top of page
 • תמונת הסופר/תbarak invest

סקירת שוק ההון שבועית

עודכן: 1 ביולי 2020

14 ביוני 2020


מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

בשבוע האחרון שוקי המניות בארה"ב רשמו את הירידה החדה ביותר בשלושת החודשים האחרונים, זאת על רקע עלייה במספר הנדבקים, עם פתיחת הכלכלה לפעילות במספר מדינות בארה"ב. בנוסף, ביום רביעיPowell שידר פסימיות לגבי קצב ההתאוששות והתריע מפני פגיעה בתעסוקה גם בטווח הארוך.


מאקרו ישראל: תיקון כלפי מטה בצריכה בתחילת יוני.

 • לאחר מגמת התרחבות בחודש מאי, בשבוע הראשון של יוני (עד ה- 8.6) הרכישות בכרטיסי האשראי היו במגמת ירידה.

 • הייצוא התעשייתי עלה ב- 7.5% בחודש מאי, אך ירד ב- 4.4% שנה אחורה.

 • מדד האמון הצרכני (למ"ס) מצביע על שיפור במאי, אך עדיין הרמה נמוכה מאד.

 • חלק מרכיבי הציפיות בסקר מגמות בסקטור העסקי מצביעים על התרחבות מתונה.

 • גירעון הממשלה עלה ל- 6% תוצר ב- 12 החודשים האחרונים (עד מאי).

סביבת האינפלציה:

 • אנו צופים מדד של 0.1% בחודש מאי, עם נטייה של מדד אפס.

 • הנעלם הגדול הינו מחירי הדיור (שכירות) אשר הפתיעו כלפי מעלה במדד אפריל.

 • הורדנו את תחזית מדד יוני ל- 0.1%- (מאפס) בשל ירידה במחירי פירות הקיץ.

 • בשבוע האחרון השקל פוחת ב- 0.1% מול היורו ויוסף ב- 0.3% מול הדולר.

 • תחזית מדד יולי עומדת על 0.2% עם הנחה שמחירי הדלקים יעלו ב- 3.5%.

ארה"ב: התמתנות באינפלציה עקב ירידה חדה במחירי הטיסות

 • במאי אינפלציית הליבה (CPI) התמתנה ל- 1.2% y/y (מ-1.4% באפריל).

 • מדד ה- PPI (מחירי תפוקה) הליבה התמתן ל- 0.3% y/y מ- 0.6% לפני חודש.

 • מדד האמון הצרכני בתחילת יוני עלה ב-6.6 נק' ל-78.9, אך הרמה עדיין נמוכה.

 • בשבוע האחרון מספר דורשי העבודה החדשים הגיע ל- 1.5 מיליון איש.

אירופה:

 • התוצר התכווץ ב- 3.6% (לא בחישוב שנתי) ברבעון א' (לעומת 3.8% באומדן הקודם).

 • באפריל הייצור התעשייתי התכווץ ב- 17.1% (לעומת מרץ) לאחר ירידה של 12%.

 • ב- UK התוצר ירד ב- 20.4% באפריל וב- 24.5% שנה אחורה.

קורונה:

 • בארה"ב בשלושת הימים האחרונים מספר הנדבקים עלה ל- 25.3 אלף איש בממוצע ליום, זאת לאחר 4 ימים של פחות מ- 20 אלף נדבקים ליום.. מספר הנפטרים עדיין נמצא במגמת ירידה.

שוק האג"ח:

 • במאי, בנק ישראל רכש 6 מיליארד ₪ באג"ח ממשלתי, ו- 19.2 מיליארד ממרץ.

 • בנק ישראל צפוי להמשיך לפעול לקיבוע התשואות הארוכות, בדומה לפד ובנקים מרכזיים אחרים בעולם.

 • אם תוכנית רכישת אג"ח של 50 מיליארד ₪ תנוצל עד תום, תתכן הגדלה.

 • בטווח הקצר, התשואות הארוכות (השחר 330) צפויות לנוע בטווח צר סביב 0.7%.

מה צפוי בשבוע הקרוב?


ישראל: היום: נתוני מאזן התשלומים של רבעון א'. אנו צופים עלייה בעודף בחשבון השוטף (בין היתר בגלל יצוא הגז), נתון אשר תומך בשקל חזק. מחר: מדד חודש מאי צפוי לעלות ב- 0.1% (עם נטייה למדד של אפס). השאלה הגדולה הינה האם מחירי ההלבשה והנעלה יעלו לפי העונתיות הרגילה (כ- 7%) או אולי פחות בשל הירידה בביקושים. סעיף הדיור הפתיע כלפי מעלה בחודשים האחרונים. יתכן שהלמ"ס תתפוס במאי התמתנות בקצב עליית מחירי השכירות. אנו מניחים קצב שנתי של 1.6% במחירי השכירות בחוזים מתחדשים (מאי 19 עד מאי 20), התמתנות מ- 2.3% באפריל. אנו צופים לחץ לירידת מחירי השכירות בשל משבר הקורונה, אך נדמה ששיטת המדידה של הלמ"ס תתפוס זאת רק בחודשים הבאים. ביום שלישי: האומדן השני של הצמיחה ברבעון א', המכירות של דירות חדשות (אפריל), חמישי: מספר התחלות וגמר בנייה ברבעון א'.

חו"ל: מחר: בסין: הייצור התעשייתי, המסחר הקמעונאי וההשקעות בנכסים קבועים לחודש מאי. ביום שלישי: ארה"ב: המסחר הקמעונאי והייצור התעשייתי (מאי). רביעי: ארה"ב: התחלות הבנייה (מאי). חמישי: מספר דורשי העבודה החדשים בשבוע האחרון.


76 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page