• barak invest

סקירה שבועית לשוק ההון

עודכן ב: 1 יול 2020

8 במרץ 2020

מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

ישראל

 • בחודש פברואר הגרעון התקציבי (ב-12 החודשים האחרונים) ירד ל-3.1% תוצר על רקע העדר תקציב מאושר ועלייה בהכנסות. כמו-כן, סקר מגמות בסקטור העסקי הצביע על אופטימיות במרבית ענפי המשק, ומדד האמון הצרכני של פועלים הפתיע ועלה ב-0.4 נקודות.

 • מספר התיירים הנכנסים בפברואר ירד ב-5%, ומספר התיירים היוצאים ירד ב-9%.

 • ברבעון ד' 19 השכר הממוצע עלה ב-3.0% בחישוב שנתי, קצב לא ממש אינפלציוני.

מדדים מובילים בישראל


ארה"ב

 • בחודש פברואר נוספו 273 אלף מועסקים חדשים (85 אלף נוספו בתיקונים אחורה). בנוסף, השכר הממוצע עלה ב-0.3% וב-3.0% ב- 12 החודשים האחרונים.

 • מדד מנהלי הרכש בתעשייה (ISM) ירד בפברואר ב-0.8 נק' ל-50.1, ומדד מנהלי הרכש בשירותים עלה ב-1.8 נקודות לרמה גבוהה של 57.3.

מדדים מובילים בארה"ב


שאר העולם

 • אינפלציית הליבה באירופה עלתה ב-1.2% בפברואר (בחישוב שנתי), עלייה מתונה מינואר (1.1%).

 • בחודשים ינואר-פברואר היצוא מסין ירד ב-17.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ומדד מנהלי הרכש המשולב בסין צלל ל-27.5 נקודות בפברואר מ-51.9 בינואר.

מטבעות וסחורות


מה צפוי בשבוע הקרוב?

ישראל

 • היום יתפרסמו נתוני מאזן התשלומים של רבעון ד' 19.

 • מחר בנק ישראל יפרסם את הפרוטוקול של החלטת הריבית האחרונה. קיימת חשיבות לראות את ההצבעה של חברי הוועדה. הצבעה של 5-1 (או 6-0) תאותת שהוועדה לא ממש ששה להוריד ריבית. הצבעה של 4-2 תגביר את ההסתברות להורדת ריבית בהחלטה הקרובה.

 • ביום שלישי: מדד האמון הצרכני של הלמ"ס והאומדן השני לצמיחה ברבעון ד'. השכר הממוצע במשק (לחודש דצמבר), כשלאחרונה מסתמנת התמתנות בקצב עליית השכר, גורם חשוב לאינפלציה.

 • ביום חמישי: נתוני סחר חוץ (פברואר), כאשר נתוני יבוא ויצוא מהווים מקור חשוב לפעילות הכלכלית.

ארה"ב ושאר העולם

 • ביום רביעי יתפרסמו בארה"ב נתוני אינפלציה (CPI) לחודש פברואר.

 • ביום חמישי יתפרסם באירופה הייצור התעשייתי (לחודש ינואר).


לסיכום, התנודתיות החזקה בשווקים נמשכה בשבוע האחרון.

הורדת ריבית הפד ב-0.5%, והתחזקותו של המועמד ביידן והכרזה על תוכנית סיוע של 8.3 מיליארד דולר תמכו ביומיים של עליות מחירים. אך בימים חמישי-שישי השווקים חזרו לרדת על רקע המשך התפשטות ווירוס הקורונה מעבר לסין. השווקים לא התייחסו לנתוני התעסוקה המאוד חיוביים.


בשוק האג"ח, תופעת ה-Fly to safety משכה את התשואות לשפל היסטורי. התשואות בישראל צפויות לרדת בתחילת השבוע בתגובה למגמה דומה לחו"ל. בנוסף, המשך עצבנות בשווקים תומכת בהמשך פיחות מתון בשקל כאשר מוסדיים ממשיכים למכור מט"ח (ראו ניתוח מהסקירה שלנו של לפני שבוע). הירידה החדה בתשואות בארה"ב מהווה הזדמנות לצמצם מח"מ בהדרגה.


92 צפיות0 תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20