• barak invest

סקירה שבועית לשוק ההון

1 במרץ 2020

מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

ישראל

 • האינדיקטורים הכלכליים האחרונים היו בהחלט חיוביים, אך ברור שהנתונים עדיין לא משקפים את השפעת ווירוס הקורונה, כשהגידול בצריכה הפרטית נמשך, אך הקצב מתמתן.

 • בחודשים נובמבר-ינואר המכירות ברשתות השיווק עלו ב-2.6% בחישוב שנתי (לאחר גידול של 3.2% בשלושת החודשים הקודמים). בנוסף, הרכישות בכרטיסי אשראי עלו ב-9.1% (לאחר גידול של 10.7% בשלושת החודשים הקודמים). משקי הבית נהנים מעלייה בשכר, גידול בתעסוקה וריביות נמוכות.

 • בינואר שיעור האבטלה בגילאים 25-64 ירד ל-3.0% (מ-3.2% בדצמבר 19 ו-3.7% לפני שנה). מספר המועסקים עלה ב-0.7% בינואר וב-1.9% שנה אחורה. קליטה מהירה של מועסקים חדשים מעידה על קצב צמיחה מהיר יחסית. שוק העבודה בהחלט "הדוק", מה שתומך בלחצי שכר, ולכן גם בלחצי אינפלציה מסוימים.

 • המדד המשולב עלה ב-0.25% בינואר וב-3.2% בחודשים נובמבר-ינואר (בחישוב שנתי). בנק ישראל מציין "שהפעילות ממשיכה להתרחב בקצב היציב סביב הקצב ארוך הטווח". כמו-כן, יצוא שירותים (למעט מכירת חברות הזנק) עלה ב-19.1% ברבעון ד' 19 (בחישוב שנתי) וב-9.6% בכל שנת 2019.

מדדים מובילים בישראל


ארה"ב

 • מרבית הנתונים הכלכליים אשר פורסמו בשבוע האחרון היו חיוביים, אך פחות השפיעו על המומנטום השלילי. הנתונים כללו עלייה חדה במכירות של בתים חדשים, ירידה מתונה מהצפוי בהזמנות של מוצרי בני קיימא בינואר (לאחר עלייה מהירה בחודש הקודם), עלייה מתונה במדד האמון הצרכני של מישיגן, עלייה מהירה בהכנסה האישית (0.6% בינואר, 4.0% בשנה האחרונה) ועלייה סבירה בצריכה הפרטית (0.2% בינואר, 4.5% עלייה ריאלית בשנה האחרונה). לנתונים אלו מתווסף שיעור החיסכון של משקי הבית אשר עלה ל-7.9% בינואר(מ-7.5% בדצמבר).

 • יתכן שגם התחזקותו של המועמד הדמוקרטי סנדרס תמכה בירידות (בשל המדיניות הפחות קפיטליסטית שלו). נגיד הפד', ג'רום פאוול, אמר ש-"הפד ישתמש בכלים המוניטאריים כדי לתמוך בכלכלה".

מדדים מובילים בארה"ב


שאר העולם

 • לשווקים בעולם יותר חשוב כרגע הנזק הצפוי מווירוס הקורונה. השווקים הגיבו בשלילה להתפשטות הווירוס באיטליה, יפן, איראן, וקוריאה. חשוב להדגיש שביממה האחרונה מסתמנת ירידה במספר המקרים החדשים שהתגלו מחוץ לסין.

 • מעבר לנזק מיידי לענף התיירות, תעופה, אירוח וכו', ברור שצפויה השפעה ממתנת כתוצאה מפגיעה בהספקת תשומות ורכיבים מסין (supply chain disruptions).

מטבעות וסחורות


מה צפוי בשבוע הקרוב?

ישראל

 • ביום ראשון יתפרסם השכר הממוצע במשק (לחודש דצמבר), כשלאחרונה מסתמנת התמתנות בקצב עליית השכר, גורם חשוב לאינפלציה.

 • ביום חמישי: סקר מגמות בסקטור העסקי (פברואר). לאחרונה רמת האופטימיות הייתה גבוהה יחסית, מעניין לראות אם ווירוס הקורונה משנה את ההערכות.

ארה"ב ושאר העולם

 • ביום שלישי יתפרסם באירופה מדד מחירים לצרכן (לחודש פברואר).

 • ביום רביעי יתפרסם בסין מדד מנהלי הרכש Caixin (פברואר).

 • ביום שישי: נתוני תעסוקה בארה"ב ושכר ממוצע לשעת עבודה (פברואר).


לסיכום, חשש גובר מהתפשטות ווירוס הקורונה תמך בירידות החדות במיוחד בשוקי המניות ובביקוש לאג"ח ממשלתי.

אין ספק שצפויה השפעה ממתנת בישראל בשל ההתמתנות בסין (ובעולם בכלל). קשה להעריך את עוצמת ההשפעה, אך ברור שיצוא הסחורות ייפגע, עקב הפגיעה בסחר העולמי. צפויה גם ירידה בתיירות הנכנסת. לא ברור עד כמה הווירוס יתפשט בישראל וישפיע על הצריכה הפרטית. משרד האוצר מעריך כעת השפעה ממתנת של 0.2%.

בארה"ב, הפד' נוטה להיות מאד רגיש לירידות חדות בשווקים הפיננסיים (בדומה לסוף 2018), בטענה שמדובר בשחיקה בכוח הקניה של הציבור (סוג של ריסון מוניטארי). השווקים מתמחרים 100% סיכוי להורדת ריבית ב-18.3 וסיכוי של 58% להורדת ריבית של 1% שלם עד סוף השנה (ההערכה קיצונית לפי הערכתינו).


בשוק האג"ח, החלטת אי שינוי הריבית התבססה על תרחיש של סיום מהיר של ווירוס הקורונה. הערכה זו עלולה להשתנות עד להחלטת הריבית הבאה. יחד עם זאת, לא ברור אם בנק ישראל יחליט להגיב על ידי הורדת ריבית. בינתיים הפיחות בשקל נמשך, מגמה אשר מורידה לחץ מבנק ישראל להגיב. הירידה החדה בתשואות בארה"ב מהווה הזדמנות לצמצם מח"מ בהדרגה.
39 צפיות0 תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20