• barak invest

סקירת מאקרו עולמית 16/12/19


ארה"ב: אינפלציה במחירי השירותים

 • בנובמבר אינפלציית הליבה (CPI) עלתה ב-0.3% וב-2.3% ב-12 החודשים האחרונים (בדומה לקצב בחודש אוקטובר). סך הכול האינפלציה עלתה ב-2.1% בנובמבר, מ-1.8% באוקטובר. עיקר האינפלציה מגיעה ממחירי השירותים אשר עלו ב-3.0% (בחישוב שנתי) בנובמבר, מזה מחירי הדיור (שכירות) שעלו ב-3.3%. מחירי שירותי הבריאות גם עלו ב-3.3% (מחירי ביקור אצל רופא עלו ב-5.1%).

 • נאום "יוני" יחסית של פאוול ועדכון כלפי מטה בתחזית הריבית של חברי הפד (לאי שינוי ב-2020 מהעלאת ריבית אחת בתחזית הקודמת בספטמבר) תמכו בירידת תשואות ביום רביעי. פאוול הדגיש שלא יעלה את הריבית לפני שהוא מבחין באינפלציה עיקשת.

סין:

 • בנובמבר האינפלציה עלתה ל-4.5% בחישוב של 12 החודשים האחרונים (מ-3.8%), עקב מחסור חמור בחזירים.

אירופה:

 • בסקר ZEW (אמון עסקי בגרמניה) רכיב הציפיות קדימה עלה בצורה חדה.

 • הבנק המרכזי האירופי שמר על מדיניות מרחיבה וצופה צמיחה של 1.2% השנה ו-1.1% ב-2020.


מה צפוי בשבוע הקרוב?

 • ביום שני: שורה של מדדי מנהלי הרכש (PMI) יתפרסמו בעולם (לגבי דצמבר), כולל ביפן, אירופה, בריטניה וארה"ב. עוד יתפרסמו נתוני הייצור התעשייתי והמסחר הקמעונאי בסין (נובמבר).

 • ביום שישי: ההכנסה האישית, הצריכה הפרטית ואינפלציית הליבה (נובמבר) יתפרסמו. באוקטובר אינפלציית הליבה עמדה על 1.6% (בחישוב שנתי). נתון האינפלציה ישפיע במיוחד על שוק האג"ח.

שוק האג"ח: פחתה האטרקטיביות בארוכים ב-2020

 • לפי הידיעות מסין, מסתמן הסכם סחר בין ארה"ב וסין, אך עדיין אין פרטים מלאים. ארה"ב הודיעה על הורדת שיעור המכס על 120 מיליארד דולר יבוא מסין מ-15% ל-7.5%, ובוטל (או נדחה) האיום של העלאת המכס על 160 מיליארד דולר יבוא, אשר היה מתוכנן להיכנס לתוקף אתמול. חתימה על הסכם סחר צפויה לתרום לעליית תשואות בארה"ב.

 • ניצחון מוחץ של השמרנים בבריטניה חיזק את הפאונד ותמך בשוקי המניות באירופה.

 • נתוני מסחר קמעונאי מעט חלשים ועלייה במספר דורשי העבודה בארה"ב הקשו על המשך עליית תשואות.

 • העדר אופק של הורדת ריבית מוריד מהאטרקטיביות של האפיקים הארוכים.
37 צפיות0תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.