top of page
 • תמונת הסופר/תbarak invest

סקירת שוק ההון שבועית

עודכן: 15 בנוב׳ 2020

8 בנובמבר 2020


סקירת מאקרו:

שילוב של ניצחונו הצפוי של ביידן עם סנאט רפובליקני תמך בשווקים


מה צפוי להתפרסם בשבוע הקרוב?

בשבוע האחרון שוקי המניות עלו באופן חד. שילוב של ביידן בתור נשיא עם סנאט רפובליקני נתפס כחיובי: ביידן צפוי לפעול לקידום תוכנית פיסקאלית רחבת היקף, אך יתקשה להעביר את מדיניותו לגבי העלאת מיסים והכבדה על הרגולציה. העליות בשווקים גם נתמכו על ידי נתונים כלכליים חיוביים, כולל נתוני תעסוקה ומדדי מנהלי הרכש. ברקע, התחלואה בארה"ב עולה באופן חד (126 אלף! ביום שישי) ובתקופת המעבר עד ה- 20 לינואר קשה לצפות לטיפול אגרסיבי בקורונה. הפד לא שינה את הריבית ומשדר שהוא לא צפוי לשנות את מדיניותו בקרוב, זאת למרות שקיימת אופציה להגדיל את תוכנית רכישות האג"ח.


מאקרו ישראל: האבטלה עולה, אך גם הצריכה המקומית.

 • שיעור האבטלה הרחב עלה ל- 22.7% עם גידול חד במספר העובדים בחל"ת.

 • בספטמבר המכירות ברשתות השיווק עלו ב- 8.7% שנה אחורה, והרכישות בכרטיסי אשראי עלו ב- 7%.

 • מאז פתיחה ח

 • לקית של הסגר באמצע אוק' מסתמן גידול בצריכה ובניידות לעבודה.

 • מספר היוצאים לחו"ל עלה ל- 90 אלף באוקטובר, לעומת 807 אלף לפני שנה.

 • סגירת השמיים תומכת בצריכה המקומית, ולכן גם בהכנסות ממסים עקיפים.

 • הגירעון התקציבי עלה ל- 10.1% תוצר שנה אחורה וצפוי להגיע ל- 12% השנה.

סביבת האינפלציה:

 • כדאי לשים לב לעלייה ברכיבי המחירים במדדי מנהלי הרכש בארה"ב באוקטובר: ב- 3.9 נקודות ל- 63.9 בענפי השירותים וב- 2.7 נקודות ל- 65.5 בתעשייה.

 • תחזית מדד אוקטובר עומדת על 0.3% עם נטייה ל- 0.4% בשל עלייה חדה במחירי המזון והפירות והירקות. הנעלם הגדול נותר מחירי השכירות.

 • הדולר נחלש בעולם עקב נצחונו של ביידן אשר צפוי להגדיל את הגרעון התקציבי.

ארה"ב: הנתונים חיוביים, אך קיים חשש להשפעת העלייה בתחלואה .

 • בחודש אוקטובר מספר המועסקים עלה ב- 638 אלף (הצפי היה ל- 530 אלף ).

 • שיעור האבטלה ירד ל- 6.9% מ- 7.9% לפני חודש.

 • באוקטובר מדד מנהלי הרכש עלה ב- 3.9 נק' ל- 59.3, רכיב ההזמנות עלה ל- 67.9.

 • מדד מנהלי הרכש בשירותים ירד מעט ב- 1.2 נק' ל- 56.6, אך עדיין מצביע על קצב התרחבות מהיר.

סין: התרחבות מהירה בתעשייה.

 • הממוצע של שני מדדי מנהלי הרכש בתעשייה עלה לרמה הגבוהה ביותר זה 9 שנים.

אירופה:

 • בספט' המסחר הקמעונאי ירד ב- 2.0% על רקע העלייה בתחלואה והטלת מגבלות.

שוק האג"ח:

 • התשואות בארה"ב עלו בשישי על רקע נתוני התעסוקה וזאת לאחר תיקון חד כלפי מטה על רקע תוצאות הבחירות המסתמנות.

 • יחד עם זאת, העלייה החדה בתחלואה בארה"ב עלולה לתמוך בירידת תשואות.

 • בישראל התשואות עלו עם פרסום גרעון תקציבי גבוה יחסית באוקטובר.

 • לפי הערכתנו, הגישה "השמרנית" במדיניות המוניטארית של בנק ישראל מקטינה את האטרקטיביות בארוכים.

 • אנו ממשיכים להעדיף את האפיקים הצמודים, גם עקב ציפייה למדד גבוה בחודש אוקטובר.


מאקרו ישראל: הגירעון צפוי להגיע ל- 12% תוצר השנה

בחודש אוקטובר הגירעון התקציבי הגיע ל- 20.3 מיליארד ₪, לעומת גירעון של 6.7 מיליארד לפני שנה. הגירעון ב- 12 החודשים האחרונים ל- 10.1% מ- 9.1% לפני חודש. מתחילת השנה ההוצאות השוטפות (ללא הטיפול במשבר) עלו ב-1.5% בלבד, זאת בשל היעדר תקציב מאושר. ההוצאות בגין הקורונה הגיעו ל– 51 מיליארד ₪ או 3.8% תוצר, שיעור נמוך יחסית לסיוע של מרבית המדינות המפותחות. בפועל בוצעו רק 61% מסך תוכניות הסיוע אשר אושרו. ההכנסות ממסים באוקטובר עלו ריאלית ב- 1.1% לעומת אוקטובר 19, כנראה בהשפעת התזוזה במועדי החגים. מתחילת השנה ההכנסות ירדו ב- 3%, שיעור בהחלט סביר. הגירעון ב- 12 החודשים האחרונים הגיע ל- 137 מיליארד ₪. אם נניח שהגירעון התקציבי בחודשים נובמבר-דצמבר יהיה גבוה ב- 28-30 מיליארד ₪ מעל הגירעון לפני שנה, אזי הגירעון יגיע ל- 11.7%-12% תוצר (התחזית שלנו באדום):

עלייה באבטלה, אך מסתמנת התאוששות בצריכה ובניידות לעבודה

במחצית הראשונה של אוקטובר שיעור האבטלה הרחב עלה ל 22.7% מ - 19.1% במחצית השנייה של ספטמבר ו- 11.5% במחצית הראשונה של ספטמבר. בהחלט מדובר בהתפתחות מדאיגה, אך קיימת בעיה שנתון זה איננו מנוכה עונתיות (היו חגים עד ה- 9.10). יתכן שמעסיקים העדיפו להוציא עובדים לחל"ת בחול המועד (תקופה שלא מעט עובדים ממילא בחופש) וליהנות מסבסוד ממשלתי. חשוב לחכות לראות את הנתונים של השבועיים האחרונים של אוקטובר, עם פתיחה חלקית בסגר. בינתיים, הנתונים השבועיים לגבי הפעילות הכלכלית מצביעים על התאוששות מסוימת (בעיקר הניידות למקומות העבודה). היקף הרכישות בכרטיסי האשראי בממוצע של השבוע האחרון היה גבוה ב- 2.6% לעומת תחילת השנה. ציינו בעבר את התרומה החיובית לצריכה המקומית בגין "השמיים הסגורים". בחודש אוקטובר, יצאו 90 אלף ישראלים לחו"ל לעומת 807 אלף לפני שנה. השפעה זו משתקפת היטב בנתוני הלמ"ס (אשר מנוכי עונתיות) לגבי הרכישות בכרטיסי האשראי של ספטמבר אשר עלו ב- 6.7% ב- 12 החודשים האחרונים והמכירות ברשתות השיווק עם עלייה של 8.7% y/y (ראה גרף):


מסתמנת גם עלייה בניידות למקומות עבודה (לעומת מגמה הפוכה במדינות ה- (OECD), מגמה אשר בהחלט מעודדת:

פסימיות בסקטור העסקי

באוקטובר רכיבי הציפיות קדימה (לגבי ההזמנות והפעילות קדימה) ירדו במרבית הסקטורים כולל בתעשייה (למעט ביצוא), שירותים, מסחר, בנייה, ומלונאות. התדרדרות זו לא ממש מפתיעה על רקע הכניסה לסגר השני. הגרף הבא מציג את רכיבי ההזמנות בתעשייה ובשירותים:


מאקרו חו"ל

ארה"ב: נתוני תעסוקה חיוביים

בחודש אוקטובר נוספו 638 אלף מועסקים חדשים, מול ציפיות ל- 530 אלף, ונוספו 15 אלף מועסקים לנתונים של החודשיים הקודמים. באוקטובר נוספו 906 אלף מועסקים בסקטור העסקי (מול ציפיות של 650 אלף), נתון חיובי בהחלט. נוספו 271 אלף מועסקים בענף האירוח ופנאי, ו- 192 אלף בשירותי אוכל. בתעשייה נוספו 38 אלף, 102 אלף במסחר ו- 82 אלף בענף הבנייה. 147 אלף מועסקים סיימו לעבוד עבור עריכת מפקד אוכלוסין. שיעור האבטלה ירד ל- 6.9% מ- 7.9% לפני חודש עם חזרתם של מספר רב של "חל"תים" לעבודה. מדובר בנתונים מאד חיוביים בהתחשב בעלייה בתחלואה - 126 אלף ביום שישי! אך קשה לצפות להמשך מגמה זו בחודשים הקרובים כאשר סביר יותר להניח הטלת מגבלות על הפעילות אשר יפגעו בשוק העבודהסימני אינפלציה ראשוניים בארה"ב?

כדאי לשים לב לעלייה ברכיבי המחירים במדדי מנהלי הרכש באוקטובר בארה"ב ב- 3.9 נק' ל- 63.9 נק' בענפי השירותים וב- 2.7 נק' ל- 65.5 בתעשייה. כידוע, נתון מעל קו ה- 50 מצביע על עליית מחירים עבור המוצרים או שירותים שנמכרו בסקטור העסקי. מדובר בהשפעת העלייה במחירי הסחורות (למעט מחירי הנפט), ואולי בהשפעת שיבושים בשרשרת ההספקה (למשל, קיים מחסור מסוים במכוניות בארה"ב בשל עודף ביקוש עקב המעבר ממרכזי הערים לפרברים, וצמצום בייצור מתחילת המשבר).


המדיניות המוניטארית באוסטרליה מאד אקטיבית

 • כצפוי, בשבוע שעבר אוסטרליה הורידה את הריבית מ- 0.25% ל- 0.1% (כצפוי).

 • בנוסף, הבנק המרכזי התחייב לשמור תשואות של 0.1% על אג"ח לשלוש שנים (במקום התחייבות של 0.25% אשר החלה מחודש מרץ השנה).

 • י QE: הבנק המרכזי התחייב לרכוש 100 מיליארד דולר אג"ח ממשלתי (כולל אג"ח של מחוזות ורשויות) בששת החודשים הקרובים (בניגוד לבנק ישראל שלא מתחייב על סיום התוכנית), כמובן רק בשוק המשני. מדובר ברכישות אג"ח בטווחים של 5-10 שנים, זאת בנוסף לרכישות אשר נועדו לשמור על תשואות ל- 3 שנים על 0.1%.

 • חשוב לציין שמדובר בהיקף רכישות עצום, כאשר הגיוס על ידי הממשלה עומד על כ- 15 מיליארד דולר לחודש, או כ- 90 מיליארד בשישה חודשים. הגירעון התקציבי צפוי להגיע ל- 12% תוצר השנה (בדומה לישראל).

 • מדיניות אגרסיבית זו באה למרות יותר אופטימיות בפעילות הכלכלית. הבנק המרכזי צופה צמיחה של 6% בשנה הקרובה לעומת תחזית של 4% לפני שלושה חודשים. האבטלה צפויה להגיע ל- 8% בשיא המשבר, פחות מהצפי של 10% בתחזית הקודמת. כעת שיעור האבטלה עומד על 6.9%. דווקא בתקופה שהמשק נפתח וקיימות פחות מגבלות, הוועדה המוניטארית רואה יותר אפקטיביות במדיניות מרחיבה.

 • הבנק המרכזי רואה חשיבות רבה במלחמה באבטלה הגבוהה ולמניעת מצב של אבטלה ממושכת.

  • ”The Board views addressing the high rate of unemployment as a national priority and it wants to do what it can to support job creation”.

 • האינפלציה באוסטרליה עומדת על 0.7% ב- 12 החודשים האחרונים (0.9% למעט סעיפים תנודתיים). יעד האינפלציה הרשמי עומד על 2%-3%.

 • כתוצאה ממהלך זה, לאחר ההודעה התשואה ל- 10 שנים ירדה ב- 7 נ"ב מ- 0.86%, וכעת עומדת על 0.79%.התשואות ל- 10 שנים באוסטרליה:

לא נראה שבנק ישראל צפוי לאמץ את הגישה המוניטארית המאוד מרחיבה של אוסטרליה. לכן, לפי הערכתנו, פחתה האטרקטיביות באפיקים הארוכים.

סין: סיפור הצלחה

שני מדדי מנהלי הרכש בתעשייה בסין מצביעים על התרחבות מהירה, בפרט מדד ה- Caixin (ראה גרף). ניתן לראות גם את העלייה ברכיב ההזמנות החדשות (בצד ימין). גם מדד מנהלי הרכש בענפי השירותים עלה ל- 56.2 נקודות, בפרט בענף הבנייה. סין נהנית כמובן מירידה חדה מתחלואה ומדיניות פיסקאלית מרחיבה לעידוד הבנייה ותשתיות.

מה צפוי להתפרס השבוע:

ישראל: יום שלישי: מדד אמון הצרכני של הלמ"ס (אוקטובר), חמישי: נתוני סחר חוץ (אוקטובר), רכישות של דירות חדשות (ספטמבר).

חו"ל:יום שלישי: סקר מדד האמון העסקי בגרמניה ZEW (נובמבר), חמישי: הצמיחה בבריטניה (רבעון ג'), ארה"ב: מדד המחירים לצרכן באוקטובר. לאחרונה מסתמנת האצה באינפלציית הליבה. שישי: מדד האמון הצרכני של מישיגן (נוב').


16 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page