• barak invest

סקירת שוק ההון שבועית

02 אוגוסט 2020


מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

דוחות חיוביים של חברות בארה"ב (בעיקר חברות הטכנולוגיה) תמכו בשווקים בשבוע האחרון, זאת למרות המשך המחלוקת בין הדמוקרטים והרפובליקנים סביב היקף התוכנית הפיסקאלית הבאה. הנתונים הכלכליים בארה"ב היו בחלקם שליליים עם עלייה במספר דורשי העבודה החדשים, והתכווצות חדה בתוצר ברבעון ב'.

מאקרו ישראל: מרבית הנתונים מפתיעים מעט לטובה.

 • במאי יצוא שירותי היי טק (9% מסך התוצר) עלה ב- 10% ועלה ב- 23% y/y.

 • עד ה- 28.7 מסתמנת עלייה של 4.9% ברכישות בכרטיסי האשראי בחודש יולי.

 • מסתמנת התאוששות במרבית הענפים, למעט מסעדות, תיירות ותרבות.

 • מדד הניידות של גוגל מצביע על התייצבות בפעילות המסחר והניידות לעבודה.

 • האבטלה עלתה ל- 12.3% "בלבד" במחצית א' של יולי, מ- 11.8% במחצית ב' של יוני. הציפיות היו לעלייה חדה יותר לאור הטלת מגבלות על הפעילות.

 • יחד עם זאת, סקר חברות (בנק ישראל) מצביע על ירידה חדה בפעילות ברבעון ב'.

סביבת האינפלציה:

 • היורו ממשיך להתחזק. בשבוע האחרון, השקל פוחת ב- 1.6% מול היורו והתחזק ב- 0.4% מול הדולר.

 • בחודשי הקיץ צפויה עלייה חדה במחירי הנופש בישראל מרמה מאד נמוכה ביוני.

 • מחירי הדלקים בישראל עלו ב- 0.2% בלבד בתחילת אוגוסט.

 • הורדת שיעור מס הרכישה על דירות מ- 8% ל- 5% תתרום כ- 0.05%- במדד.

ארה"ב: פסימיות גוברת בקרב משקי הבית.

 • מדד האמון הצרכני ירד ב- 4.7 נק' ביולי, רכיב הציפיות קדימה ירד ב- 14.6 נק'.

 • ברבעון ב' התוצר התכווץ ב- 32.9% (צפי ל- 35%-), עם ירידה של 34.6% בצריכה.

 • ביוני ההכנסה האישית ירדה ב- 1.1% והצריכה הפרטית עלתה ב- 5.6% .

 • אינפלציית הליבה PCE עלתה ב- 0.9% שנה אחורה, לעומת 1.0% לפני חודש.

 • מספר דורשי העבודה החדשים המשיך לעלות ל- 1.43 מיליון בשבוע האחרון.

אירופה: צניחה חדה בפעילות ברבעון ב', שיפור באופטימיות ביולי

 • סקר IFO בגרמניה (אמון עסקי) עלה ב- 4.3 נק' ביולי עם פתיחת הכלכלה.

 • בחודש יולי מדד האמון הכלכלי באירופה עלה ב- 6.5 נקודות.

 • ברבעון ב' התוצר ירד ב- 40.3% (בחישוב שנתי) ב- EU, ב- 34.7% בגרמניה, 44.8% בצרפת, ו- 44.1% באיטליה, בהשפעת הסגרים הממושכים.

 • ביולי אינפלציית הליבה הפתיעה כלפי מעלה ועלתה ב- 1.3% y/y מ- 1.1% ביוני.

סין:

 • ביולי מדד מנהלי הרכשבתעשייה PMI עלה ב- 0.2 נקודות ל- 51.1 נקודות

שוק האג"ח:

 • באוגוסט האוצר ינפיק 10 מיליארד, ירידה מ- 11 מיליארד ביולי ו- 13 מיליארד ביוני. התמתנות זו תואמת את תחזית המימון שלנו ותומכת בירידה מתונה בתשואות.

 • תמחור האינפלציה נמוך מדי: אנו ממשיכים להעדיף את האפיקים הצמודים בכל הטווחים.

מה צפוי בשבוע הקרוב?


ישראל: ביום שלישי: השכר הממו צע במשק (מאי), יום רביעי: סקר מגמות בסקטור העסקי, אינדיקטור חשוב

לציפיות בסקטור העסקי. מתישהו, כנראה שהאוצר י פרסם את נתוני התקציב לחודש יולי, כולל היקף הביצוע

של תו כניות הסיוע במשבר הקורונה. לפי האינדיקטורים השו נים (רובם חיוביים) לגבי הפעילות בחודש יולי,

נראה שה גי רעון יעלה בצורה מתונה לסביבות 7% תוצר ב- 12 החודשים האחרונים (מ- 6.4% ביוני) .


חו"ל: מחר: בארה"ב מדד מנהלי הרכש

מנהלי הרכש ביולי צפויים להי ות חלשים (יחסית ליוני ), בפרט בשירותים, זאת לאור העלייה בתחלואה והטלת מגבלות על הפעילות. ביום שישי: ארה"ב: השינוי במספר המועסקים (יולי) ושיעור האבטלה. כנראה שצפוי שיפור מינורי יחסית בתעסוקה ושיעור אבטלה סביב 11%-10% , זאת לעומת 11.1% ביוני .

17 צפיות0 תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20