• barak invest

סקירת שוק ההון שבועית

26 ביולי 2020


מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

השווקים נסחרו במגמה מעורבת בשבוע האחרון כאשר המשך ידיעות על התקדמות בפיתוח חיסון ואישור תוכנית סיוע משמעותית באירופה תמכו בשווקים. מנגד, פסימיות לגבי אישור מהיר של תוכנית סיוע רחב היקף בקונגרס האמריקאי וסגירת הקונסוליה הסינית ב- Houston העיבו על השווקים, זאת בנוסף לעלייה במספר דורשי העבודה החדשים.

מאקרו ישראל: התייצבות בפעילות הכלכליתבמחצית חודש יולי.

 • עד ה- 21.7 מסתמנת עלייה של 3.5% ברכישות בכרטיסי האשראי בחודש יולי.

 • מדד הניידות של גוגל מצביע על התייצבות בפעילות המסחר וניידות לעבודה.

 • מספר המשרות הפנויות עלה ל- 53 אלף ביוני (מ- 36 אלף באפריל) אך עדיין נמוך מאד לעומת 90 אלף בפברואר.

 • שיעור האבטלה ירד ל- 11.8% במחצית השנייה של יוני, אך כנראה עלה מעט ביולי.

סביבת האינפלציה:

 • מדד יולי צפוי לעלות ב- 0.1% בהשפעת התייקרות מחירי הדלק.

 • בנוסף, בחודשי הקיץ צפויה עלייה במחירי הנופש בישראל מרמה מאד נמוכה ביוני.

 • השקל ממשיך להתחזק מול הדולר אך נחלש מול האירו, כאשר הסל שומר על יציבות.

ארה"ב: עלייה מדאיגה במספר דורשי העבודה החדשים

 • המכירות של בתים חדשים עלו ב- 14% ביולי עקב ירידה בעלות המימון.

 • המכירות של בתים יד שנייה עלו ב- 20.7% ביוני אך ירדו ב- 11.3% שנה אחורה.

 • מדד מנהלי הרכש PMI בתעשייה עלה ב- 1.7 נק' ל- 51.3 (דומה לציפיות).

 • מספר דורשי העבודה החדשים עלה ב- 1.4 מיליון בשבוע האחרון מ- 1.3 לפני שבוע.

 • בקנדה האינפלציה ביוני הפתיעה כלפי מעלה, בדומה לתופעה בארה"ב ואירופה.

אירופה: אופטימיות בקרב העסקים עם פתיחת המשקים

 • ביולי מדד מנהלי הרכש PMI בתעשייה עלה ב- 4.6 נק' ל- 51.1 נק' (ציפו ל- 49.5).

 • מדד מנהלי הרכש בשירותים עלה ב- 7.8 נק' ל- 55.1 נק' (ציפו ל- 51.0).

 • ביולי מדד אמון הצרכני ירד מעט ל- 15- נק' מ- 14.7- ביוני

יפן: עלייה ב- PMI, אך עדיין מדובר בהתכווצות

 • ביולי מדד מנהלי הרכש PMI בתעשייה עלה ב- 4.8 נקודות ל- 42.6 נקודות.

 • ביולי מדד מנהלי הרכש בשירותים עלה ב- 2.9 נק' ל- 45.2 נקודות.


קורונה:

 • מספר הנדבקים החדשים בארה"ב התייצב סביב 70+ אלף בימים האחרונים. מספר הנפטרים עלה ליותר מאלף איש ליום. מספר מדינות בארה"ב הטילו מגבלות חדשות או מעכבות פתיחת עסקים רבים.

שוק האג"ח:

 • החלטת הריבית האחרונה התקבלה ברב 5-1, הסיכוי להורדת ריבית קטן יחסית.

 • YCC (yield curve control) צפוי להימשך ותומך ביציבות בתשואות הארוכות

 • לאחרונה התשואות בארה"ב ירדו לעומת עלייה מתונה בישראל (10Y).

 • יתכן שהשוק חושש מעלייה בגירעון ומהמצב הבריאותי והפוליטי החדש.

 • ביום רביעי האוצר יודיע על היקף הגיוסים לאוגוסט, אנו צופים 13 מיליארד סחיר.

מה צפוי בשבוע הקרוב?


ימה צפוי בשבוע הקרוב?

ישראל: מחר: הפדיון והייצור התעשייתי (מאי), המכירות ברשתות השיווק (יוני( . יום שלישי: המדד המשולב של בנק ישראל (יוני). רביעי: רכישות בכרטיסי האשראי (יוני), ויצוא שירותים (מאי). בנק ישראל גם ימשיך לפרסם אינדיקטורים כלכליים שבועיים. חמישי: סקר כוח אדם (יוני).


חו"ל: מחר: סקר אמון כלכלי בגרמניה (IFO, יולי). ארה"ב: ההזמנות של מוצרי בני קיימא (יולי), שלישי : מדד האמון הצרכני בארה"ב (יולי), חמישי: אומדן ראשון לצמיחה ברבעון ב' בארה"ב ובגרמניה, שישי: הצמיחה באירופה (2Q), ארה"ב: ההכנסה הפנויה, הצריכה ואינפלציית PCE (יוני). לאחרונה ההכנסה הפנויה בארה"ב עלתה על רקע תשלומי העברה גדולים אל אזרחי ומובטלי ארה"ב. סין: מדד מנהלי הרכש PMI בתעשייה ובשירותים (יולי).

27 צפיות0תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.