• barak invest

סקירה שבועית לשוק ההון

23 בפברואר 2020

מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

ישראל

 • שיעור המשרות הפנויות ירד בינואר (ירידה בביקוש לעובדים חדשים), מגמה מתמשכת שאינה תומכת בלחצי שכר. הצמיחה ברבעון ד' (למעט המיסים על היבוא) עלתה ב-3.3%, קצב התואם את הקצב הפוטנציאלי.

 • ברבעון ד' 2019 הייצור התעשייתי התכווץ ב-0.7% (בחישוב שנתי), ומדד מנהלי הרכש בתעשייה ירד ב-1.7 נק' ל-50.1, בשל ירידה בהזמנות לייצוא. בנוסף, הפדיון בכל ענפי הכלכלה עלה ב-2.6% (לעומת 4% ברבעון ג').

מדדים מובילים בישראל


ארה"ב

 • לאחר שבתחילת השבוע שווקי המניות עלו לשיאים חדשים, ביומיים האחרונים חלו ירידות על רקע התפשטות וירוס הקורונה מחוץ לסין. תופעת "Flight to safety" הביאה לירידה חדה בתשואות.

 • מדד מנהלי הרכש (PMI) המשולב איכזב וירד ב-3.5 נקודות ל-49.6 נקודות, עם ירידה של 1.9 נקודות בתעשייה (ל-50.8) וירידה של 3.8 נקודות בענפי השירותים (ל-49.4). חולשה זו תמכה בירידת תשואות ביום שישי.

מדדים מובילים בארה"ב


שאר העולם

 • מדד ה-PMI המשולב (תעשייה ושירותים) באירופה עלה בפברואר ב-0.3 נקודות ל-51.6. המדד בתעשייה עלה ב-1.2 נקודות ל-49.1 ומדד השירותים עלה ב-0.3 נקודות ל-52.8 נקודות. בכל זאת, התעשיינים באירופה מדווחים על חולשה בהזמנות ליצוא, ופסימיות קדימה, בפרט לגבי עיכובים לגבי משלוחים (Deliver times), זאת על רקע השלכות הווירוס על הפעילות בסין.

מטבעות וסחורות


מה צפוי בשבוע הקרוב?

ישראל

 • ביום ראשון יתפרסם המדד המשולב של בנק ישראל (לחודש ינואר), נתון חשוב עבור הוועדה המוניטארית (אנו צופים 0.18%).

 • ביום שני: נתוני סקר כוח האדם (ינואר), יצוא שירותים (דצמבר) והחלטת הריבית (50% סיכוי להורדה).

 • ביום רביעי: המכירות ברשתות השיווק (ינואר).

 • ביום חמישי: הרכישות בכרטיסי האשראי (ינואר), אינדיקטור חשוב לצריכה הפרטית.

ארה"ב ושאר העולם

 • ביום שלישי יתפרסם מדד האמון הצרכני (לחודש פברואר).

 • ביום חמישי: ההזמנות של מוצרי בני קיימא (ינואר).

 • ביום שישי: הצריכה הפרטית, ההכנסה הפנויה ואינפלציית הליבה PCE (ינואר), נתון חשוב ביותר עבור הפד.


לסיכום, תיתכן הורדת ריבית ביום שני (ו/או QE)

למרות שהשוק לא צופה זאת, קיים סיכוי לא מבוטל להורדת ריבית ו/או QE (תוכנית רכישת מט"ח ללא עיקור). בחו"ל לעומת זאת, המשק האמריקאי פחות חשוף להשפעה הממתנת של כלכלת סין (יחסית לאירופה), אך ברור שצפויה השפעה ממתנת בהספקת תשומות ורכיבים מסין (supply chains). בשלב זה, הפד' עדיין לא רואה סיבה להגיב על ידי מדיניות מוניטארית יותר מרחיבה. בשוק האג"ח, שיעור האחזקות של הזרים באג"ח הממשלתי נותר יציב על 5.5% בחודשים אוגוסט-דצמבר 2019. עדיין כמעט ולא מורגש ביקוש לקראת הצטרפותה של ישראל ל-WGBI, אך בהחלט הפוטנציאל קיים. סביבת האינפלציה מתרחקת מהגבול התחתון של היעד. אם לא מחר, ההסתברות להורדת ריבית ב-6.4 בהחלט גבוהה. לדעתנו, אופק של הורדת ריבית מעלה את האטרקטיביות באפיקים הארוכים.

13 צפיות0 תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20