top of page
  • תמונת הסופר/תbarak invest

סקירת שוק ההון שבועית

4 באוקטובר 2020


סגר ממושך תומך במדיניות מוניטארית יותר מרחיבה

שווקים: תקווה לתוכנית פיסקאלית חדשה בארה"ב ונתונים כלכליים טובים יחסית בעולם תמכו בשווקים בשבוע האחרון. יחד עם זאת, ביום שישי ההידבקות של טראמפ בקורונה העיבה גם על שוקי המניות וגם על שוק האג"ח. גברו הסיכויים לניצחון של ביידן (ואולי גם ניצחון של הדמוקרטים בשני בתי הקונגרס), מה שמעלה את הסיכויים לתוכנית פיסקאלית רחבת היקף, התפתחות חיובית עבור שווקי המניות, אך פחות חיובית עבור שוק האג"ח. מנגד, צפויה גם העלאת מיסי חברות והגברת הרגולציה.


מאקרו גלובלי: בשבוע האחרון, מכלול הנתונים הכלכליים בעולם היו חיוביים:

ארה"ב: אומנם מספר המועסקים החדשים בספטמבר היה מעט נמוך יחסית לציפיות, הגידול במספר המועסקים בסקטור העסקי (877 אלף) כן תאם את הציפיות (חלה ירידה חדה במועסקים בממשלה, בעיקר בחינוך), עם גידול מהיר מסקטור אירוח/פנאי והמסחר. שיעור האבטלה ירד ל- 7.9% (מ- 8.4%), אך זאת כתוצאה מירידה בשיעור ההשתתפות. עדיין רק כמחצית ממספר המובטלים החדשים עם פרוץ המשבר חזרו לעבודה. נתוני התעשייה היו מעודדים עם המשך התרחבות בפעילות לפי מדד מנהלי הרכש ISM (55.4 נקודות בספטמבר) ועלייה בסקר שיקגו. נוספו 66 אלף מועסקים בתעשייה בספטמבר. אומנם ההכנסה האישית של משקי הבית ירדה ב- 2.7% באוגוסט (כתוצאה מסיום תוכנית התמיכות הנדיבות עבור מובטלים), אך עדיין הצריכה הפרטית עלתה ב- 1%. חשוב לציין שאינפלציית הליבה PCE עלתה ב- 1.6% ב- 12 החודשים האחרונים, האצה מ- 1.4% לפני חודש.אירופה: מדד האמון הצרכני באירופה עלה ב- 3.6 נקודות בספטמבר, זאת למרות העלייה בתחלואה והטלת מגבלות במספר ערים באירופה. אינפלציית הליבה בספטמבר ירדה ל- 0.2% ב- 12 החודשים האחרונים (מ- 0.4% לפני חודש), לעומת ציפיות לעלייה לכיוון 0.5%. מסתמנת התרחבות בתעשייה באירופה (ה- PMI עלה ב- 2 נקודות ל- 53.7).

סין: מדדי מנהלי הרכש בתעשייה מצביעים על התרחבות, עם גידול מהיר בהזמנות ביצוא. מסתמנת התרחבות בענפי השירותים עם עלייה במדד מנהלי הרכש ל- 55.9 נקודות, הרמה הגבוהה ביותר בשמונה השנים האחרונות.

מאקרו ישראל

מרבית נתוני המאקרו שפורסמו עדיין לא משקפים את השפעת הסגר השני, ולכן פחות רלוונטיים. לשכת התעסוקה דיווחה שנוספו 171.5 אלף איש בחל"ת, מה שמשקף תוספת של 4.2% לשיעור האבטלה הרחב. בשבוע האחרון (עד ה- 29.9) מסתמנת ירידה ברכישות בכרטיסי האשראי בפרט במסעדות, תיירות ורכישת מוצרי ביגוד, רהיטים ואלקטרוניקה. מדד הניידות של גוגל למקומות עבודה מצביע על ירידה של 35% בשבוע האחרון (ירידה של 50% מתחילת משבר הקורונה), זאת בניגוד למגמת השיפור במדינות OECD:


תחזית האינפלציה שלנו נותרה על 0.5% שנה קדימה: אפס בספטמבר, 0.3% באוקטובר ו- 0.2%- בנובמבר. מחירי הדלקים ירדו ב- 0.7% בתחילת החודש. בשבוע האחרון השקל יוסף בכאחוז מול סל המטבעות.

שוק אג"ח

בשבוע האחרון, התשואות בישראל זחלו כלפי מעלה בשל החשש לגידול בגירעון ואולי גם ירידה באופק הדירוג על ידי אחת מחברות הדירוג. בחודש אוגוסט, משקיעים זרים הקטינו את אחזקותיהם באג"ח ממשלתי ל- 6.9% מסך מצבת האג"ח מ- 7.1% בחודש יולי, זאת לאחר מספר חודשים של הגדלה. בחודש אוקטובר האוצר ינפיק 10.5 מיליארד ₪ בשוק האג"ח, ירידה מ- 14 מיליארד ₪ בספטמבר, זאת בשל מיעוט ימי המסחר בתקופת החגים. אנו ממשיכים לצפות למדיניות מוניטארית יותר מרחיבה (ב- 22.10), אשר עשויה לתמוך בירידת תשואות. ככול שהתשואות מתקרבות ל- 0.75% (בשחר 330), כך גוברת האטרקטיביות בהארכת המח"מ.

מה צפוי השבוע?

ישראל: לא יתפרסמו נתונים כלכליים בשל חול המועד סוכות.

בעולם: מחר: ארה"ב: מדד מנהלי הרכש בשירותים ISM (ספטמבר), אירופה: המסחר הקמעונאי (אוג'). שלישי: ההזמנות בתעשייה בגרמניה (אוג') וברביעי הייצור התעשייתי.

21 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page