top of page
 • תמונת הסופר/תbarak invest

סקירת שוק ההון שבועית


27 ביוני 2021
סקירת מאקרו שבועית: מסתמנים סימנים ראשוניים להתמתנות ב"ביקוש הכבוש"


מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?


השווקים התאוששו בשבוע האחרון על רקע סימנים להתמתנות בלחצי האינפלציה (ירידה במחירי הסחורות והתייצבות מחירי מכוניות יד שנייה), המשך התרחבות בפעילות והודעת ביידן על התקדמות לקראת תכנית פיסקאלית נוספת לקידום פיתוח התשתיות. התשואות הארוכות נותרו נמוכות יחסית, זאת למרות עלייה קלה לקראת סוף השבוע.מאקרו ישראל:

 • במאי שיעור האבטלה הרחב ירד ל- 9.8% מ- 10.6% באפריל.

 • לפי האומדן שלנו, ביוני הרכישות בכרטיסי האשראי ירדו ב- 2%-3% (בניכוי עונתיות) לעומת מאי. מסתמנת רגיעה "בביקוש הכבוש".

 • במאי, מדד מנהלי הרכש עלה ב- 3.5 נק' ל- 56.1 אשר משקף התרחבות. מחירי התשומות ממשיכים לעלות.

 • החוב העסקי עומד על 68.6% תוצר ברבעון א', שיעור נמוך יחסית לארה"ב (75%).

 • החוב הצרכני עומד על 41.6% תוצר: החוב לדיור עלה אך החוב האחר ירד.


סביבת האינפלציה: ייסוף חד ביוני

 • ביוני, תחזית האינפלציה של חזאי המאקרו עלתה ל- 1.4% (מ- 1.0%).

 • משרד התקשורת שואף להוזיל את מחירי הטלפון הקווי ב- 40%.

 • מנגד, תתכן התייקרות במחירי החשמל בסוף השנה בשיעור של 2.5%.

 • מחירי הסחורות החקלאיות ירדו ב-12% ביוני, אך מחיר הנפט עלה ב-9%.

 • בשבוע האחרון השקל יוסף ב- 0.5% (מול הסל) וב- 1.2% מתחילת החודש. מדובר בגורם ממתן אינפלציה אשר צפוי להימשך.

ארה"ב:

 • המכירות של בתים יד שנייה ירדו חמישה חודשים ברציפות, בשל בעיית היצע ועליות מחירים אשר מקשות על הרוכשים. המכירות של בתים חדשים ירדו ב- 6% במאי.

 • ביוני מדד מנהלי הרכש PMI בשירותים ירד ב- 5.6 נק' ל- 64.8, אך עדיין מצביע על התרחבות מהירה. מדד ה- PMIבתעשייה עלה ב- 0.5 נק' ל- 62.6.

 • במאי ההזמנות של מוצרי בני קיימא עלו ב- 2.3% (הצפי היה ל- 2%).

 • במאי ההכנסה הפנויה ירדה ב- 2.0% (הצפי היה ל- 2.6%-) והצריכה הפרטית נותרה יציבה על רמה גבוהה יחסית לאחר קבלת הסיוע המיוחד במרץ.

 • אינפלציית הליבה עלתה ב- 3.4% (בדומה לציפיות) שנה אחורה מ- 3.1%.

אירופה: מדדי ה- PMI מצביעים על התרחבות עם לחצי אינפלציה

 • בחודש יוני מדד האמון הצרכני עלה ל- 3.3- מ- 5.1- על רקע הסרת המגבלות.

 • מדד מנהלי הרכש בתעשייה עלה ב- 0.3 נק' ל- 63.1 ומצביע על התרחבות מהירה. רכיבי מחירי התשומות והתפוקות עלו בצורה חדה. מדד מנהלי הרכש בענפי השירותים עלה ב- 2.9 נקודות ל- 58.1 (מעל הציפיות).

שוק האג"ח:

 • התשואות הארוכות בארה"ב עלו מעט על רקע האצה באינפלציה בחודש מאי והכרזת ביידן על התקדמות בקונגרס לגבי תוכנית פיסקאלית להשקעה בתשתיות.

 • בשבוע אחרון נמשכה מגמת הירידה בציפיות האינפלציה בישראל, בפרט באפיקים הארוכים.

 • לפי הערכתנו, ציפיות האינפלציה בישראל עדיין גבוהות מדי.

 • ביום רביעי אנו צופים ירידה בקצב הגיוס החודשי לכיוון 7.5-8 מיליארד ₪ ביולי, חדשות חיוביות עבור שוק האג"ח.

 • לאחר מגמת ירידת התשואות השקליות בישראל, הסיכון העיקרי לארוכים הינו עלייה מתונה בתשואות בארה"ב. שוק האג"ח בארה"ב יגיב לנתוני תעסוקה (מעט טובים מהציפיות) ביום שישי.


מאקרו ישראל: מסתמנת התמתנות מסוימת בצריכה הפרטית


לאחר עלייה של 18% מתחילת השנה עד חודש מאי, נתוני הרכישות בכרטיסי האשראי (עד ה- 22.6) מצביעים על ירידה של כ- 2%-3% בצריכה בחודש יוני לעומת חודש מאי, זאת לפי אומדן ניכוי העונתיות שלנו. אומנם מסתמן גידול מתון בצריכת שירותי מסעדות ובתי מלון אך מסתמנת התמתנות בצריכת מוצרי בני קיימא.

מסתמנת רגיעה "בביקוש הכבוש" אשר צפויה לתמוך בהתמתנות בלחצי האינפלציה. ברקע, ביטול חוק החל"ת צפוי למתן את לחצי השכר.


מחירי היבוא של מוצרי הצריכה ירדו במונחים שקליים


 • מתחילת השנה מחירי הסחורות בעולם עלו בצורה חדה (למרות ירידה מסוימת בשבועיים האחרונים). אנו מדווחים על מגמה זו באופן שוטף. מתחילת השנה ועד אמצע יוני מחירי הסחורות התעשייתיות עלו ב- 20% ומחירי הסחורות החקלאיות עלו ב- 38%, אם כי בשבועיים האחרונים מסתמנת ירידה במחירי הסחורות (למעט מחירי הנפט): • אך מה שמשפיע על האינפלציה בישראל הם מחירי היבוא של מוצרי הצריכה בפועל. מה באמת קרה למחירי היבוא של ישראל, ולא הסתכלות על מדדים גלובליים. סל היבוא של ישראל לא בהכרח דומה לסל מחירי הסחורות בעולם. לדוגמה, יבוא בשר חזיר כמעט ולא קיים.

 • בנוסף, ישראל "נהנית" מלחץ לייסוף מתמיד בשקל, מה שמוזיל את היבוא של ישראל במונחים שקליים.

 • מאוקטובר 20 ועד מרץ 21 מחירי היבוא של מוצרי צריכה עלו ב- 3.5% (בדולרים). מחירי היבוא של מוצרי המזון עלו ב- 2.2% חצי שנה אחורה. מחירי היבוא אינם כוללים מחירי ההובלה. הגרף ממחיש את מגמת העלייה החדה במחירי היבוא מתחילת 2020: • לעומת זאת, בחצי השנה האחרונה (עד מרץ) מחירי היבוא של מוצרי הצריכה במונחים שקליים עלו ב- 0.3% בלבד. מחירי היבוא של מוצרי המזון בתקופה זו אף ירדו 0.9% במונחים שקליים (ראה גרף). תופעה זו מסבירה מדוע מחירי המזון במדד מחירים לצרכן מאוקטובר 20 ועד מרץ 21 עלו בשיעור מתון של 0.7% בלבד בשנה האחרונה. • תמונה זאת מסבירה מדוע מחירי המזון בישראל עלו בשיעור מתון ובכלל מדוע סביבת האינפלציה בישראל נותרה נמוכה יחסית למדינות המפותחות. חשוב לנתח את התפתחות מחירי היבוא במונחי המטבע המקומי. בארה"ב, מחירי היבוא עלו ב- 11% שנה אחורה על רקע דולר חלש.

 • הלחץ לייסוף בשקל צפוי להימשך וצפוי להמשיך למתן את האינפלציה. אנו צופים אינפלציה של 1.2% שנה קדימה ו- 0.9% בשנת 2022.

ארה"ב: רמת ההכנסה והצריכה נותרה גבוהה

למרות שבחודש מאי ההכנסה הפנויה ירדה ב- 2% היא עדיין גבוהה ב- 8.8% יחסית לערב משבר הקורונה. הצריכה הפרטית נותרה יציבה במאי אך עדיין גבוהה ב- 5.3% לעומת ערב הקורנה. שיעור החיסכון עומד על 12.4% (2.3 טריליון דולר מעל חיסכון ערב המשבר).

עדיין צריכת השירותים נמוכה יחסית לעומת הזינוק בצריכת מוצרים, הגרף הבא ממחיש זאת. הנעלם הגדול הינו עד כמה הסרת המגבלות על צריכת שירותים שונים תביא ללחצי אינפלציה נוספים עקב הביקוש הכבוש. כבר ראינו עלייה חדה במחירי הטיסות ובתי מלון.


סימני אינפלציה גם באירופה

אירופה נפתחת והפעילות הכלכלית מתרחבת. בחודש יוני מדד מנהלי הרכש בתעשייה PMIעלה ב-0.3 נקודות ל- 63.1 נקודות. מדד מנהלי הרכש בענפי השירותים עלה ב- 2.9 נקודות ל- 58.1 נקודות (מעל הציפיות). מדד מנהלי הרכש היה חזק יותר בגרמניה, יחסית למעט חולשה בצרפת. גם רכיבי מחירי התשומות והתפוקות במדדי מנהלי הרכש עולים (בפרט בתעשייה), בדומה למצב בארה"ב (ובישראל, ראה מאקרו ישראל).


בתעשייה מסתמן פיגור בהספקת ההזמנות (backlog) וזמני המשלוחים מתארכים, מדובר במתכונת ללחצי אינפלציה.


מדובר בהשפעות טרנזיטוריות של התייקרויות בתשומות, במחירי המשלוחים והשפעת הביקוש הכבוש. חשוב לציין שלאחרונה הסכמי השכר באירופה היו צנועים יחסית. בחודש מאי האינפלציה עלתה ל- 2% (שנה אחורה) ואינפלציית הליבה ל- 1.2%. ביום חמישי הקרוב יתפרסמו נתוני חודש יוני

מה צפוי להתפרסם השבוע?

ישראל: שני: הייצור התעשייתי והפדיון בענפי המשק (אפריל), הרכישות בכרטיסי האשראי (מאי). שלישי: המדד המשולב של בנק ישראל (מאי), רביעי: יצוא שירותים (אפריל), המכירות ברשתות השיווק (מאי).


חו"ל: שלישי: מדדי אמון צרכניים, גם באירופה וגם בארה"ב (יוני). רביעי: אירופה: מדד מחירים לצרכן (יוני), נתון חשוב עבור שוק האג"ח. במאי האינפלציה עלתה ב- 2.0% שנה אחורה והליבה ב- 1.2%. שישי: נתוני תעסוקה בארה"ב (יוני) אשר איכזבו בחודשיים האחרונים. למרות שהשוק מצפה לתוספת של 675 אלף מועסקים, נתון חזק יותר עלול להעיב על שוק האג"ח.

54 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page