• barak invest

סקירת שוק ההון שבועית

13 ספטמבר 2020


מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

בשבוע האחרון השווקים ירדו בעיקר עקב תיקון מהעליות החדות במניות הטכנולוגיה, וכן בשל דחיית האישור בקונגרס לגבי תוכנית סיוע נוספת והפסקת ניסויים לפיתוח חיסון על ידי AstraZeneca. השווקים באירופה עלו למרות אכזבה מהחלטת ה- ECB לא להגדיל את ההרחבה המוניטרית ולמרות שמסתמנת עלייה בתחלואה באירופה.

מאקרו ישראל:

 • באוגוסט מדד האמון (למ"ס) הצרכני עלה ל-24- נקודות, עדיין מדובר ברמה נמוכה ביותר (6- נקודות בפברואר).

 • באוגוסט הגירעון התקציבי עלה ל- 17.3 מיליארד ₪ עקב תשלום 750 ₪ לכל אזרח אשר תרם לגרעון 6.4 מיליארד ₪. מנגד, מסתמן גידול חד בהכנסות ממיסים, בעיקר מע"מ מקומי (18% y/y).

 • בשבוע הראשון של ספט' חלה ירידה עונתית ברכישות בכרטיסי האשראי.

סביבת האינפלציה:

 • השקל פוחת ב- 2% מול הדולר וב- 1.9% מול היורו על רקע פסימיות כלכלית.

 • בנק ישראל רכש 2.56 מיליארד דולר באוגוסט ו- 14.1 מיליארד מתחילת השנה.

 • גופים מוסדיים ישראלים מכרו מט"ח בהיקף של 0.5 מיליארד דולר באוגוסט, אך כנראה שינו כיוון ורכשו מט"ח בספטמבר בשל הירידות בשווקים.

 • תושבי חוץ הגדילו את החזקותיהם באג"ח ממשלתי מאפריל ועד יולי בשל WGBI.


ארה"ב: האינפלציה מתקרבת ליעד

 • מספר המשרות הפנויות עלה ב- 10% באוג', אינדיקטור לגידול בביקוש לעובדים.

 • בשבוע האחרון נוספו 884 אלף דורשי עבודה חדשים, מעט מעל הציפיות.

 • באוגוסט אינפלציית הליבה עלתה ב- 1.7% y/y (ציפיות ל- 1.6%) מ-1.6% ביולי.

 • מחירי השכירות ממשיכים לעלות בקצב מהיר יחסית (2.7% שנה אחורה).

 • מחירי התעשייה PPI הליבה עלו ב- 0.6% שנה אחורה מ- 0.3% בחודש הקודם.

אירופה:

 • בגרמניה הייצור התעשייתי עלה ב- 1.2% ביולי וירד ב- 10%y/y , מתחת לציפיות.

שוק האג"ח:

 • התשואות הארוכות עלו על רקע החשש לגידול בגירעון בשל הטלת סגר נוסף.

 • ציפיות האינפלציה (בטווח הקצר- בינוני) ירדו בשל החשש מסגר נוסף, ועל רקע היוזמה של פרופ' אבי שמחון להוריד את שיעור המע"מ ב- 5%. בשלב זה נדמה שהסיכוי ליישום תוכנית זו קטן יחסית.

 • באוגוסט בנק ישראל רכש 6 מיליארד באג"ח ממשלתי ו- 29.9 מיליארד ממרץ.

עדיין תמחור האינפלציה נמוך, קיימת עדיפות לצמודים לכול הטווחים.


השפעת סגר נוסף:

 • קיימת סבירות גבוהה שישראל תיכנס לסגר כללי נוסף של שבועיים לפחות.

 • השלכות: במקום צמיחה חזויה על ידינו של 4.2%- אנו צופים כעת 5.5%-.

 • שיעור האבטלה הרחב צפוי לעלות מ- 12.1% לסביבות 15%, באופן זמני.

 • צפוי גירעון תקציבי סביב 11%-12%, במקום התחזית הקודמת שלנו של 10%.

 • יתכן לחץ לפיחות מתון בשקל, בפרט אם שוקי המניות ימשיכו להיות תנודתיים.

 • אינפלציה: במידה ומדובר בסגר קצר יחסית לא צפויה השפעה מהותית.

 • יחד עם זאת, כניסה לסגר ממושך נוסף מהווה גורם דיפלציוני מצד ההתמתנות בביקושים, אך מנגד, פיחות בשקל צפוי לקזז השפעה זו.


מה צפוי בשבוע הקרוב?

ישראל: היום: נתוני סחר חוץ לחודש אוגוסט, מקור עשיר של אינדיקטורים מצד היצוא והיבוא. שני: מכירות של דירות חדשות (יולי), התחלות וגמר בנייה (רבעון ב') ומאזן התשלומים (רבעון ב'). ביום שלישי: מדד מחירים לצרכן לחודש אוגוסט. אנו צופים מדד של 0.2% עקב עלייה מתונה במחירי המזון ומחירי הפירות והירקות ועלייה חדה במחירי הבראה ונופש בישראל בשיעור של 25%, גם בשל עונתיות הקיץ, וגם עקב העדר אלטרנטיבה של חו"ל.

חו"ל: יום שלישי: סין: הייצור התעשייתי, המסחר הקמעונאי והשקעות בנכסים קבועים (אוגוסט). גרמניה: סקר אמון עסקי (ZEW, ספטמבר). ארה"ב: הייצור התעשייתי (אוגוסט). רביעי: ארה"ב: המסחר הקמעונאי (אוגוסט), חמישי: התחלות ואישורי בנייה (אוג').

19 צפיות0 תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20