• barak invest

סקירת שוק ההון שבועית


27 בדצמבר 2020

סקירת שוק ההון: ציפייה לחבילת סיוע בארה"ב תמכה בעליית תשואותמה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?


ידיעה לגבי מוטציה חדשה ומדבקת יותר העיבה על השווקים בתחילת השבוע. הקונגרס אישר חבילת סיוע של 900 מיליארד דולר, כולל תוספת דמי אבטלה של 300$ לשבוע. השווקים מצפים לאישורה, למרות האיומים של טראמפ שלא יחתום על החבילה. הנתונים הכלכליים מעורבים עם נטייה שלילית בשל ירידה בהכנסה הפנויה, ירידה באמון הצרכני וירידה במכירות של בתים. בריטניה והאיחוד האירופה הגיעו להסכם לגבי הברקזיט.


מאקרו ישראל: ההתכווצות ברבעון ד' עשויה להיות מתונה.

 • ברבעון ג' מספר התחלות הבניה (48 אלף) ודירות מוגמרות (38 אלף) היה נמוך יחסית לביקוש (כ- 52 אלף), זאת בהסתכלות על הגידול במספר משקי הבית לשנה.

 • מדד מנהלי הרכש עלה ב- 2.2 נק' ל- 57.1 עם גידול מהיר ברכיבי ההזמנות.

 • במחצית ב' של נוב' שיעור האבטלה הרחב נותר יציב על 14.6% בדומה למחצית א.

 • במחצית הראשונה של דצמבר, מדד האמון הצרכני נותר נמוך על רקע המשך מגבלות רבות על הפעילות ורמת אבטלה גבוהה.

 • היקף המשכנתאות בנוב' עלה ל- 7.1 מיליארד ₪ לעומת 5.2 מיליארד ₪ בנוב' 19.


סביבת האינפלציה: הלחץ לייסוף בשקל נמשך

 • מחירי הנפט ירדו מעט על רקע נתונים מעורבים וחשש מהמוטציה החדשה.

 • תחזית האינפלציה של החזאים שנה קדימה עלתה ל- 0.5% (מ- 0.4%) לאחר פרסום מדד נובמבר (התחזית שלנו: 0.4%).

 • חל ייסוף חד בשקל בשבוע האחרון: 0.7% מול הדולר, 1.2% מול היורו.


ארה"ב:

 • בדצמבר מדד האמון הצרכני (Conference board) ירד בצורה חדה, על רקע העלייה בתחלואה.

 • מספר הבתים החדשים שנמכרו בנובמבר ירד ב- 11% לאחר מספר חודשים של גידול.

 • בנוב' מכירות בתים קיימים ירדו ב- 2.5% אך עלו ב- 25.8% y/y. עדיין הביקוש לנדל"ן (וגם ההשקעות) עולה בקצב מהיר יחסית ותומך בהתרחבות בפעילות.

 • בדצמ' ההכנסה האישית ירדה ב- 1.1% והצריכה הפרטית ירדה ב- 0.4% (מעבר לציפיות), זאת על רקע צמצום הסיוע הממשלתי ועלייה במספר דורשי העבודה.

 • אינפלציית הליבה PCE נותרה יציבה על 1.4% y/y בדומה לחודש הקודם.

 • ההזמנות של מוצרי בני קיימא עלו ב- 0.9% בנוב' (הצפי ל- 0.6%). האומדן לאוק' עודכן ל- 1.8% מ- 1.3%.

אירופה: שיפור באופטימיות העסקית

 • מדד האמון הצרכני עלה ל- 13.9- בדצמבר מ- 17.6- באוקטובר.


שוק האג"ח:

 • התשואות בארה"ב ירדו מעט על רקע חולשה בנתונים הכלכליים וחשש מהמוטציה.

 • בישראל השבוע האחרון אופיין על ידי ירידת תשואות בכול האפיקים.

 • באופן כללי, השווקים הגיבו בחיוב להחלטה ללכת לבחירות, כנראה בציפייה לממשלה יציבה ומתפקדת יותר טוב.

 • במבט על 2021, הפצת חיסונים והתאוששות כלכלית תומכים בעליית תשואות.

 • לאחר עלייה (חדה יחסית) בציפיות האינפלציה בשוק האג"ח בכל הטווחים, אין העדפה ברורה לאפיק הצמוד.


מה צפוי להתפרסם בשבוע הקרוב:


ישראל:

יום שני: יצוא שירותים (אוקטובר),שיעור האבטלה הממוצע של חודש נובמבר, והמדד המשולב של בנק ישראל. שלישי: מכירות ברשתות השיווק (נובמבר), רביעי: רכישות בכרטיסי אשראי (נוב').


חו"ל:

מעט נתונים יתפרסמו בשבוע הקרוב בשל תקופת החגים. ביום חמישי סין תפרסם את מדד מנהלי הרכש בתעשייה לדצמבר. בארה"ב : מספר דורשי העבודה החדשים בשבוע האחרון, נתון חשוב לאור העלייה בתחלואה.


57 צפיות0תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.