• barak invest

סקירה שבועית לשוק ההון

16 בפברואר 2020

מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

ארה"ב

בשבוע האחרון הנתונים הכלכליים היו מעורבים:

 • בתחילת פברואר, מדד האמון הצרכני של מישיגן עלה ב-1.1 נקודות לרמה היסטורית גבוהה כאשר רק 7% מהנשאלים היו מודאגים מהשפעת הנגיף. רמת אופטימיות צרכנית גבוהה תומכת בהמשך התרחבות בצריכה הפרטית.

 • בינואר המסחר הקמעונאי עלה ב-0.3% (4.6% ב-12 החודשים האחרונים), ומספר דורשי העבודה התייצב על רמה נמוכה. החדשות הפחות חיוביות היו הירידה בייצור התעשייתי (0.1%- ללא ייצור אנרגיה) בינואר לאחר גידול של 0.1% בדצמבר.

 • מספר המשרות הפנויות ירד ב-5% בחודש דצמבר. אינפלציית הליבה עלתה ב-2.3% ב-12 החודשים האחרונים (עד ינואר), בדומה לקצב לפני חודש.

 • הנגיד, ג'רום פאוול, אמר שהפד עוקב מקרוב ("closely monitoring") אחרי השלכות הווירוס אך מוקדם מדי לאמוד את ההשפעה על הכלכלה הגלובלית. השוק מתמחר הורדת ריבית השנה (82% סיכוי) ואפילו שתי הורדות (46% סיכוי).

מדדים מובילים בישראל

מדדים מובילים בארה"ב


שאר העולם

 • מספר ההידבקויות בנגיף בסין ממשיך לעלות, אך פחות ביתר בעולם.

 • בדצמבר 2019 הייצור התעשייתי באירופה ירד ב-2.1% וירד ב-4.1% ב-12 החודשים האחרונים. כמו-כן, ייצוא הסחורות עלה ב-0.9% בדצמבר (4.8% במונחים שנתיים) והיבוא ירד ב-0.7%.

 • קצב הצמיחה בגרמניה ברבעון ד' היה אפסי ועלה ב-0.4% (במונחים שנתיים).

מטבעות וסחורות


מה צפוי בשבוע הקרוב?

ישראל

 • ביום ראשון: יתפרסם האומדן הראשון לצמיחה ברבעון ד' 19. אנו צופים צמיחה של 3.6% בהשפעת עלייה חדה ברכישת רכבים חדשים בסוף השנה לפני העלאת המס.

 • ביום שלישי: מספר המשרות הפנויות (לחודש ינואר).

 • ביום חמישי: הייצור התעשייתי והפדיון בענפי המשק (לחודש דצמבר).

ארה"ב ושאר העולם

 • ביום שלישי יתקבלו בארה"ב מספר אינדיקטורים חשובים לגבי הפעילות בתעשייה בחודש פברואר, כולל סקר empire state.

 • ביום שישי: מדד מנהלי הרכש PMI בארה"ב ובאירופה.


לסיכום, שוק האג"ח מתחיל לתמחר אפשרות סבירה להורדת ריבית

בשבוע האחרון שוקי המניות היו חיוביים, בהתחלה בשל סימני התייצבות במספר הנדבקים בווירוס (עד שסין תיקנה את המספרים כלפי מעלה ביום חמישי). פאוול אמר שהפד עוקב מקרוב אחרי השלכות הווירוס והשוק מצפה להורדת ריבית השנה (82% סיכוי) ואפילו שתי הורדות (46% סיכוי). הנתונים הכלכליים בארה"ב היו מעורבים עם המשך התרחבות בצריכה אך חולשה בתעשייה. תשואות האג"ח בארץ ירדו מעט לעומת יציבות בתשואות בארה"ב. לאחר פרסום של מדד פברואר האינפלציה השנתית תרד לאפס ובמרץ היא צפויה להיות שלילית.

לדעתנו, התמתנות בקצב האינפלציה והימשכות השפעת הנגיף תומכים בהורדת ריבית, צעד שמעלה את האטרקטיביות באפיקים הארוכים.


34 צפיות0 תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20