top of page
  • תמונת הסופר/תbarak invest

ניתוח סביבת האינפלציה

09/09/2021


תחזית האינפלציה: 0.2% בחודש אוגוסט (עם נטייה ל- 0.3%), 0.1% בחודש ספטמבר, 0.3% בחודש אוקטובר ו- 1.2% שנה קדימה.


התפתחויות בסביבת האינפלציה


שע"ח: השקל התחזק ב- 1.0% בחודש אוגוסט (מול סל המטבעות), זאת למרות רכישות מט"ח על ידי בנק ישראל בהיקף של 1.6 מיליארד דולר. בנק ישראל מתמיד במדיניות של המשך התערבות בשוק המט"ח במטרה להאט, אך לא לבלום את מגמת הייסוף. גורמי מאקרו (עודף בחשבון השוטף + השקעות ריאליות) ממשיכים (וימשיכו) לתמוך בייסוף בשקל, מה שצפוי לפעול (חלקית) להתמתנות באינפלציה, מול גורמים אחרים.

  • בחודש יולי גופים מוסדיים מכרו נטו 2.1 מיליארד דולר (18 מיליארד מתחילת השנה) על ידי רכישות של נכסים בחו"ל בהיקף של 0.5 מיליארד דולר והגדלת הגידור ב- 2.6 מיליארד דולר. מוסדיים הקטינו את שיעור החשיפה למט"ח ל- 18.5% ביולי מ- 19% ביוני ו- 19.7% בסוף 2020.


  • באוגוסט, חברות היי טק גייסו 1.05 מיליארד דולר וגייסו 15.3 מיליארד דולר מתחילת השנה, זאת לעומת 20.3 מיליארד דולר בכול 2020.


קצב עליית השכר לא מהווה איום אינפלציוני (בינתיים). מתחילת הקורונה, השכר הממוצע במשק עולה בקצב שנתי של 4%, בפרט בענפי תקשורת ומידע (7.6%) ושירותים מקצועיים (8.1%), אשר משקפים בעיקר את ענפי ההיי טק. ניתוח זה מבוסס על נתוני המגמה בחודש יוני 21 לעומת ינואר 2020 בחישוב שנתי. ענף אירוח ופנאי לא מוצג בשל התנודתיות הרבה ברמה החודשית, אך לפי נתונים בניכוי עונתיות, אין עלייה משמעותית בשכר בענף זה. עליית השכר הממוצע בחישוב שנתי מינואר 2020:לפי המחירון של לוי יצחק, אין עליות מחירים משמעותיות בספטמבר, רק בחלק מהדגמים. אנו מניחים התייקרות של 1.2% בסעיף הרכבים (כולל רכבים חדשים) גם בחודש אוגוסט וגם בחודש ספטמבר.


לפי סקר מגמות בסקטור העסקי, מסתמנת התמתנות בציפיות האינפלציה שנה קדימה בענף המסחר ל- 1.26% מ- 1.33% לפני חודשיים, אך האצה בציפיות האינפלציה בתעשייה:מחירי הסחורות החקלאיות ירדו בצורה מתונה בשבועיים האחרונים (3.5%-). מחירי הנפט שומרים על יציבות יחסית למחירי סוף חודש אוגוסט.


עלייה חדה יחסית בצריכה באוגוסט. בממוצע של חודש אוגוסט, סך הרכישות בכרטיסי האשראי עלה ב- 1.6% (נתונים מקוריים) ועלה ב- 14% לעומת הרכישות באוגוסט 2020. לפי האומדן שלנו, בניכוי העונתיות הרכישות עלו ב- 4%-5%, זאת בשל צמצום משמעותי ביציאות לחו"ל. עלייה בביקוש המקומי מהווה גורם אינפלציוני מסוים, בפרט במחירי אירוח ונופש ומוצרי בני קיימא.


מדיניות מוניטארית: חבר אחד מתלבט לגבי ריסון מוניטארי

החלטת הריבית האחרונה התקבלה פה אחד (6-0). חשוב לציין שחבר אחד בכול זאת התלבט:

הוא " סבר שנתוני החשבונאות הלאומית החזקים והעלייה בסביבת האינפלציה היו יכולים לאפשר להתחיל לצמצם בהדרגה את מידת ההרחבה של המדיניות המוניטרית, אולם לאור התחדשות העלייה בתחלואה מוטב לנקוט במשנה זהירות ולהותיר לעת עתה את המדיניות הנוכחית."


כלומר, אלמלא העלייה בתחלואה, אותו חבר היה בעד לצמצם את המדיניות המרחיבה (כנראה על ידי צמצום ברכישות אג"ח, אך אולי גם על ידי העלאת הריבית? לא ברור). מדובר בינתיים בחבר אחד (לפי הערכתנו, כנראה פרופ' ראובן גרונאו), אך סביר להניח שבתרחיש של ירידה בתחלואה והמשך ההתאוששת בפעילות ובתעסוקה, אחרים יצטרפו לגישה זו.


ארה"ב: מספר המשרות הפנויות ממשיך לעלות

בחודש יולי מספר המשרות הפנויות עלה ל- 10.9 מיליון (מעל הצפי של 10 מיליון) מ- 10.2 מיליון בחודש יוני. בינתיים, כ-7 מיליון אמריקאים לא ממהרים לחזור לעבודה. עודף ביקוש ניכר לעובדים יוצר לחצי שכר. בישראל המצב הרבה פחות קיצוני עם 134 אלף משרות פנויות מול 185 אלף בלתי מועסקים (בהנחה שחוזרים לשיעור ההשתתפות של ערב הקורונה).67 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page