top of page
  • תמונת הסופר/תbarak invest

סקירת מאקרו שבועית


29.05.2022

שווקים: בשבוע האחרון שוקי המניות תיקנו כלפי מעלה וקטעו רצף של ירידות חדות. השווקים שאבו עידוד מהתבטאויות מעט יוניות ממספר חברי הפד אשר העריכו כי בעוד 2-3 העלאות הועדה המוניטארית תעצור כדי לבחון את קצב ההידוק המוניטארי בהתאם לנתוני הצמיחה בפועל. בנוסף, בשישי פורסם כי אינפלציית הליבה PCE התמתנה ל- 4.9% שנה אחורה מ 5.2% (בהתאם לצפי), נתון אשר תמך בהמשך התכווצות צפיות האינפלציה 5YR5YR (הציפיות לחמש שנים בעוד חמש שנים). בפרוטוקול הריבית שפורסם ברביעי נראה שרב חברי הפד סבורים שיש להעלות את הריבית במנות של 0.5% במספר החלטות קדימה, אך כעת השוק נותן הסתברות גבוהה יותר להצלחה במיגור האינפלציה.

מאקרו חו"ל: מדדי מנהלי הרכש בעולם מצביעים על המשך התרחבות בפעילות אם כי בקצב מתון יותר יחסית לחודשים הקודמים. באירופה המדד המשולב (תעשייה + שירותים) ירד ב- 0.9 נקודות ל- 54.9, עדיין מעל הממוצע הרב שנתי. בארה"ב, מדד ה- PMI ירד ב- 2.2 נקודות ל- 53.8. רכיבי המחירים במדדי ה- PMI ממשיכים להצביע על האצה באינפלציה.

ארה"ב: נתון משמעותי היה הירידה החדה במכירות של בתים חדשים בשיעור של 16.6% באפריל (אחרי שהנתון של מרץ עודכן כלפי מטה ב- 7%): התייקרות המשכנתאות מרסנת את הביקוש. ההזמנות של מוצרי בני קיימא עלו ב- 0.4% בחודש אפריל, מעט פחות מהציפיות. אינפלציית הליבה PCE עלתה ב- 0.3% (4.9% שנה אחורה לעומת 5.2% לפני חודש), בהתאם לציפיות. באפריל הצריכה הפרטית עלתה ב- 0.9% (נומינלית, 0.6% ריאלית), מעל הציפיות של 0.7%, והנתון של חודש מרץ עודכן ל- 1.4%+ מ- 1.1%. קיימת הערכה שהצריכה הפרטית תעלה ריאלית ב- 5% (בחישוב שנתי) ברבעון ב'. בסקירה של השבוע שעבר הסברנו מדוע הצריכה הפרטית תמשיך לתמוך בפעילות בתקופה הקרובה. בינתיים, המשך התרחבות בפעילות בארה"ב ותומכת בהמשך העלאת ריבית על ידי הפד.


מאקרו ישראל: בנק ישראל הפתיע עם העלאת ריבית של 0.4% ל- 0.75%. זאת למרות שהנגיד סבור שהאינפלציה בישראל נמוכה בהרבה ממרבית המדינות בעולם, והתבטא שהכוונה להעלות את הריבית בצורה הדרגתית. נתון המאקרו המשמעותי של השבוע היה המשך העלייה במספר המשרות הפנויות ל- 154.1 אלף באפריל (בפרט בענפי השירותים) מ- 152.2 אלף במרץ ו- 95-100 אלף לפני משבר הקורונה. שוק העבודה ממשיך להתהדק, מה שתומך בלחצי שכר.


בפברואר-אפריל, המכירות בכרטיסי האשראי עלו ב- 2.6% בחישוב שנתי (ריאלי, נתוני מגמה), התמתנות מגידול של 5.1% בשלושת החודשים שקדמו. באפריל, הרכישות עלו ב- 0.6% בלבד (נמוך בהרבה מהשינוי בנתונים היומיים של בנק ישראל). הנתונים היומיים של בנק ישראל מצביעים על ירידה מתונה של 1% בחודש מאי (בניכוי עונתיות), אולי בהשפעת הגידול החד במספר היוצאים לחו"ל. הצריכה הפרטית הריאלית מתמתנת לאחר הגידול החד עם הסרת מגבלות הקורונה. בנוסף, אינפלציה גבוהה שוחקת את הגידול הריאלי בצריכה.


שוק האג"ח: בשבוע האחרון, התשואות בארה"ב ירדו לאורך כול העקום כאשר השווקים צופים שהתמתנות באינפלציה תביא להתמתנות בקצב העלאות ריבית הפד. אנו ממשיכים להעדיף את הצמודים הקצרים והשקליים הארוכים. הסיבות: בטווח הקצר צפויה האצה בקצב האינפלציה השנתי (גם תחזית האינפלציה שלנו לחודש מאי – 0.8%, מעט גבוהה ממרבית הציפיות בשוק), אך בטווח הארוך (בשנת 2023) סביבת האינפלציה צפויה להתמתן.


מה צפוי להתפרסם בשבוע הקרוב:

חו"ל: שני: אין מסחר בארה"ב. שלישי: אירופה: מדד מחירים לצרכן (מאי), ארה"ב: מדד האמון הצרכני (מאי). רביעי: מדד מנהלי הרכש בתעשייה ISM (מאי), מספר המשרות הפנויות (אפריל). שישי: נתוני תעסוקה (מאי) והשכר לשעת עבודה. בנוסף, יתפרסם מדד מנהלי הרכש בענפי השירותים, אינדיקטור חשוב לאמוד את סביבת הפעילות הכלכלית בארה"ב.

ישראל: שלישי: הפדיון בענפי המשק והייצור התעשייתי (אפריל). רביעי: ייצוא שירותים (אפריל), השכר הממוצע (פברואר). יהיה חשוב לראות האם מגמת העלייה בשכר בסקטור העסקי נמשכת.

70 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page