• barak invest

סקירת שוק ההון שבועית


13 בדצמבר 2020

סקירת שוק ההון: השקל ממשיך להתחזק למרות התערבות בנק ישראלמה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?


בארה"ב השווקים עלו (בעיקר בתחילת השבוע) בציפייה לתהליך התחסנות מתקרב ותוכנית פיסקאלית, זאת למרות העלייה בתחלואה (קליפורניה הטילה מגבלות על הפעילות) ועלייה במספר הנפטרים. לקראת סוף השבוע, ספקות לגבי יישום תוכנית פיסקאלית עוד השנה ואפשרות לברקזיט ללא הסכם העיבו על השווקים. הנתונים הכלכליים היו מעורבים עם עלייה במספר דורשי העבודה מחד אך גם שיפור באמון הצרכני מאידך.


מאקרו ישראל: התמתנות קלה בצריכה בדצמבר.

 • נתוני הרכישות בכרטיסי האשראי בתחילת דצמבר מצביעים על התמתנות מובנת לאחר הזינוק בנובמבר.

 • מסתמן שיפור מסוים באופטימיות העסקית בענפי התעשייה והשירותים.

 • בנוב' מדד האמון הצרכני (למ"ס) עלה ב- 9.7 נק' ומתקרב לרמה לפני הסגר השני.

 • במחצית הראשונה של נובמבר שיעור האבטלה הרחב ירד ל- 14.6% מ- 18% במחצית השנייה של אוקטובר.

 • הגרעון התקציבי עלה ל- 11.1% שנה אחורה (עד נוב') וצפוי להגיע ל- 11.8% השנה. מסתמן גידול בהכנסות ממסים על רקע פתיחה חלקית של הסגר

סביבת האינפלציה: הלחץ לייסוף בשקל נמשך

 • למרות רכישות מט"ח של $1.9 מיליארד בנוב', השקל התחזק ב- 1.4% (מול הסל).

 • בשבוע האחרון השקל התחזק ב- 0.63% מול סל המטבעות וב- 4.7% השנה.

 • אנו צופים מדד של 0.2%- בנובמבר, בהתאם לציפיות בשוק.

 • מחירי הנפט מסוג ברנט חצו את רף ה- $50 לחבית בפעם הראשונה מאז המשבר.ארה"ב: יציבות בקצב אינפלציית הליבה

 • בנובמבר אינפלציית הליבה עלתה ב- 1.6% שנה אחורה (בהתאם לצפי), בדומה לקצב באוקטובר, מחירי השכירות עלו ב- 2.3% y/y (מ- 2.5% לפני חודש).

 • בישראל: מחירי השכירות עלו ב- 1.7% y/y באוקטובר, והצפי שלנו לנובמבר: 1.4%.

 • מספר דורשי העבודה החדשים עלה ב- 853 אלף (מעל הצפי), מ- 716 אלף לפני שבוע, זאת על רקע מגבלות חדשות בפעילות.

 • בתחילת דצמבר, מדד האמון הצרכני של מישיגן הפתיע לטובה ועלה ב- 4.5 נק', אולי על רקע התקדמות לקראת תהליך התחסנות.


אירופה:

 • סקר אמון עסקי ZEW בגרמניה מצביע על שיפור באופטימיות קדימה.

 • כצפוי, תוכנית רכישות האג"ח של ה- ECB הורחבה ב- 0.5 טריליון יורו ל- 1.85 טריליון יורו (עד מרץ 2022).שוק האג"ח:

 • בנק ישראל רכש אג"ח ממשלתי בהיקף 4.6 מיליארד ₪ בנוב' ו- 41.6 מיליארד מתחילת השנה.

 • התשואות בעולם ירדו בשבוע האחרון עקב דחיית תוכנית פיסקאלית בארה"ב, וחשש מברקזיט ללא הסכם. נגיד הבנק המרכזי באנגלייה רמז שתיתכן ריבית שלילית.

 • במבט על 2021, הפצת חיסונים והתאוששות כלכלית תומכים בעליית תשואותמה צפוי להתפרסם בשבוע הקרוב:


ישראל: היום: נתוני סחר חוץ לחודש נובמבר (יהיה חשוב לראות האם הגידול בייצוא התעשייתי נמשך). שני: מספר הדירות החדשות שנמכרו בחודש אוקטובר, ומאזן התשלומים לרבעון ג' (עלייה בעודף בחשבון השוטף צפויה לתמוך בהמשך לחץ לייסוף בשקל). ביום שני צפוי פרסום של פרוטוקול החלטת הריבית האחרונה. יום שלישי: מדד מחירים לצרכן לחודש נובמבר. אנו צופים מדד של 0.2%- (בדומה למרבית ההערכות בשוק). המדד יושפע מירידה עונתית בפירות וירקות (3.0%-), דיור (0.1%-), וירידה של 2.2% במחירי הדלקים. לעומת זאת, צפויה עלייה עונתית במחירי ההלבשה בשיעור של 2.6%. יום רביעי: האומדן השני לצמיחה ברבעון ג'.


חו"ל: יום שני: אירופה: הייצור התעשייתי (אוק'). שלישי: סין: הייצור התעשייתי, המסחר הקמעונאי וההשקעות (נוב'), ארה"ב: הייצור התעשייתי (נוב'), רביעי: מדדי מנהלי הרכש במספר מדינות כולל ארה"ב, אירופה, יפן, ובריטניה (דצמבר), ארה"ב: החלטת ריבית הפד (לא צפוי שינוי, גם לא בתוכנית ה- QE), המסחר הקמעונאי (נוב'). חמישי: מספרי דורשי עבודה חדשים.


39 צפיות0תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.