• barak invest

סקירת שוק ההון שבועית

עודכן ב: יול 1

21 ביוני 2020


מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

בשבוע האחרון שוקי המניות שאבו עידוד מהחלטת הפד לקנות אג"ח קונצרניות בהיקף גדול (לא רק ETF). בנוסף, הבית הלבן מתכנן תוכנית השקעות בתשתיות בהיקף של טריליון דולר. מספר נתונים הפתיעו לטובה, כולל המסחר הקמעונאי ומספר סקרי תעשייה אזוריים. לעומת זאת, מספר דורשי העבודה החדשים עלו ב- 1.5 מיליון איש בשבוע האחרון (מעל הציפיות). מספר הנדבקים בארה"ב ביומיים האחרונים קפץ ל- 33.5 אלף בממוצע, מ- 25 אלף ליום.


מאקרו ישראל:

תיקון כלפי מטה בצריכה בתחילת יוני

 • היקף הרכישות בכרטיסי אשראי באמצע יוני נמוך ב- 11% מאשר בתחילת השנה.

 • מספר המשרות הפנויות עלה ב-45% במאי, אך עדיין נמוך ב- 55% לעומת 2019.

 • אומדן הצמיחה ברבעון ב' עלה ל- 6.8%- בשל תיקון ביצוא התעשייתי.

 • העודף בחשבון השוטף עלה ברבעון א' ל- 3.8 מיליארד דולר (מ- 3.5 מיליארד ברבעון ד'): הגורמים הבסיסיים תומכים בייסוף בשקל.

 • באפריל מספר הדירות החדשות שנמכרו ירד ב- 60% לעומת אפריל אשתקד.

 • שטח הבנייה הפעילה למגורים ברבעון א' עלה ב- 4.5% y/y וגבוה ב- 2.6% מממוצע 2019, מה שתומך בהיצע גדול בעתיד ולחץ לירידת מחירי הדיור, כולל שכירות.

סביבת האינפלציה: תחזית האינפלציה לשנה עומדת על 0.6% שנה קדימה.

 • מדד מאי הפתיע כלפי מטה בשל ירידה חדה במחירי ההלבשה ל- 10.3% y/y.

 • אינפלציית הליבה (המדד ללא דלקים ופירות וירקות) ירד ל- 0.5%- y/y.

 • מחירי הדיור (השכירות) התמתנו ל- 1.6% y/y מ-1.9% באפריל.

 • מדד יוני צפוי לרדת ב- 0.1% בהשפעת המשך ירידה במחירי ההלבשה, ירידה במחירי הפירות והדיור, אך מנגד מחירי הדלקים עלו ב- 8.8%.

ארה"ב: אופטימיות בסקרי התעשייה האזוריים, עלייה באישורי הבנייה

 • המסחר הקמעונאי עלה ב-18% במאי (מעל הציפיות) לאחר ירידה של 23% מינו'.

 • הייצור התעשייתי עלה ב- 3.8% במאי לאחר ירידה של 15.5% באפריל.

 • סקר התעשייה באזור ניו יורק (empire state) עלה ל- 0.2- ביוני מ- 48.5- במאי.

 • סקר פילדלפיה עלה ל- 27.5 נקודות ביוני מ-43.1- נק' במאי.

 • במאי, מספר התחלות הבנייה עלה ב- 4.5% ואישורי הבנייה ב- 14.5%.

אירופה:

 • רכיב הציפיות בסקר האמון הכלכלי ZEW בגרמניה עלה ב- 12.4 נק' ביוני.


קורונה:

 • בארה"ב מספר הנדבקים עלה ב- 33.5 אלף ביומיים האחרונים (המספר הגבוה ביותר מ- 1.5), זאת לאחר 3 ימים של יותר מ- 25 אלף נדבקים ליום..

שוק האג"ח:

 • מדד מאי הנמוך וצניחה באינפלציית הליבה צפויים לחזק את האגף "היוני" בוועדה.

 • כבר בהחלטת הריבית הקודמת חבר וועדה אחד תמך בהורדת ריבית לאפס.

 • בנק ישראל עשוי להגיב על ידי הגברת רכישות האג"ח בניסיון להשטיח את העקום.

 • בקרוב, הפד עשוי להכריז על יעד רשמי של תשואה ל- 10 שנים בדומה ליפן.

 • ממוצע החזאים העלה את ציפיות האינפלציה שנה קדימה לאחר פרסום מדד מאי ל- 0.6% מ- 0.2%. יחד עם זאת, ציפיות האינפלציה הקצרות ירדו בשבוע האחרון.

 • אנו רואים עדיפות לצמודים בינוניים וארוכים.

מה צפוי בשבוע הקרוב?


ישראל: ביום חמישי- הייצור התעשייתי, פדיון בענפי המשק בחודש אפריל, ומכירות ברשתות השיווק בחודש מאי


חו"ל: שלישי- מדדי מנהלי הרכש PMI (יוני) במדינות רבות כולל יפן, אירופה, ארה"ב ובריטניה. חמישי- ארה"ב: ההזמנות של מוצרי בני קיימא (מאי), שישי- ההכנסה האישית, הצריכה הפרטית ואינפלציית PCE (מאי).

89 צפיות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.