• barak invest

סקירה שבועית לשוק ההון

26 בינואר 2020

מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

ישראל

 • בחודשים ספטמבר-נובמבר הייצור התעשייתי (ללא כרייה וחציבה) עלה ב-3.8% (בחישוב שנתי) לאחר גידול של 7.9% בשלושת החודשים הקודמים. בתקופה זו עלה הייצור של ענפי הטכנולוגיה העלית ב-10.5% (כנראה בהובלת הייצור מהמפעל החדש של אינטל) לעומת ירידה של 0.4% ביתר הענפים. כמו-כן, סך הפדיון בענפי הכלכלה עלה ב-0.9% לאחר גידול של 3.9% בשלושת החודשים הקודמים.

 • הפדיון בענפי המסחר הקמעונאי/סיטונאי התמתן ל-2.1% מ-3.6%. גם נתוני הרכישות בכרטיסי האשראי ומכירות ברשתות השיווק מצביעים על מגמה דומה. הנתונים הכלכליים מצביעים על סימני התמתנות בפעילות (ובצריכה הפרטית) בהתקרב לרבעון הרביעי של 2019. יחד עם זאת, ללא האטה יותר משמעותית (כולל הרעה בסביבה הגלובלית) קשה לצפות להורדת ריבית. בנק ישראל מעדיף להמשיך להשתמש בכלי ההתערבות.

מדדים מובילים בישראל


ארה"ב

 • בשבוע האחרון שוקי המניות ירדו על רקע חשש להשלכות שליליות על הפעילות הכלכלית כתוצאה מהתפרצות וירוס הקורונה בסין. הנגיף כבר התפשט לארבע יבשות, לפחות 41 אנשים נפטרו ו-1,200 נדבקו. חשש זה הוביל גם לירידה בתשואות.

 • בדצמבר המכירות של דירות (לא חדשות) עלו ב-3.6% וב-10.8% ב-12 החודשים האחרונים. שוק הנדל"ן ממשיך להיות קטר חשוב לפעילות הכלכלית. מסתמנת האצה בבקשות למשכנתאות חדשות בחודשים האחרונים. שיעור הבעלות על בתים עלה מעט מאז 2016 אבל עדיין הינו נמוך יחסית לשיעור השיא בשנת 2004. לכן, התנופה החיובית בשוק הנדל"ן צפויה להימשך.

מדדים מובילים בארה"ב


שאר העולם

 • מדדי מנהלי הרכש (PMI) באירופה משתפרים ומסתמן שיפור בפעילות בתעשייה, בפרט בגרמניה. המדד המשוקלל בתעשייה באירופה(48.7) מתקרב לרמת ה-50 נקודות המבדיל בין התכווצות להתרחבות. כמו-כן, ארה"ב וצרפת הגיעו להסכם סחר ויימנעו מהטלת מכסים.

 • השווקים חוששים מהתפשטות בדומה לסארס ב-2003 (תופעת הסארס נמשכה אז 5-6 חודשים). באותה תקופה קצב הגידול במסחר הקמעונאי בסין נחתך בחצי (מ-9.2% ל-4.3%). בנוסף, התרומה של הצריכה הפרטית לתוצר בסין ירדה מ-5.1% ב-2002 ל-3.6% ב-2003. הסקטורים אשר נפגעו במיוחד בסין כללו תחבורה, אירוח ומסעדות, שירותי תרבות ואחרים. לעומת זאת, היום משקל הצריכה הפרטית מסך התוצר גבוה הרבה יותר (בעיקר צריכת שירותים) ולכן הפגיעות גבוהה יותר. הציפיות כעת הן שהווירוס הנוכחי יגיע לשיאו במרץ וייחלש עד חודש מאי.

מטבעות וסחורות


מה צפוי בשבוע הקרוב?

ישראל

 • ביום חמישי: רכישות בכרטיסי אשראי (אינדיקטור חשוב לצריכה הפרטית).

 • נתוני אבטלה והשינוי במספר המועסקים (בדצמבר) ומדד האמון הצרכני של הלמ"ס (לדצמבר).

ארה"ב ושאר העולם

 • ביום שלישי יתפרסמו ההזמנות של מוצרי בני קיימא, ומדד האמון הצרכני (לדצמבר). החלטת ריבית הפד (צפוי אי שינוי עם העברת מסר שהפד צופה שהריבית תישאר ללא שינוי לתקופה ממושכת).

 • רוב הנתונים החשובים יתפרסמו לקראת סוף השבוע: ביום חמישי - הצמיחה ברבעון הרביעי (אנו צופים 1.7%) וביום שישי - ההכנסה האישית, הצריכה הפרטית ואינפלציית הליבה (נתון חשוב עבור הפד) לחודש דצמבר.


לסיכום, אנו צופים ירידה בתשואות בשל הווירוס.

התשואות ירדו בשבוע האחרון על רקע חשש להתמתנות בשל התפרצות הווירוס. בטווח הקרוב, המשך התפשטות הווירוס עלול להעיב על שוק המניות (ולתמוך בירידת תשואות). יחד עם זאת, הסביבה הכלכלית העולמית נמצאת במגמת שיפור. בנק ישראל לא צפוי להוריד את הריבית ללא מהלך דומה על ידי הפד. עדיין, העדר אופק של הורדת ריבית מוריד מהאטרקטיביות של האפיקים הארוכים. בשבוע האחרון התשואות הצמודות עלו מעט מול ירידה מתונה בתשואות השקליות. אנו מעדיפים את האפיקים הצמודים בשל תמחור אינפלציה נמוך מדי.


184 צפיות0תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.