• barak invest

סקירה שבועית לשוק ההון

עודכן ב: 1 יול 2020

15 במרץ 2020

מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

ישראל

 • מדד האמון הצרכני של הלמ"ס הציג שיפור מפתיע בפברואר כשעלה ל- 6- (לעומת 9- בינואר ו- 6.25- בממוצע ב-2019. הסקר נערך במהלך חודש פברואר (לא בסופו) ולכן סביר להניח שהשפעת ווירוס הקורונה (על נסיעות לחו"ל, רכישות מקוונות וחשש מהתקהלות) עדיין לא באה לידי ביטוי, כאשר עיקר ההרעה חלה בחודש מרץ. בכל זאת, משקי הבית נהנו בפברואר מתעסוקה מלאה ועלייה מתונה בשכר. מגמת שיפור באמון הצרכני נצפתה גם במדד של פועלים.

 • המשק צמח ב-4.2% ברבעון ד' (באומדן השני, לעומת 4.8% באומדן הראשון). ללא מיסים על היבוא המשק צמח ב-2.7% (עודכן מ-3.3%). העדכון כלפי מטה באומדן נובע בעיקר מעדכון כלפי מטה בגידול בהשקעות בנכסים קבועים ל-5.3% מ-8.7%. בנק ישראל צופה שהשפעת ווירוס הקורונה על הצמיחה בישראל צפויה להגיע ל- 0.7%- ב-2020 בעיקר עקב ירידה חדה בתיירות. בינתיים, בפברואר חל גידול של 18% ברכישות באשראי ברשתות השיווק לעומת פברואר אשתקד (עקב רצון של הציבור לאגור מוצרים רבים).

 • בגזרת המאקרו - המשק צפוי להתכווץ בשנה הקרובה. ניקח לדוגמה את ההתכווצות הדרמטית בתקופת האינתיפאדה השנייה: ב-2001 המשק התכווץ ב-3%. חלה ירידה חדה בתיירות, התכווצות בהשקעות וירידה בצריכה הפרטית לנפש. אמנם הסיבות שונות, אך ההשלכות על הפעילות הריאלית דומות.

 • בגזרת האינפלציה - בשבוע האחרון השקל פחת ב-4.8% מול הדולר וב-3.7% מול היורו. המשך תנודתיות בשווקים תומכת בפיחות בשקל, ובנק ישראל העריך במחקר ששיעור תמסורת שע"ח בעת פיחות עומד על 14%. מחירי הנפט בעולם ירדו בצורה חדה על רקע מלחמת מחירים בין סעודיה ורוסיה, ואנו צופים הוזלה של 10% במחירי הדלקים בתחילת אפריל ומדד של 0.1%.

מדדים מובילים בישראל


ארה"ב

 • הבנק הפדרלי הודיע על הזרמת נזילות של עד 1.5 טריליון דולר בשוק האשראי.

 • אינפלציית הליבה עלתה ב-0.2% בפברואר וב-2.4% (בחישוב שנתי), האצה מ- 2.3%.

 • מדד האמון הצרכני נפגע - בתחילת חודש מרץ, מדד האמון הצרכני ירד ב-5.1 נק' ל-95.9 נקודות.

מדדים מובילים בארה"ב


שאר העולם

 • לפני הקורונה, אירופה הציגה התאוששות בפעילות: בגרמניה הייצור עלה ב-3%, בצרפת ב-1.2% ו-3.7% באיטליה. באירופה כולה הייצור התעשייתי עלה ב-2.3% בחודש פברואר.

 • ה-ECB (הבנק המרכזי האירופי) הודיע על גידול בתוכנית ה-QE ב-120 מיליארד יורו עד סוף השנה, אך אכזב את השווקים אשר ציפו להורדת ריבית. מנגד, הבנק המרכזי באנגליה הוריד את הריבית ב-0.5%.

 • האינפלציה בסין ב-12 החודשים האחרונים עומדת על 5.2% בשל זינוק במחירי החזירים.

מטבעות וסחורות


מה צפוי בשבוע הקרוב?

ישראל

 • היום יתפרסם מדד המחירים לצרכן (לחודש פברואר). אנו צופים מדד של 0.2%-, ברף הנמוך של הציפיות. מחירי ההלבשה צפויים לרדת ב-4.4%, זאת בנוסף לירידה של 2.4% במחירי הדלקים בתחילת החודש. בנוסף, היום יתפרסמו נתוני מכירות של דירות חדשות (לינואר) ומספר המשרות הפנויות (לפברואר).

 • ביום חמישי: התחלות וגמר בנייה ברבעון ד' 19.

ארה"ב ושאר העולם

 • היום יתפרסמו בסין נתוני הייצור התעשייתי, המסחר הקמעונאי וההשקעות (לחודש פברואר).

 • ביום שלישי יתפרסמו בארה"ב נתוני הייצור התעשייתי והמסחר הקמעונאי (פברואר). בגרמניה יתפרסם סקר האמון בסקטור העסקי (ZEW) לחודש מרץ.

 • ביום רביעי הפד צפוי להוריד שוב את הריבית ב-0.5%.


לסיכום, הנעלם הגדול שנותר הינו כמה זמן יימשך משבר הקורונה בעולם.

עד יום שישי הירידות בשווקים התחזקו על רקע התפשטות הקורונה באירופה ובארה"ב, בלבול לגבי תגובת הממשל האמריקאי, צלילה במחירי הנפט, ועלייה חדה במחירי האשראי. ביום שישי ההכרזה על תוכנית חרום לאומית הביאה לעלייה חדה בשווקים.


בשוק האג"ח, התשואות בישראל עלו על רקע פדיונות מאסיביים בקרב קרנות נאמנות, והאג"ח ל-10 שנים נסחרת בתשואה גבוהה מזו של ארה"ב. סביבת האינפלציה בישראל עדיין נמוכה יותר מזו של ארה"ב, גם סביבת הריביות. להערכתנו קיימת סבירות של 60% להורדת ריבית בישראל לרמה נמוכה של 0.1% (בהחלטה הבאה ב-6 לאפריל). לאור עליית התשואות, אין לפסול תוכנית הרחבה כמותית בה בנק ישראל ירכוש אג"ח ממשלתי.

לאור עלייה חדה בתשואות בישראל עלתה האטרקטיביות באפיקים הארוכים.


90 צפיות0 תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20