top of page
 • תמונת הסופר/תbarak invest

סקירת שוק ההון שבועית

17/10/2021


מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

למרות הירידות בשווקים בתחילת השבוע על רקע העלייה במחירי האנרגיה וסימנים להמשך שיבושים בהספקה מסין, השווקים עלו במהלך השבוע עקב נתוני אינפלציה "סבירים" בארה"ב (מדד ה- PPI עלה פחות מהצפוי), ירידה במספר דורשי העבודה ועלייה במסחר הקמעונאי, זאת למרות ירידה באמון הצרכני. ירידה בתחלואה תמכה בהחלטת ביידן להקל על כניסת מבקרים לארה"ב.


מאקרו ישראל: ההתרחבות נמשכת

 • היצוא התעשייתי ירד ב- 8% בספטמבר, כנראה בשל מיעוט ימי העבודה.

 • יבוא סחורות ממשיך להתרחב בצורה מהירה, מה שמעיד על קצב צמיחה מהיר.

 • מדד האמון הצרכני עלה בספטמבר על רקע ירידה בתחלואה.

 • מספר הדירות החדשות שנמכרו ירד ב-2.4% באוגוסט אך עלה ב- 42% שנה אחורה.

 • הגירעון המצטבר שנה אחורה ירד ל- 6.8% תוצר על רקע המשך עלייה בהכנסות ממסים והתמתנות בהוצאות. אנו צופים גירעון של 5.7% תוצר השנה.

סביבת האינפלציה:

 • מדד חודש ספטמבר עלה ב- 0.2% בהתאם לציפיות המוקדמות: ראה סקירה רחבה המצורפת למייל.

 • סעיף הדיור הראשי (בעיקר מחירי השכירות) עלה פחות מהחזוי (1.8% y/y).

 • מחירי הדירות לרכישה עלו ב- 1.2% בסקר האחרון וב- 9.2% שנה אחורה.

 • באוגוסט, גופים מוסדיים (בעיקר קופ"ג וקרנות ההשתלמות) מכרו נטו 1.8 מיליארד דולר והקטינו את שיעור החשיפה למט"ח ל- 18.3% מ- 18.5% ביולי ו- 19.7% בדצמ' 20.

ארה"ב: הגידול בצריכה הפרטית נמשך

 • בספט' האינפלציה עלתה ב- 5.4% y/y, מסתמנת האצה בעליית מחירי הדיור.

 • מדד התפוקה PPIהליבה עלה ב- 6.8% y/y (פחות מהצפי של 7.1%).

 • באוג', מספר המשרות הפנויות מעט ירד ל- 10.4 מיליון (מ- 11 מיליון), אך מספר ההתפטרויות (quits) נמצא בשיא (4.3 מיליון), אינדיקטור לעודף ביקוש לעובדים.

 • מספר דורשי העבודה בשבוע האחרון ירד ב- 36 אלף, אינדיקטור לשיפור בתעסוקה.

 • מדד האמון הצרכני (מישיגן) ירד לרמה הנמוכה ביותר מדצמ' 11, משקי הבית חוששים מאינפלציה (הצפי עלה ל- 4.8% מ- 4.6% שנה קדימה) בשל ייקור הנפט.

 • למרות זאת, המסחר הקמעונאי עלה ב-0.7% (הצפי היה 0.1%-(. הדגשנו בעבר שמשקי הבית צברו עודף חיסכון של 2.5 טריליון דולר, מה שתומך בצריכה קדימה.

אירופה:

 • באוג' הייצור התעשייתי ירד ב- 1.6% (בדומה לצפי),אך עלה ב- 5.1% שנה אחורה.

 • סין: עלייה במחירי התעשייה

 • מדד מחירי התפוקה בתעשייה PPI עלה ב- 1.2% בספט' וב- 10.7% y/y.

שוק האג"ח:

 • התשואות בישראל ירדו על רקע מגמה דומה בחו"ל ונתוני תקציב חיוביים.

 • נדמה שבטווח הקצר, התשואות (10Y) בארה"ב ימשיכו לנוע סביב 1.4%-1.7%.

 • צפויה עלייה נוספת בתשואות במהלך 2022 (רבעון ב') כאשר העלאת ריבית הפד תהיה יותר מוחשית לאחר המשך נתוני אינפלציה בעייתיים ושיפור בתעסוקה.

 • ציפיות האינפלציה המשיכו לעלות בשבוע האחרון, על רקע עלייה במחירי האנרגיה בעולם. מדד סביר בספט' עם התמתנות במחירי השירותים עשוי להרגיע מגמה זו.

האינפלציה בארה"ב: כבר פחות טרנזיטורית

בחודש ספטמבר האינפלציה בארה"ב עלתה ב- 0.4% (מול ציפיות ל- 0.3%) וב- 5.4% שנה אחורה (האצה מ- 5.3%).


אינפלציית הליבה עלתה ב- 0.24% (הצפי היה ל: 0.3%) ועלתה ב- 4.0% שנה אחורה (בדומה לחודש הקודם). אינפלציית הליבה בארה"ב מנכה את כל סעיף המזון (במשקל 13.9%) אשר עלה ב- 1.2% בספטמבר ו- 4.5% שנה אחורה (מחירי הבשר בעיקר עלו בצורה חדה – 12%). בישראל מנכים (ובצדק) רק את סעיף הפירות והירקות בחישוב הליבה.


ירידת מחירים בחלק מהסעיפים "הטרנזיטוריים": מחירי הטיסות ירדו ב- 6.4% ומחירי "לינה מחוץ לבית" ירדו ב- 0.6% (ביחד שני הסעיפים הללו גרעו 0.1% מהמדד). יתכן שהירידה בתחלואה באוקטובר תביא לתיקון כלפי מעלה בסעיפים הללו בחודשים הבאים. לעומת זאת, מחירי "ארוחות מחוץ לבית" עלו ב- 0.5% בספטמבר וב- 4.7% שנה אחורה, ומחירי "רכבים חדשים" עלו ב- 1.3% (מחירי יד שנייה ירדו ב- 0.7%).


ההתפתחות המשמעותית: האצה בקצב עליית מחירי הדיור (שכירות) עם עלייה של 0.4% בספטמבר ו- 3.2% שנה אחורה (מ- 2.9%). אינדיקטורים שוטפים (מודעות בעיתון וכו') מצביעים על המשך מגמת האצה במחירי השכירות בארה"ב (ראה גרף). קיימת גם קורלציה חזקה בין מחירי הרכישות (Case-Shiller) אשר עלו ב-20% שנה אחורה ובין מחירי השכירות במדד (בפיגור של 15-18 חודשים). משקל הדיור במדד עומד על 32.6% (ו- 40% באינפלציית הליבה), כך שמדובר בגורם דומיננטי אשר צפוי לתמוך באינפלציה בשנה הקרובה.

השלכות על ישראל: אצלנו משקל הדיור במדד נמוך יותר: כ- 24.7%, אך בהחלט צפויה האצת מחירי שכירות בשנה הקרובה על רקע מחסור בדירות ושיפור בתעסוקה (כולל השפעת הביקוש של עובדי היי טק באזור תל אביב). אנו צופים קצב שנתי של 3.2% (בסעיף הראשי, מ- 1.8% בספטמבר) עם תרומה של 0.8% לתחזית האינפלציה שנה קדימה ( 1.5%). עלייה זו כוללת העלאת מס רכישה על משקיעים מ- 5% ל- 8%.


התמתנות ביצוא התעשייתי בישראל: בעיקר עונתית

נתוני סחר חוץ מצביעים על התמתנות ביצוא התעשייתי עם קצב גידול שנתי של 3.3% ברבעון ג' לאחר גידול של 12.2% ברבעון ב׳ (בפרט יצוא היי טק). יחד עם זאת, חשוב להדגיש את הבעייתיות לגבי הנתון של ספטמבר (ירידה של 8% לעומת אוגוסט, ראה גרף) בשל מיעוט ימי המסחר בחודש שברובו חגים (קשה ללמ"ס לנכות עונתיות בצורה מלאה).


היבוא מתרחב בקצב מהיר, בפרט יבוא חומרי גלם (35% ברבעון ג') ומוצרי צריכה (8%) כך שגירעון הסחר ממשיך להתרחב. יחד עם זאת, עד כה, גידול מהיר ביצוא שירותי היי טק מקזז את הגידול בגירעון הסחר, כך שהעודף הגדול בחשבון השוטף נשמר, מה שתומך בהמשך לחץ לייסוף בשקל (יחד עם ההשקעות מחו״ל).


מה צפוי להתפרסם השבוע?

ישראל: יום ראשון: אומדן שלישי לצמיחה ברבעון ב', מספר המשרות הפנויות (ספטמבר), שני: נתוני כוח אדם (אבטלה) למחצית השנייה של ספטמבר. חמישי: הפרוטוקול של החלטת הריבית האחרונה.

חו"ל: יום שני, סין: הייצור התעשייתי, המסחר הקמעונאי וההשקעות (ספט') ארה"ב: הייצור התעשייתי (ספט'). שלישי: מספר התחלות ואישורי הבנייה (ספט').רביעי: בריטניה: נתוני אינפלציה (ספטמבר). שישי: מדד מנהלי הרכש במספר מדינות חשובות כולל ארה"ב, אירופה, UK, ויפן (אוקטובר).

31 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Yorumlar


bottom of page