top of page
 • תמונת הסופר/תbarak invest

סקירת שוק ההון שבועית

11 ביולי 2021סקירת מאקרו שבועית: קצב הגיוס החודשי הסחיר צפוי לרדת ל- 5 מיליארד ₪ בסוף השנה 11.7.21 מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון? התנודתיות חזרה לשווקים עם ירידת מחירים בשוקי המניות ביום חמישי ותיקון כלפי מעלה ביום שישי. האג"ח ל- 10 שנים בארה"ב נגע ב- 1.25% השבוע וסיים את השבוע ב- 1.36%. השווקים הושפעו מהתמתנות בפעילות בענפי השירותים (לפי מדד מנהלי הרכש בארה"ב), עלייה בתחלואה של ווריאנט הדלתא ופרוטוקול הפד אשר הצביע על חילוקי דעות לגבי מועד הטייפרינג. סין הודיעה על הורדת שיעור הרזרבה ב- 0.5% על רקע התמתנות באשראי וסימני חולשה בפעילות בסין. מאקרו ישראל:

 • הגרעון התקציבי המשיך להתמתן ביוני ל-10.1% תוצר שנה אחורה מ-10.5%. בנק ישראל צופה גרעון של 7%. ההכנסות עלו ב-29% מתחילת השנה.

 • ביוני מספר היוצאים לחו"ל עלה ב- 54% והגיע ל- 36% מהנוסעים ביוני 2019.

 • ביוני מדד האמון הצרכני של פועלים עלה ב- 2.5 נק' וחזר לרמה ערב הקורונה.

 • סקר מגמות של הסקטור העסקי מצביע על התרחבות מהירה בהזמנות ובפעילות.

סביבת האינפלציה:

 • מדד יוני צפוי לעלות ב- 0.1% כאשר מדידת "נסיעות לחו"ל" צפויה לתרום כפרומיל.

 • ביוני בנק ישראל רכש 3.2 מיליארד דולר והשקל התחזק ב- 1% מול הסל.

 • הנגיד מדגיש שאין מגבלה להמשיך ברכישות מט"ח.

ארה"ב:

 • ביוני מדד מנהלי הרכש ISM בשירותים ירד ב- 3.9 נק' ל- 60.1. עדיין מדובר בהתרחבות אך בקצב מתון יותר, זאת בעיקר עקב מגבלה של כוח אדם.

 • מספר דורשי העבודה החדשים הגיע ל- 373 אלף, הצפי היה לירידה ל- 353 אלף.

אירופה:

 • המסחר הקמעונאי עלה ב- 4.6% ביוני (הצפי היה ל- 4.1%) ועלה ב- 9% y/y.

 • סקר ZEW (אמון עסקי בגרמניה) משקף שיפור במצב הכלכלי אך חשש לגבי העתיד.

 • ה- ECB שינה את יעד האינפלציה ל- 2% מ"מעט מתחת ל- 2".

סין:

 • ביוני האינפלציה התמתנה ל- 1.1% שנה אחורה (הצפי היה ל- 1.4%) מ- 1.3%.

 • סין הודיעה על הורדת שיעור הרזרבה (RRR) ב- 0.5% על רקע סימני התמתנות.


שוק האג"ח: התשואות ממשיכות לרדת

 • התשואות בארה"ב המשיכו לרדת ועימן גם התשואות בישראל.

 • הסיבות: סימני התמתנות בארה"ב וגם בסין ופער תשואות גבוה מול אירופה ויפן.

 • אנו סבורים שהמשך הפתעות באינפלציה כלפי מעלה יתמוך בעליית תשואות בארה"ב. ביום שלישי יתפרסם מדד חודש יוני בארה"ב.

 • בנק ישראל משדר שהמדיניות המוניטארית צפויה להיות פחות מקילה ומודיע על סיום תוכנית ההלוואות עבור הבנקים בריבית שלילית.

 • יחד עם זאת, נתונים פיסקאליים חיוביים בישראל וציפייה לצמצום בהיקף ההנפקות תומכים בשוק האג"ח.

 • בחודש יוני בנק ישראל רכש 3.3 מיליארד ₪ באג"ח ממשלתי (68.6 מיליארד ₪ סך הכול).

מאקרו ישראל: הירידה בגירעון צפויה להימשך

ביוני הגירעון התקציבי הסתכם ב-8.8 מיליארד ₪ ל-43.5 מיליארד ₪ מתחילת השנה לעומת 59.3 מיליארד ₪ באותה תקופה אשתקד. הגירעון ב-12 החודשים האחרונים התמתן ל-10.1% תוצר מ-10.5% לפני חודש. בחודש מרץ הגירעון שנה אחורה עמד על 12.1%. בינואר-יוני ההוצאות למעט הסיוע המיוחד בגין הקורונה עלו ב-4% y/y. ההוצאות התקציביות בגין משבר הקורונה ממשיכות לרדת והגיעו ל-4.8 מיליארד ₪ ביוני מקצב של כ-8 מיליארד ₪ בדצמבר 2020. סך ההכנסות בתקציב עלו ב-29%, ומזה ההכנסות ממסים עלו ב-23% ועלו ב-16% לעומת ינואר- יוני 2019! הפער נובע מהפקדות של הביטוח הלאומי של 8.8 מיליארד ₪ (לא היו בשנת 2020). בנק ישראל הוריד את תחזית הגירעון השנה ל-7.1% תוצר מתחזית של 8.2% לפני שלושה חודשים. אנו סבורים שהגירעון יהיה נמוך יותר ויגיע ל-6.5% תוצר (ראה בהמשך), זאת על רקע התאוששות מהירה בפעילות וירידה מהירה יחסית בתמיכות בגין הקורונה.


משרד האוצר צפוי להמשיך לצמצם את היקף ההנפקות השנה

מתחילת השנה אנו עדים לירידה הדרגתית בהיקף ההנפקות על ידי האוצר. בחודש יולי האוצר ינפיק 7 מיליארד ₪ באג"ח סחיר לעומת 12 מיליארד ₪ בחודש ינואר.

מגמה זו מושפעת משיפור בנתוני הגירעון ומקיטון בהערכת צורכי המימון של הממשלה. בנק ישראל הוריד את תחזית הגירעון השנה ל- 7.1% תוצר מ- 8.2% לפני 3 חודשים. אנו מניחים שהמשך ההתאוששות וביטול מוקדם של חוק החל"ת יביאו לגירעון נמוך יותר של כ- 6.5% תוצר, או כ- 96 מיליארד ש"ח

משרד האוצר צפוי לנצל חלק גדול מעודפי הגיוס משנה שעברה. בשנת 2020 האוצר גייס כ- 23 מיליארד ₪ מעבר לצורכי המימון בגין הגירעון בשנה זו. מדובר בגידול מיותר בחוב הממשלתי של כ- 1.5% תוצר. בשנת 2020 הגירעון היה נמוך יחסית לציפיות המוקדמות. אנו מניחים שהאוצר "ינצל" כ- 15 מיליארד ₪ מעודפי הגיוס ב- 2020 למימון הגירעון ב- 2021.

בנוסף, האוצר בוחן (כנראה בחיוב) הנפקה בחו"ל השנה. האוצר הכין תשקיף של מדינת ישראל אך עדיין לא החליט האם לצאת להנפקה. מדוע ההתלבטות? בשנה שעברה האוצר הנפיק בהיקף גדול בחו"ל וקיים רצון תמידי לצמצם את החוב החיצוני. יחד עם זאת, האוצר רואה חשיבות "להיות בשוק הגלובלי" פעם בשנה. אנו מניחים הנפקה של כ- 2 מיליארד דולר השנה.

האוצר נהנה מגידול בגיוס הלא סחיר השנה. עלייה במחירי המניות מעלה את שווי האחזקות בקרב חברות הפנסיה ומאפשרת להן להגדיל את רכישות האג"ח הלא סחיר (עד 30% משווי הנכסים המנוהלים). במחצית הראשונה של 2021 הגיוס הלא סחיר הסתכם ב- 22 מיליארד ₪ לעומת 21.5 מיליארד ₪ בכל 2020. אנו מניחים שהאוצר ינפיק השנה סך של 36 מיליארד ₪ באג"ח לא סחיר.

הטבלה הבאה מסכמת את תחזית מימון הגירעון לפי ההנחות שפורטו כאן.

בהנחה שלא יוטל סגר נוסף או מגבלות משמעותיות על הפעילות, האוצר צפוי להמשיך לצמצם את היקף ההנפקות.

משמעות ניתוח זה: האוצר זקוק לגיוס סחיר של 30 מיליארד ₪ בחודשים אוגוסט-דצמבר, או ממוצע של כ- 6 מיליארד ₪ לחודש. האוצר צפוי להמשיך להקטין את היקף הגידול הסחיר מ- 7 מיליארד ₪ ביולי לכיוון 5 מיליארד ₪ עד סוף השנה. מדובר בהתפתחות חיובית צפויה עבור שוק האג"ח.


הסקטור העסקי מאד אופטימי

סקר מגמות בקרב הסקטור העסקי מצביע על ציפיות להמשך התרחבות בקצב מהיר יחסית בקרב מרבית הסקטורים. רכיבי ההזמנות, גם בתעשייה וגם בענפי שירותים ממשיכים להצביע על צמיחה מהירה בפעילות (ראה גרף).


ציפיות האינפלציה בסקטור העסקי עלו

התעשיינים מצפים לאינפלציה של 1.4% שנה קדימה (עלייה מ- 1.25% לפני חודש) ובמסחר הקמעונאי מצפים ל- 1.33% (עלייה מ- 1.04%). העלייה בציפיות נובעת כנראה מעלייה במחירי הסחורות ומחירי ההובלה, אם כי עדיין ציפיות האינפלציה בסקטור העסקי נמוכות בהרבה מציפיות האינפלציה המגולמות בשוק ההון.


ארה"ב: התמתנות מסוימת בענפי השירותים

ביוני מדד מנהלי הרכש ISM בשירותים ירד ב- 3.9 נק' ל- 60.1 נקודות. הצפי היה לירידה מתונה יותר. הנתון של מאי היה הגבוה ביותר מאז 1997. מדובר בנתון מאקרו מאד חשוב בשל משקלם המשמעותי של ענפי השירותים בתוצר. נתון חלש (יחסית) זה תמך בירידת תשואות בארה"ב.


עדיין לפי הנתון של יוני מדובר בהתרחבות מהירה יחסית אם כי בקצב מתון יותר לעומת החודש הקודם, זאת בעיקר עקב מגבלה של מחסור בכוח אדם. רכיב התעסוקה ירד ב- 6 נקודות ל- 49.3 נקודות. מסתמנת גם התמתנות בהזמנות החדשות.


סימני התמתנות בסין

מסתמנים סימני התמתנות בפעילות בסין. האינדיקטור הבולט הינו קצב הגידול של האשראי (Credit impulse) עבור הסקטור העסקי. ממשלת סין צמצמה בהדרגה חלק מהתמיכות עבור משבר הקורונה. בעבר, קצב השינוי באשראי העסקי היה מתואם עם התשואות ל- 10 שנים בארה"ב, זאת בשל ההשפעה הרבה של כלכלת סין על הפעילות הגלובלית בכלל, כולל בארה"ב.


בנוסף, בחודשים האחרונים מרבית הנתונים הכלכליים בסין היו נמוכים יחסית לציפיות (בפרט מדדי מנהלי הרכש), כפי שניתן לראות ב-surprise index, לכן גם הבנק המרכזי בסין הודיעה על הורדת שיעור הרזרבה (RRR) ב- 0.5% על רקע סימני התמתנות.


מה צפוי להתפרסם השבוע?

ישראל: שני: מדד אמון צרכני (יוני, למ"ס). שלישי: נתוני סחר חוץ (יוני). רביעי: מכירות של דירות חדשות ומלאי הדירות החדשות הלא מכורות (מאי). חמישי: מספר המשרות הפנויות (יוני). מדד מחירים לצרכן של חודש יוני צפוי לעלות ב- 0.1% ויושפע מעליות מחירי המזון, דיור, רהיטים וציוד לבית, והבראה ונופש. מחירי "נסיעות לחו"ל" צפויים להימדד (אך אין עדיין החלטה סופית בלמ"ס) עם עלייה של 2%. בנוסף, מחירי הדלקים עלו ב- 1.1%.


חו"ל: יום שלישי: ארה"ב: מדד מחירים לצרכן (יוני). קיימת ציפייה להמשך האצה באינפלציית הליבה (0.5% בחודש יוני ו- 4.1% שנה אחורה, האצה מ- 3.8% לפני חודש). רביעי: מדד מחירי התפוקה PPI, אירופה: הייצור התעשייתי (מאי). חמישי: סין: המסחר הקמעונאי, הייצור התעשייתי וההשקעות (יוני). שישי: ארה"ב: המסחר הקמעונאי (יוני), מדד האמון הצרכני של מישיגן (יולי).

42 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page