• barak invest

סקירת שוק ההון שבועית

19 ביולי 2020


מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

התנודתיות נמשכת כאשר העלייה בתחלואה והרעה ביחסים בין ארה"ב/סין העיבו על השווקים, אך מנגד, תקוות לגבי פיתוח חיסון מתקרב תמכו בעליית מחירים. הנתונים הכלכליים היו מעורבים עם שיפור בתעשייה ובמסחר בארה"ב אך ירידה באמון הצרכני. מדינות אירופה התכנסו לקדם את תוכנית הסיוע בהיקף 750 מיליארד יורו.

מאקרו ישראל: חולשה בפעילות בחודש יולי.

 • מסתמנת ירידה של 5% ברכישות בכרטיסי האשראי במחצית הראשונה של יולי.

 • גם מדד הניידות של גוגל מצביע על התמתנות בפעילות המסחר וניידות לעבודה.

 • במחצית הראשונה של חודש יוני שיעור האבטלה עמד על 12.2%, אך עלה מאז.

 • סקר עסקים בשבוע הראשון של יולי מצביע על ירידה בהיקף התעסוקה.

 • גירעון הסחר ירד ב-22% ברבעון ב', גורמי המאקרו ממשיכים לתמוך בייסוף בשקל.

 • ביוני מדד מנהלי הרכש עלה ב- 6.5 נק' ל- 45.0 נק', אך עדיין מצביע על התכווצות

סביבת האינפלציה: סביבת האינפלציה נותרה נמוכה.

 • מדד יוני ירד ב- 0.1% בהתאם לתחזית שלנו אך נמוך מעט מהציפיות בשוק.

 • במדד יוני נמדדו מחירי בתי מלון בירידה חדה של 6% ו- 22%- לעומת יוני 2019.

 • אינפלציית הליבה ממשיכה להיות שלילית (0.5%- ב- 12 החודשים האחרונים).

 • מדד יולי צפוי לעלות ב- 0.1% בהשפעת התייקרות במחירי הדלק ובמחירי הפירות.

ארה"ב: נתוני ייצור ומסחר חיוביים.

 • אינפלציית הליבה עלתה ב- 1.2% y/y ביוני מ- 1.1% במאי.

 • הייצור התעשייתי עלה ב- 5.4% ביוני לאחר 1.4% במאי וירידה של 12.5% באפריל.

 • ביוני המסחר הקמעונאי עלה ב- 7.5% (מעל הציפיות) לאחר עליה של 18.2% במאי.

 • ביולי סקר empire state (תעשיית ניו יורק) עלה ל- 17.2 נקודות מ- 0.2- ביוני.

 • מדד האמון הצרכני ירד ב- 4.9 נק' ביולי על רקע העלייה בתחלואה.

אירופה:

 • הייצור התעשייתי עלה ב- 12.4% במאי לאחר ירידה של 18.2% באפריל.

סין: התאוששות בפעילות.

 • ביוני הייצור התעשייתי עלה ב- 4.8% y/y, אך המסחר הקמעונאי ירד ב- 1.8%.

 • ברבעון ב' הצמיחה עלתה ב- 55% (לאחר ירידה של 40% ברבעון א') בחישוב שנתי ועלתה ב- 3.2% בשנה האחרונה (הצפי היה ל- 2.4%).


קורונה:

 • מספר הנדבקים בארה"ב עלה ל- 75 אלף ביום שישי, שיא חדש. מספר מדינות בארה"ב הטילו מגבלות חדשות או מעכבות פתיחת עסקים רבים.

שוק האג"ח:

 • היציבות בתשואות הארוכות נמשכת, כתוצאה מהתערבות בנק ישראל.

 • למרות מדיניות פיסקאלית מרחיבה (ועוד תוכנית להעברת מענקים לאזרחים), שוק האג"ח לא הגיב עד כה מתוך ציפייה שבנק ישראל ימשיך להתערב.

 • ישראל גייסה בחו"ל חוב בהיקף 500 מיליון יורו ביום חמישי.

מה צפוי בשבוע הקרוב?


ישראל: מחר: פרוטוקול החלטת הריבית. יהיה חשוב לראות מה הייתה ההצבעה על הריבית (אולי 4-2 בעד יציבות ולא 5-1 כמו בהחלטות הקודמות). יום שלישי: מספר המשרות הפנויות (יוני). ביום רביעי בנק ישראל יעדכן את נתוני הרכישות בכרטיסי האשראי, ויתפרסם מדד ניידות של גוגל בשבוע האחרון, נתונים חשובים לאור העלייה בתחלואה והטלת מגבלות נוספת.


חו"ל: ביום חמישי: אירופה: מדד האמון הצרכני (יולי), ארה"ב: מספר דורשי העבודה החדשים בשבוע האחרון. ביום שישי: מספר מדינות יפרסמו את מדדי מנהלי הרכש PMI לחודש יולי, כולל באירופה ובארה"ב, גם בתעשייה וגם בשירותים.

20 צפיות0תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.