• barak invest

סקירת שוק ההון שבועית


30 במרץ 2021

סקירת מאקרו שבועית:

  • התפתחויות גלובליות: ההתחסנות המהירה נמשכת בארה"ב (וב- UK) ולכן גם הנתונים הכלכליים הטובים יחסית. במרץ, מדד מנהלי הרכש (PMI) המשולב (תעשייה + שירותים) בארה"ב עלה ב- 0.3 נקודות ל- 59.1, רמה גבוהה יחסית אשר משקפת התרחבות מהירה. מספר דורשי העבודה החדשים גם ירד ל- 684 אלף, פחות מהציפיות המוקדמות. מדד האמון הצרכני של מישיגן עלה מעבר לציפיות. מספר נתונים בארה"ב היו חלשים יחסית בשל מזג האוויר הקשה בפברואר, כולל הירידה בהזמנת מוצרי קיימא והמכירות של בתים. בפברואר, ההכנסה הפנויה ירדה ב- 7.1% (כצפוי) לאחר עלייה חדה בינואר (10%) על רקע חלוקת 900 דולר למרבית האזרחים. באפריל צפוי גידול חד של 25% בהכנסה הפנויה עקב חלוקת 1,400 דולר נוספים. בינתיים סביבת אינפלציית הליבה PCE נותרה מתונה (1.4% y/y, לאחר 1.5% בחודש הקודם). באירופה התמונה פחות חיובית בשל ההתחסנות האיטית והמשך מגבלות על הפעילות במספר מדינות. אומנם מדד מנהלי הרכש בתעשייה עלה ב- 4.7 נקודות ל- 62.4, אך מדד מנהלי הרכש בענפי השירותים (48.8 נקודות לאחר עלייה של 4.1 נק') ממשיך להצביע על התכווצות בפעילות. ב- UK מדד ה- PMI המשולב עלה ב- 6.8 נקודות ל- 56.6. לסיכום: ההתאוששות הגלובלית אינה אחידה.


  • מאקרו ישראל: האינדיקטורים השבועיים של בנק ישראל מצביעים על התאוששות מהירה, עם גידול של 6% ברכישות בכרטיסי האשראי בשבוע האחרון וב- 31% מאמצע פברואר (עם הסרת מרבית המגבלות). רמת הניידות למקומות העבודה ממשיכה לעלות וחזרה לרמות של בין הסגרים הקודמים. עדיין מדובר ב- 20% פחות מהרמה ערב המשבר, זאת עקב שילוב של אבטלה גבוהה ושינוי הרגלים לטובת עבודה מהבית. בחודש ינואר, יצוא שירותי היי טק (תוכנה, מיחשוב, סייבר וכו') זינק ב- 9.6% לעומת דצמבר (מנוכה עונתיות), ועלה ב- 7% לעומת הממוצע של רבעון ד'. סקטור חשוב זה צמח ב- 19% ב- 2020 ומהווה 8.8% מסך התוצר. התרחבות מהירה ביצוא שירותי היי טק תרמה לשיפור בחשבון השוטף ולייסוף בשקל, לחץ אשר צפוי להימשך. בנוסף, רכישות של חברות היי טק גם תרמו לגידול במס רווחי הון, מה שמסביר חלק מהגידול המפתיע בהכנסות ממסים בחודשים האחרונים. לעומת זאת, מסתמנת חולשה בתעשייה הישראלית כאשר מדד מנהלי הרכש ירד ב – 0.1 נקודות בפברואר ל- 49.4, עם חולשה בהזמנות ליצוא (43.2 נק'). שיעור האבטלה הרחב ירד ל- 15.4% אך יתקשה לרדת משמעותית עד לביטול או שינוי חוק החל"ת. כעת אנו צופים צמיחה של 5.3% השנה.


  • סביבת האינפלציה: המדדים של החודשים הקרובים צפויים להיות גבוהים יחסית, בעיקר בשל התייקרויות עונתיות, אך גם עלייה במחירי הדלקים והמשך לחץ להתייקרויות במוצרים בני קיימא בשל העלייה במחירי ההובלה בעולם. בשבוע האחרון מחירי הנפט עלו בשל השיבושים בהספקת הנפט בעולם על רקע חסימת תעלת סואץ. למרות שתוצאות הבחירות בישראל לא היו מעודדות מבחינת הסבירות להקמת ממשלה יציבה, בשבוע האחרון השקל שמר על יציבות מול סל המטבעות.

  • á מדיניות מוניטארית: התאוששות מהירה בישראל (בהנחה שהמגמה תמשך) תוביל לירידה בתמיכה המוניטארית לקראת סוף השנה וב- 2022. בנק ישראל צפוי צמצם את המעורבות בשווקים, גם בשוק האג"ח וגם בשוק המט"ח, אומנם בהדרגה.

  • á מדיניות פיסקאלית: אי הכרעה ברורה בבחירות מעלה את סבירות שלא יאושר תקציב המדינה בקרוב. יחד עם זאת, המערכות למדו להסתדר עם מציאות זו, אשר מחזקת את היכולת של הפקידות באוצר לשלוט במדיניות הפיסקאלית עם פחות התערבות פוליטית. לאור ההתאוששות המהירה והמשך הצמיחה בסקטור ההיי טק (עם רכישות רבות של חברות ישראליות) אנו צופים גרעון תקציבי של 7% תוצר השנה. כזכור, מתחילת השנה ההכנסות ממסים הפתיעו לטובה, כולל מס רווחי ההון. במחצית השנייה של השנה, האוצר צפוי להודיע על הקטנת היקף הגיוסים.


  • שוק האג"ח הישראל ימשיך להראות ביצועים עודפים על השוק בארה"ב, זאת לאור סביבת האינפלציה הנמוכה יותר, גרעון תקציבי נמוך יותר ואטרקטיביות עבור משקיעים זרים. שוק האג"ח בארה"ב צפוי להגיב לנתוני התעסוקה של חודש מרץ, אשר צפויים להיות חיוביים על רקע הסרת המיגבלות במרבית האיזורים.


35 צפיות0 תגובות

מנהל קרן חדש הוא מנהל קרן שבמועד פרסום התשקיף טרם ניהל קרן במשך שנה מלאה או חלפון למעלה משנתיים מיום שניהל קרן כלשהי. למהל הקרן ניתן אישור לפעול כמנהל קרן ביום 06.04.2021. טרם מועד זה מנהל הקרן שימש כמנהל השקעות חיצוני של קרנות נאמנות באיילון קרנות נאמנות בע"מ. פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. מנהל הקרן ברק קרנות נאמנות בע"מ – (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנת בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0-ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט 4-עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט 5-עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט.0-ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט D- עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט. ^^סימן קריאה "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות השקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה, או מהפקדת מזומנים ופיקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן- חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לעניין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר  סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי . אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" - איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או  או מ  או מדירוג מקביל לו.^קרן חדשה מיום 21.12.2020(מינוס BBB - BBB)שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ

מוקד טלפוני לשירותכם*