top of page
  • תמונת הסופר/תbarak invest

סקירת מאקרו שבועית


12.06.2022

סקירת מאקרו שבועית: סיכוי סביר שריבית הפד תעלה ב- 0.75% בשבוע הבא


מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

עלייה חדה באינפלציה במאי (מעבר לציפיות) העיבה על השווקים ביום שישי ושלחה את התשואות כלפי מעלה. ביום חמישי ה- ECB שידר "ניציות" עם כוונה להעלות את הריבית גם ביולי (ב- 0.25%) וגם בספטמבר (כנראה ב- 0.5%) ולהתמיד עם העלאות ריבית ("באופן הדרגתי אך ממושך").

מאקרו ישראל: שוב, עודף תקציבי במאי

במאי העודף התקציבי הגיע ל- 1.4 מיליארד ₪ ו- 33 מיליארד מתחילת השנה.

הסקטור העסקי מדווח על המשך פעילות ערה וציפיות להאצה בחודשים הקרובים.

במחצית הראשונה של מאי שיעור האבטלה חזר לרמה ערב הקורונה (3.4%).

נוספו 64 אלף מועסקים חדשים בשבועיים, ושיעור התעסוקה חזר ל- 2019.

במאי מיליון ישראלים יצאו לחו"ל! 33% יותר מאשר במאי 19 (ערב הקורונה). מדובר בהיקף משמעותי אשר תורם להתמתנות (או ירידה) בצריכה המקומית. לעומת זאת, נכנסו 258 אלף תיירים מחו"ל (30% פחות ממאי 2019).

סביבת האינפלציה: צפוי מדד גבוה במאי

אנו צופים מדד של 0.8% בחודש מאי, ברף הגבוה של הציפיות בשוק.

אנו צופים עלייה במחירי המזון, פירות וירקות, הלבשה ונסיעות לחו"ל.

הסקטור העסקי צופה אינפלציה של 2.47% שנה קדימה, האצה מ- 2.25%.

ביום שישי השקל פוחת ב- 0.7% מול הסל עד 13:30, אך המשיך להיחלש לאחר קביעת שער היציג.

תחזית האינפלציה: 0.8% במאי, 0.4% ביוני, 0.5% ביולי ו- 3.5% שה קדימה.

ארה"ב: האינפלציה מפתיעה כלפי מעלה

במאי מדד המחירים לצרכן עלה ב- 1.0% (הצפי היה ל- 0.7%) והליבה עלתה ב- 0.6% (הצפי היה ל- 0.5%). עליות מחירים היו במזון, דיור, טיסות, רכבים ועוד.

ביוני מדד האמון הצרכני של מישיגן צנח ל- 50.2 נק' (צפי ל- 58.5) מ- 58.4.

משקי הבית חוששים מאינפלציה עם ציפיות ל-5.4% שנה קדימה (עלייה מ- 5.3%).

קרן המטבע הורידה את תחזית הצמיחה בעולם ל- 2.9% מ- 4.1% ואת הצמיחה בארה"ב ל- 2.5% מ- 4.2%.

אירופה: חולשה בפעילות בגרמניה

בגרמניה ההזמנות בתעשייה ירדו ב- 2.7% באפריל וירדו ב- 6.2% שנה אחורה.

ה-ECB צופה צמיחה של 2.8% השנה (עדכון מ- 3.7%), ו- 2.1% ב- 2023.

סין: התמתנות במחירי הסחורות משפיעה על מחירי התעשייה

במאי, מדד מחירי התפוקה PPI התמתן ל- 6.4% y/y, מ- 8.0% באפריל.

שוק האג"ח: עלייה חדה בתשואות בארה"ב

עליית תשואות בארה"ב ביום שישי תעיב על שוק האג"ח המקומי היום. קיימת אפשרות להעלאת ריבית הפד ב- 0.75% ביום רביעי.

אצלנו, מעט מפתיע שהחלטת הריבית האחרונה (ל- 0.75%) התקבלה פה אחד! איפה היונים בוועדה אשר מעדיפים להיות זהירים יותר עם העלאת ריבית מתונה יותר. משמעות הדבר: צפויה העלאת ריבית בכול החלטה השנה לרמה של 2.75% שנה מהיום. צפויה העלאת ריבית של 0.5% ביולי במידה ומדד מאי יגיע ל- 0.8%.

עודף תקציבי עצום מתחילת השנה תומך בהמשך צמצום קצב ההנפקות.

למרות שעליית התשואות היום תגביר את האטרקטיביות בארוכים, עדיף להיות בהמתנה למדד מאי (הגבוה).

ארה"ב: האינפלציה מתפרצת

האינפלציה במאי הפתיעה עם עלייה של 1.0% (8.6% שנה אחורה, האצה מ- 8.3%), לעומת ציפיות ל- 0.7%. אינפלציית הליבה עלתה ב- 0.63% (6% שנה אחורה), זאת לעומת הציפיות ל- 0.5%.

מה עלה באופן משמעותי?

מחירי המזון עלו ב- 1.2% (10.1% שנה אחורה).

סעיף הדיור הראשי (shelter) עלה ב- 0.6%, האצה מקצב של 0.5% בחודשיים הקודמים, וב- 5.5% שנה אחורה. המשקל במדד: 32.4%! סעיף זה צפוי להמשיך לעלות בקצב מהיר בחודשים הקרובים, זאת לפי הקורלציה החזקה עם מחירי הבתים (Case-Shiller) בפיגור של 1.25 שנים, אשר עלו ב- 20% שנה אחורה:מה עוד עלה במדד מאי? מחירי טיסות ב- 12.6% (37.8% שנה אחורה), רכבים חדשים ב- 1.0%, רכבים משומשים ב- 1.8% (לאחר מספר חודשים של ירידות מחירים), ומחירי ההלבשה ב- 0.7% (5.0% שנה אחורה). מסתמנת האצה במחירי השירותים במדד לקצב שנתי של 5.2% מ- 4.4% והתמתנות מסוימת בקצב עליית מחירי הסחורות ל- 8.5% מ- 12.3%. משמעות הדבר: הוכחה שתופעת האינפלציה יותר מקומית ופחות מיובאת: סיבה ברורה להפעלת מדיניות מוניטארית מאד מרסנת.
משמעות הדבר: מאד יתכן שהפד יעלה את הריבית ב- 0.75% בשבוע הבא. בכול מקרה, ההערכה שלנו של ריבית הפד סביב 4% עד סוף 2023 נראית היום סבירה ואולי שמרנית. נכון שמדד האמון הצרכני ברצפה אך בכול זאת, משקי הבית ימשיכו לצרוך בקצב סביר בתקופה הקרובה, כך שהסטגפלציה עוד רחוקה (רק במחצית ב' של 2023). משקי הבית מגדילים את הביקוש לאשראי כדי להמשיך לצרוך (ראה גרף):

אוסטרליה הפתיעה עם העלאת ריבית של 0.5%, אולי גם בנק ישראל?

השווקים ציפו להעלאת ריבית מתונה יותר של 0.24% עד 0.4%.

האינפלציה עלתה ב- 5.1% ואינפלציית הליבה ב- 3.5%. אינפלציית הליבה דומה לזו שבישראל.
באוסטרליה שוק העבודה הדוק (אבטלה של 3.9% באפריל) אך השכר עדיין לא עולה בקצב מהיר. הבנק המרכזי מציין "סימנים להאצה בשכר", אך בפועל עד כה מדובר בקצב עלייה סביב 2.5% (ראה גרף), נמוך יותר יחסית לעליית השכר בישראל:
מחירי הדיור דווקא התמתנו לאחרונה (בניגוד לישראל, בינתיים), זאת לפי מדדי מחירי הדיור השונים:
נימה ניצית מאפיינת מספר בנקים מרכזיים בעולם, כולל הפד, קנדה וה- ECB.

הסביבה הכלכלית דומה לזו של ישראל, ובנק ישראל בכול זאת מנתח את המדיניות המוניטארית של הבנקים המרכזיים בעולם.


משמעות לגבי ישראל: במידה ומדד מאי יעלה ב- 0.8% (התחזית שלנו), מאד תתכן העלאת ריבית של 0.5% בתחילת יולי.


בהחלטת הריבית הקרובה (ב- 4.7) הוועדה המוניטארית של בנק ישראל תתלבט לגבי שיעור ההעלאה. גורמי המאקרו תומכים בהעלאה (חדה) בריבית: הידוק שוק העבודה, לחצי שכר (חשש גם מעליית שכר בסקטור הציבורי, העלאת שכר מינימום), המשך צמיחה נאה (לפי סקר מגמות, ראה גרף), האצה באינפלציה ל- 4.4% שנה אחורה עד מאי (מ- 4.0% באפריל) ואינפלציה יותר רוחבית, עלייה בציפיות האינפלציה ומדיניות מוניטארית אגרסיבית בעולם (אוסטרליה, קנדה, ו- UK הפתיעו עם עלייה חדה בריבית). כדאי להדגיש ששתי החלטות הריבית האחרונות בישראל הפתיעו כלפי מעלה כאשר החלטות הריבית התקבלו פה אחד. הגישה "היונית" (dovish) נעלמה בוועדה.


תחזית הריבית: 2.0% בסוף 2022, 2.75% בעוד שנה (יוני 23).

מאקרו ישראל: נתוני תקציב מדהימים

הנתונים התקציביים ממשיכים להיות מאד חיוביים עם עודף תקציבי של 1.4 מיליארד ₪ במאי ו - 33.3 מיליארד מתחילת השנה. הגרעון שנה אחורה הגיע לאיזון תקציבי . מתחילת השנה ההכנסות עלו ב - 25% לעומת שנה שעברה כאשר ההוצאות ללא הוצאות הקורונה עלו ב- 1.7% בלבד (למרות שמתוכנן גידול של 6% בתקציב). מדובר בחדשות טובות עבור שוק האגח (צפוי המשך הקטנת הגיוסים). בנוסף , האוצר צפוי להמשיך לסבסד את הבלו על דלקים ופחם כדי למתן את האינפלציה . יחד עם את, מהיכרות עם פקידי האוצר: השמרנות לעיתים שולטת וקיימת דאגה מפני הסכמי שכר בסקטור הציבורי וירידה בהכנסות לאור המצב בשווקים.
מה צפוי להתפרסם השבוע?

ישראל: מספר נתונים חשובים יתפרסמו השבוע: שני: נתוני סחר חוץ (מאי), מכירות של דירות חדשות (אפריל), מאזן התשלומים (רבעון א') – נתון חשוב כדי לאמוד את הכוחות הפועלים על השקל. רביעי: מספר המשרות הפנויות + מדד המחירים לצרכן לחודש מאי. אנו חוזים מדד של 0.8%, ברף הגבוה של הציפיות בשוק. אנו צופים עלייה במחירי המזון (1.1%), פירות וירקות (4.3%), הלבשה (9%, עלייה עונתית) ונסיעות לחו"ל (4.7%). יום חמישי: האומדן השני של הצמיחה ברבעון א'.חו"ל: שלישי: מדד האמון העסקי בגרמניה ZEW (יוני), רביעי: סין: הייצור התעשייתי, המסחר הקמעונאי וההשקעות (מאי). ארה"ב: המסחר הקמעונאי (מאי) + החלטת ריבית הפד – צפויה העלאה של 0.5%-0.75% אך חשוב לא פחות יהיה עדכון תחזית המאקרו של חברי הפד (dots) ותחזית הריבית בפרט. בחודש מרץ החברים (בממוצע) ציפו לריבית של 2.8% בסוף 2023 וירידת ריבית בשנים הבאות ל- 2.4% (neutral rate). הפעם צפוי תוואי ריבית הרבה יותר אגרסיבי, אפילו לכיוון ריבית של 3.5% עד סוף 2023. בנוסף, השווקים יגיבו למסיבת העיתונאים של פאוול. חמישי: התחלות ואישורי בנייה (אפריל). שישי: הייצור התעשייתי (מאי). UK: המסחר הקמעונאי (מאי).

76 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page