top of page
 • תמונת הסופר/תbarak invest

סקירת שוק ההון שבועית


07 בפברואר 2021

סקירת מאקרו שבועית: סימני אינפלציה ראשוניים באירופה.


מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?


בשבוע האחרון השווקים תיקנו כלפי מעלה לאחר הירידות של השבוע הקודם. השווקים שאבו עידוד מהאישור בסנאט להתקדם עם אישור חבילת סיוע רחבה של כמעט 2 טריליון דולר. מסתמנת ירידה במספר הנידבקים ותהליך ההתחסנות מתקדם. הנתונים הכלכליים בארה"ב היו חיוביים עם מדדי מנהלי הרכש אשר ממשיכים להצביע על התרחבות מהירה, וירידה במספר דורשי העבודה החדשים, נתוני התעסוקה ביום שישי תאמו את הציפיות.


מאקרו ישראל: עלייה בהכנסה הפנויה.

 • במחצית א' של ינואר שיעור האבטלה הרחב עלה ל- 16.7% מ- 13.7% במחצית ב' של דצמבר, עם עלייה חדה בשיעור העובדים בחל"ת.

 • סך תשלומי השכר במשק + תמיכות ממשלתיות בגין הקורונה עלו ב- 2.3% ב- 2020 (עד נובמבר). כוח הקנייה של השכירים במשק עלה במשבר הקורונה.


סביבת האינפלציה: הרגיעה בשער החליפין נמשכת.

 • בשבוע האחרון השקל יוסף ב-0.3% מול סל המטבעות.

 • הרגיעה בשע"ח מושפעת מההתחסנות מהירה בישראל, מה שתומך בשקל חזק.

 • עדיין אנו צופים פיחות מתון בשקל על רקע מחוייבות בנק ישראל לרכוש מט"ח.

 • מחירי הדלקים עלו ב- 3.8% בפברואר, תחזית מדד פברואר : 0.0% (0.3%- בינואר), ו- 0.8% השנה קדימה.

 • בתחילת פברואר מחיר חבית ברנט עלה ל- 59 דולר מ- 55.5 דולר בסוף ינואר.


ארה"ב: התרחבות בענפי השירותים

 • בינואר נוספו 49 אלף מועסקים חדשים (צפי ל-105 אלף) ו- 6 אלף בלבד בסקטור העסקי. אומדן המועסקים בחודשיים הקודמים ירד ב- 159 אלף. שיעור האבטלה ירד ל- 6.3% (מ- 6.7%) עקב ירידה בשיעור ההשתתפות.

 • מספר דורשי העבודה החדשים עלה ב- 779 אלף, פחות מהציפיות של 830 אלף

 • בינואר, מדד מנהלי הרכש בתעשייה ירד ב- 1.8 נק' ל- 58.7, אך עדיין מצביע על צמיחה. רכיב המחירים מצביע על האצה (82.1, הרמה הגבוהה ביותר מאפריל 11).

 • מדד מנהלי הרכש בשירותים עלה ב- 1.0 נק' ל- 58.7 נק' עם עלייה חדה בהזמנות.

אירופה: הפתעה חדה כלפי מעלה באינפלציה:

 • ברבעון ד' התוצר התכווץ ב - 2.8% (בחישוב שנתי), לעומת ציפיות של 6.7%-.

 • בינואר אינפלציית הליבה עלתה ב-1.4% y/y (הצפי היה ל-0.5%) מ- 0.2%. מסתמנת עלייה חדה במחירים בגרמניה, צרפת, ספרד ואיטליה, גם בשירותים וגם במוצרים.


סין: התמתנות בענפי השירותים

 • בינואר מדד מנהלי הרכש בשירותים ירד ב-4.3 נק' ל- 52.0, על רקע עלייה בתחלואה והטלת מגבלות במספר אזורים.

שוק האג"ח:

 • בשבוע האחרון התשואות בישראל עלו על רקע מגמה דומה בארה"ב (בשל ציפיות לחבילת סיוע נוספת).

 • בנוסף, קיים חשש לגירעון גבוה השנה (סביב 10% תוצר) עקב פתיחה איטית של המשק ותוכנית פיסקאלית נוספת.

 • בתרחיש אופטימי של התאוששות, מעורבותו של בנק ישראל בשווקים תפחת בחודשי הקיץ, ולכן התשואות צפויות לעלות עד סוף השנה, בעיקר השקליות.

 • בתמחור הנוכחי של השוק, אין העדפה ברורה בין אפיקים צמודים לשקליים

חלה עלייה בסך ההכנסה של השכירים השנה


בחודשים ינואר-נובמבר סך ההכנסה של העובדים השכירים במשק עלתה ב- 2.3% לעומת אותה תקופה אשתקד. חישבנו את סך תשלומי השכר במשק, אשר ירדו ב- 3.8%, והוספנו את תוספת התמיכות הסוציאליות בגין הקורונה (27 מיליארד ₪). למרות שהניתוח של סך תשלומי השכר במשק לא משקף את אותם מיגזרים שהכנסתם נשחקה (זאת הבעיה של נתוני ממוצע), עדיין ניתן לגזור מזה שלא חלה ירידה בסך כוח הקנייה של הציבור (לפחות בקרב השכירים, אין נתונים לגבי העצמאיים) . כרגע, הצריכה ממותנת יחסית בשל מגבלות על המסחר ועל צריכת שירותים, וחלה הרעה בביטחון הכלכלי בקרב משקי הבית. ברגע שהמשק ייפתח, ויחול שיפור בביטחון הכלכלי, צפוי גידול בביקושים (ביקוש "כבוש" בחלק מהסקטורים) ולכן גם צפויים לחצי אינפלציה מסוימים.
הכסף הנזיל שבידי הציבור זינק בדצמבר

בחודש דצמבר 2020 העו"ש שבידי הציבור עלה ב- 7.3% (לעומת נובמבר) ועלה ב- 33.4% מדצמבר 2019. בנוסף, היקף המזומנים עלה ב- 23.1% בשנה האחרונה. מדובר בשני המרכיבים של 1M, אמצעי התשלום הנזילים של משקי הבית. העלייה החדה באמצעי התשלום נובעת מהעדר אפשרות לצרוך שירותים רבים (גם מוצרים מסויימים) בתקופת הקורונה. לפי התאוריה המוניטארית, ככל שהמקורות הנזילים שבידי הציבור עולים כך עולה הנטייה להגדיל בעתיד את הצריכה.

הידוק הסגר דחף את האבטלה כלפי מעלה

 • שיעור האבטלה הרחב עלה ל 16.7% במחצית הראשונה של ינואר מ- 13.7% במחצית השנייה של דצמבר. מדובר בהיקף גדול של כמעט 700 אלף מובטלים או עובדים בחל״ת. מספר העובדים בחל"ת בגין הקורונה עלה ב- 55% ל- 378 אלף. הרגישות למספר כה גבוה מקשה על הימשכות הידוק הסגר. הידוק הסגר בינואר ויציאה מאד הדרגתית (כנראה) יעיבו על הצמיחה ויקשו על ירידה מהירה באבטלה. משמעות הדבר, המשך גירעון תקציבי גבוה השנה סביב 10%, לחץ לחבילת סיוע נוספת ולכן גם המשך גיוס אג״ח בהיקף גבוה יחסיתמה צפוי להתפרסם השבוע?

ישראל: ראשון: סקר מגמות בסקטור העסקי (ינואר), דיווח של בנק ישראל לגבי רכישות מט"ח, אג"ח ממשלתי + אג"ח קונצרני (ינואר), רביעי: מדד האמון הצרכני (ינואר), חמישי: נתוני סחר חוץ (ינואר).

חו"ל: שני: גרמניה: הייצור התעשייתי (דצמ'), רביעי: ארה"ב + סין: מדד מחירים לצרכן (ינואר). חמישי: ארה"ב: מספר דורשי עבודה חדשים בשבוע האחרון. שישי: UK : השינוי בתוצר ברבעון ד' 20, אירופה: הייצור התעשייתי,

ארה" ב: מדד האמון הצרכני של מישיגן (פברואר).

67 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page