ג' 19 (שנה אחרונה). הסתכלות זו מאפשרת להסתכל על השינויים ברמת הפעילות לפני ואחרי משבר הקורונה.

הנתון המשמעותי וחיובי הינו הירידה המתונה בתוצר בתקופה זו של 1.4% (מרבעון ג' 19 ועד רבעון ג' 20) בארה"ב נתון זה עמד על 2.9%- ובאירופה על 4.3%-. יחד עם זאת, הפערים פחות משמעותיים כאשר מנתחים את השינוי בתוצר לנפש : 3.5%- בישראל,3.4% - בארה"ב ו- 4.6%- באירופה.

ננתח את השינוי במרכיבי התוצר העיקריים מרבעון ג' 19 ועד רבעון ג' 20:

  • שעיקר הפגיעה הייתה בצריכת שירותים, בכול זאת גם לאחר פתיחת המשק בחודשי הקיץ מספר ענפי שירותים לא חזרו לפעילות מלאה במשך כל הרבעון.

  • חשוב לציין את הגידול המהיר גם ביצוא התעשייתי (בתקופה שהסחר העולמי התכווץ), וגם כמובן יצוא שירותי היי טק.

  • לעומת זאת, היבוא התכווץ – מה שתמך בצמיחה ובחשבון השוטף: כלומר בלחץ לייסוף בשקל.

  • בהנחה סבירה שהמשק הישראלי יתכווץ ב- 10%-12% ברבעון ד' (בחישוב שנתי) בשל הסגר השני, נסיים את השנה עם התכווצות מתונה (יחסית להערכות המוקדמות) של כ- 3.5%.

  • בהנחה שהחיסון יגיע לישראל במהלך רבעון א'-תחילת רבעון ב', ניתן לצפות לצמיחה של 4.8% בשנת 2021. תחשיב מפורט יוצג בקרוב.

16 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page