• barak invest

סיכום עולמי בשווקים

13-19 באוקטובר 2019

ישראל

  • מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.2% בחודש ספטמבר האחרון, בהתאם לציפיות השוק. מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.6%, מתחת לטווח היעד התחתון של בנק ישראל לאינפלציה. עוד פורסם כי מדד מחירי הדירות רשם עלייה של 0.1% ביולי-אוגוסט ו-1.3% בסיכום שנתי.

  • קרן המטבע הבינלאומית הורידה בפעם השנייה ברציפות את תחזית הצמיחה של המשק ב-2019 מרמה של 3.3% ל-3.1%, רמה אשר משקפת פסימיות גבוהה כלפי הצמיחה העתידית. החדשות הטובות, לפי תחזית הקרן, הן שהאבטלה צפויה להישאר ברמת השפל, סביב 4%, בחמש השנים הקרובות.


מדדים מובילים בישראל


ארה"ב

  • ראש צוות המו"מ הסיני לשיחות הסחר אמר כי הושגה התקדמות משמעותית לקראת חתימה על הסכם. על רקע מלחמת הסחר עם ארה"ב, דיווחה סין על צמיחת התמ"ג הנמוכה ביותר מזה שלושה עשורים. נתוני הרבעון השלישי הצביעו על המשך מגמת הירידה עם צמיחה של כ-6%, לעומת צמיחה של כ-6.2% ברבעון הקודם.

  • עונות הדוחות לרבעון השלישי בוול-סטריט ממשיכה לרכז עניין, כשהבנקים הגדולים - ג'י.פי מורגן צ'ייס ו-גולדמן סאקס, היכו את התחזיות. בסך הכל יותר משבעים חברות במדד ה-S&P 500 כבר דיווחו השבוע על תוצאותיהן לרבעון השלישי של השנה, כש-81% מתוכן הודיעו על תוצאות טובות מהצפוי.


מדדים מובילים בארה"ב


שאר העולם

  • הפרלמנט בבריטניה דחה את ההצבעה על הסכם הברקזיט של ראש הממשלה בוריס ג'ונסון. בעקבות כך נאלץ ג'ונסון לבקש הארכה נוספת בת שלושה חודשים לעזיבתה של בריטניה את האיחוד האירופי, וזאת על אף שאיים שלא לבקש דחייה מעבר ל-31 באוקטובר.

  • המפלגות החברות בקואליציה העירונית בברלין הגיעו להסכם בנוגע להקפאת שכר הדירה בבירת גרמניה במשך חמש שנים. היוזמה אמורה לתת מענה לזינוק החד במחירי השכירות בעיר בעשור האחרון, ולהפוך את שוק הנדל"ן של העיר לפחות אטרקטיבי למשקיעים.


מטבעות וסחורות


41 צפיות0תגובות
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.