• barak invest

סקירה שבועית לשוק ההון

עודכן ב: 26 ינו 2020

19 בינואר 2020

מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

ישראל

 • מדד דצמבר היה ברף הנמוך של הציפיות המוקדמות (0.0%-0.1%). העלייה החדה במחירי השכירות קוזזה על ידי עלייה מאד מתונה במחירי ההלבשה (מתחת לשיעור העונתי הרגיל) כשמחירי ההלבשה ירדו ב-5.5% ב-2019.

 • מגמת עלייה במחירי הדיור (גם במחירי השכירות וגם במחירי הרכישה) צפויה להדאיג מאד את בנק ישראל ולכן לא סביר לצפות להורדת ריבית השנה. בנוסף, במידה ומחירי השכירות ימשיכו לעלות בקצב מהיר (תולדה של עליית השכר במשק וירידה במלאי הדירות) צפויה האצה בקצב האינפלציה השנה.

מדדים מובילים בישראל


ארה"ב

 • בשבוע האחרון שוקי המניות עלו על רקע חתימה על הסכם סחר למרות שאי הסרת מרבית המכסים איכזבה, כשהאמריקאים הותירו מכס בשיעור של 25% על יבוא מסין בהיקף של 250 מיליארד דולר. התשואות בארה"ב מעט ירדו באמצע השבוע בשל אכזבה מסוימת מהסכם הסחר.

 • ביום שישי שוקי המניות עלו עקב עלייה חדה במספר התחלות הבנייה בארה"ב. בנוסף, מרבית הנתונים אשר פורסמו בשבוע האחרון היו חיוביים (ותרמו לעלייה מתונה בתשואות ביום שישי). הצרכן האמריקאי ממשיך לתמוך בפעילות הכלכלית. המסחר הקמעונאי עלה ב-0.3% בדצמבר לאחר עלייה בשיעור דומה בנובמבר, משקי הבית נהנים מעליית שכר, תעסוקה מלאה ועלייה "בעושר הפיננסי". כמו כן ב-12 החודשים האחרונים המסחר הקמעונאי עלה ב-6%.

מדדים מובילים בארה"ב


שאר העולם

 • נתונים חיוביים בסין הציגו צמיחה של 6.1% בשנת 2019 (לאחר 6.3% ב-2018). בדצמבר מסתמנת האצה בייצור התעשייתי ל-6.9% (בקצב שנתי) מ-6.2% בנובמבר. עוד בדצמבר - המסחר הקמעונאי עלה ב-8%, וההשקעות בנכסים קבועים עלו ב-5.4% (מ-5.2% בנובמבר). כעת סין שואפת להגדיל את משקל הצריכה בתוצר (שעומד כיום על 40% בלבד).

 • באירופה המסחר נסגר בשיא על רקע אופטימיות המשקיעים בעקבות חתימתו השבוע של השלב הראשון בהסכם הסחר בין ארה"ב לסין. מדד המחירים לצרכן בגרמניה עלה ב-0.5% בחודש דצמבר (בהתאם לתחזיות), כתוצאה מעלייה במחירי האנרגיה והמזון. באומדן שנתי, מדובר בעלייה של 1.4% (לעומת עלייה של 1.8% ב-2018). מנגד, נפח המכירות הקמעונאיות בבריטניה בחודשים אוקטובר-דצמבר נפל במפתיע ב-1% בהשוואה לרבעון הקודם ולמרות שהוא כולל את בלאק פריידי, חג המולד ובוקסינג דיי.


מטבעות וסחורות


מה צפוי בשבוע הקרוב?

ישראל

 • ביום חמישי: הייצור התעשייתי, הפדיון בענפי המשק והמדד המשולב של בנק ישראל (לדצמבר). מדובר בשלושה אינדיקטורים חשובים למצב הפעילות בסוף 2019.

 • הפרוטוקול של החלטת הריבית האחרונה יתפרסם. יהיה מאד חשוב לראות אם ההצבעה הייתה 4-1 (כמו בהחלטה הקודמת) או 5-0 (יותר סביר לפי דעתנו), זאת לאור המסר הברור מבנק ישראל שפחתה מאד הסבירות להורדת ריבית לאור הירידה בסיכונים הגלובליים.

ארה"ב ושאר העולם

 • ביום רביעי יתפרסמו נתוני מכירות של בתים יד שנייה בארה"ב.

 • רוב הנתונים החשובים יתפרסמו ביום שישי: מדדי מנהלי הרכש PMI (לינואר) עבור גרמניה, צרפת, האיחוד האירופי כולו, יפן וארה"ב, גם בתעשייה וגם בשירותים.


לסיכום, רגיעה בחזית הסחר צפויה להמשיך להקרין באופן חיובי על השווקים. הסביבה המאקרו כלכלית בעולם גם תומכת בשוק המניות: התייצבות ואפילו שיפור מסוים בנתונים, אינפלציה מתונה יחסית ואין ציפיות להעלאת ריבית בקרוב. העדר אופק של הורדת ריבית מוריד מהאטרקטיביות של האפיקים הארוכים. אנו מעדיפים את האפיקים הצמודים בשל תמחור אינפלציה נמוך מדי.


66 צפיות0 תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20