top of page
 • תמונת הסופר/תbarak invest

סקירת שוק ההון שבועית

16 אוגוסט 2020


מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

בשבוע האחרון השווקים בארה"ב הגיבו בחיוב לירידה בתחלואה, אופטימיות לגבי האפשרות לסיכום תוכנית פיסקאלית חדשה ונתונים כלכליים מעט חיוביים, בפרט הירידה במספר דורשי העבודה החדשים והמשך גידול במסחר הקמעונאי.

מאקרו ישראל: צפויה התכווצות של 18% בתוצר ברבעון ב'

 • בחודשים מאי-יולי היצוא התעשייתי ירד ב- 1.6% בלבד (בחישוב שנתי, מגמה).

 • יצוא הסחורות של ענפי הטכנולוגיה עלית עלה ב- 7.9%.

 • מסתמנת התרחבות של 10.4% ביבוא מוצרי הצריכה עם היציאה מהסגר.

 • ביוני מספר הדירות החדשות שנמכרו עלה ב-22%, פיצוי על תקופת הסגר.

 • הרכישות בכרטיסי האשראי נותרו יציבות בשבוע האחרון וירדו ב- 12% מינואר.

 • ביולי, מדדי האמון הצרכניים (למ"ס + פועלים) ירדו בצורה חדה מאד.

סביבת האינפלציה: עדיין ממותנת

 • מדד יולי עלה ב- 0.2% על רקע התייקרות של 4.3% במחירי הדלקים.

 • אינפלציית הליבה מעט עלתה ל- 0.37%- y/y ביולי מ- 0.48%- במאי ויוני.

 • תחזית מדד אוגוסט עומדת על 0.2% בהשפעת עלייה במחירי הפירות.

 • בנוסף, צפויה עלייה חדה במחירי ההבראה ונופש בישראל.

 • ביוני גופים מוסדיים ישראלים מכרו מט"ח בהיקף של 0.6 מיליארד דולר.

ארה"ב:

 • ביולי אינפלציית הליבה עלתה ל- 1.6% y/y (צפי ל- 1.1%) מ- 1.2% ביוני.

 • מחירי השכירות עלו ב- 2.8% y/y בדומה לקצב בחודש הקודם.

 • מספר דורשי העבודה החדשים ירד ל- 963 אלף איש (צפי ל- 1.1 מיליון), יתכן שסיום תוספת דמי אבטלה של 600 $ תמך בירידה זו כאשר מובטלים העדיפו לחזור לעבוד.

 • ביולי המסחר הקמעונאי עלה ב- 1.2% ונמצא 2.7% מעל היקף הצריכה ביולי 19.

 • הייצור התעשייתי עלה ב- 3.0% ביולי אך עדיין ירד ב- 8.4% שנה אחורה.

אירופה:עלייה באופטימיות העסקית

 • ביוני הייצור התעשייתי עלה ב- 9.1% לאחר עלייה של 12.3% במאי.

 • רכיב הציפיות בסקר ZEW (אמון עסקי בגרמניה) עלה ב- 12.2 נקודות באוגוסט.

סין: מעט חולשה בפעילות ביולי

 • ביולי המסחר הקמעונאי ירד ב- 1.1%, והייצור התעשייתי ירד ב- 0.4%.

 • למרות הגידול בהשקעות בנכסים קבועים (4.9%) הן עדיין ירדו ב- 1.6% y/y.

שוק האג"ח:

 • בארה"ב התשואות ל- 10 שנים עלו ל- 0.71% על רקע עלייה באינפלציה ביולי (מעבר לציפיות), נתונים כלכליים מעט חיוביים וגיוסי שיא באג"ח ממשלתי.

 • בישראל בשבוע האחרון גבר הביקוש לאפיקים הצמודים לכול הטווחים.

 • מגמה זו צפויה להימשך השבוע, גם על רקע מדד יולי אשר היה מעט גבוה מהצפוי.

עדיין תמחור האינפלציה נמוך מדי, ואנו ממשיכים להעדיף את הצמודים לכול הטווחים.


מה צפוי בשבוע הקרוב?


ישראל: היום: האומדן הראשון לצמיחה ברבעון ב'. אנו צופים התכווצות של 18% בפעילות (בחישוב שנתי), שיעור מתון יחסית למדינות מפותחות אחרות (ארה"ב- 33%-, אירופה – 40%-). למרות הירידה המאוד חדה בצריכה הפרטית בישראל ברבעון ב' (אולי ב- 40%-30%), ישראל נהנית מהתרחבות ביצוא שירותי היי טק, ומעלייה ביצוא נטו (יצוא סחורות פחות היבוא) כאשר גרעון הסחר ירד ב- 20% ברבעון ב' יחסית לרבעון א'. בנוסף, משקל התיירות הנכנסת קטן יחסית למדינות אחרות (פחות מ- 2%). הציפיות של החזאים (לפי בלומברג) נמוכות יותר: 25%-. ביום חמישי: הייצור התעשייתי והפדיון בענפי המשק (יוני).


חו"ל: יום רביעי: נתוני אינפלציה בבריטניה (יולי), נתון מעניין לאור ההפתעות באינפלציה כלפי מעלה במספר מדינות לאחרונה. חמישי: ארה"ב: מספר דורשי העבודה החדשים. שישי: מדדי מנהלי הרכש PMI במספר מדינות חשובות כולל ארה"ב, בריטניה, אירופה ויפן.

14 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page