top of page
  • תמונת הסופר/תbarak invest

סקירת שוק ההון שבועית

26/12/2021


השווקים חזרו לעלות עם ירידת החששות מהאומיקרון

מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

השבוע האחרון אופיין בעליות בשוקי המניות על רקע הערכות שווריאנט האומיקרון פחות מסוכן (אך יותר מדבק) באשר מספר החולים הקשים במרבית המדינות לא עולה. בנוסף, מרבית הנתונים הכלכליים היו חיוביים, בהם גידול בהזמנות מוצרי בניי קיימא, גידול במכירות של בתים ועלייה בצריכה הפרטית.


מאקרו ישראל: שוק העבודה "מתוח"

שיעור האבטלה הרחב ירד ל- 6.5% בנובמבר לעומת 7% אוקטובר.

בחודש נובמבר נוספו 92 אלף מועסקים, חסרים 58 אלף מקומות עבודה עד לתעסוקה מלאה. לעומת זאת, מספר המשרות הפנויות עומד על 143 אלף משרות.

באוג'-אוק', הייצור התעשייתי התרחב ב- 3.6% בחישוב שנתי, לאחר גידול של 4.7% בשלושת החודשים שקדמו.

באוגוסט-אוקטובר, הפדיון בענפי המשק עלה ב-10.8%, בפרט בענפי השירותים.


סביבת האינפלציה:

מחירי הנפט חזרו לעלות על רקע אופטימיות בשווקים לגבי השפעת האומיקרון.

בשבוע האחרון השקל פוחת ב- 1.1% מול הדולר ופוחת ב- 1.2% מול היורו.

מחיר החשמל צפוי לעלות ב- 4.9% בחודש פברואר.

מוצרי החלב שבפיקוח צפויים לעלות בקרוב ב- 3%-4%.

בפברואר 22, ישראל צפויה (כנראה) להצטרף ל- MSCI אירופה, מה שצפוי להגביר את תנועות ההון ואת הלחץ לייסוף בשקל.

לאחר פרסום מדד נובמבר הנמוך, ממוצע החזאים לצפיות האינפלציה שנה קדימה עומד על 1.8%, בדומה לחודש הקודם.


ארה"ב: נתונים חיוביים בעוד האינפלציה מתגברת

בנובמבר ההכנסה הפנויה עלתה ב- 0.4% והצריכה הפרטית ב-0.6% (לפי הצפי).

אינפלציית הליבה עלתה ב-0.5% (הצפי היה ל- 0.4%) ועלתה ב- 4.7% y/y.

ההזמנות של מוצרי בני קיימא עלו ב-2.5% מעל הצפי של 1.5%.

המכירות של בתים יד שנייה עלו ב-1.9% והמכירות של בתים חדשים ב- 12.4%.

בדצמ' מדד האמון הצרכני עלה ב-3.9 נק' (הצפי היה לירידה) עקב שיפור בשוק העבודה. ציפיות האינפלציה של משקי הבית ירדו ל- 6.9% מ- 7.3% לפני חודש.


אירופה:

בדצמבר מדד האמון הצרכני ירד ל- 8.3- מ- 6.8-, עקב חששות מהאומיקרון.


שוק האג"ח: עדיפות לאפיקים השקליים

למרות החזרה לאופטימיות בשוקי המניות, העלייה בתשואות האג"ח הייתה מתונה.

בשבוע האחרון ציפיות האינפלציה הגלומות בשוק האג"ח ירדו מעט.

אנו ממשיכים להעדיף את האפיק השקלי וסבורים שה-spread השלילי מול ארה"ב צפוי להתרחב, זאת על רקע אינפלציה נמוכה וגירעון נמוך בישראל יחסית לארה"ב.

מאקרו ישראל: שוק העבודה הפך להיות יותר "מתוח"

לאחר גידול של 92 אלף מועסקים בחודש נובמבר, שוק העבודה רחוק ב- 58 אלף מועסקים בלבד מתעסוקה מלאה (או משיעור התעסוקה ב-2019). לעומת זאת, מספר המשרות הפנויות נותר על רמה גבוהה של 143 אלף משרות בנובמבר. הגרף הבא ממחיש את שתי המגמות: ירידה בהיצע הפוטנציאלי של מועסקים עתידיים ובמקביל: עלייה בביקוש לעובדים על ידי הסקטור העסקי. עקב כך, העלינו את תחזית עליית השכר במודל ל- 5.0% ב- 2022 מ- 4.5%.


יחד עם זאת, בינתיים סך תשלומי השכר במשק (אומדן לכוח הקנייה של משקי הבית) לא עולה בצורה משמעותית, ואפילו נמוך מהרמה אשר הייתה צפויה אלמלא משבר הקורונה. לכן, בטווח הקצר, הגידול המתון בכוח הקנייה של הציבור לא מהווה איום אינפלציוני. במבט קדימה, לחצי השכר והגעה לתעסוקה מלאה צפויים לתמוך בעלייה יותר חדה בכוח הקנייה של משקי הבית.


מה ההשפעה של האומיקרון על האינפלציה בטווח הקצר? מצד אחד צפויים שיבושים בהספקה (סגירת נמלי ים בסין וכו', מחירי ההובלה כבר חזרו לעלות), אך צפויה גם ירידה במחירי הסחורות (נפט בפרט) בציפייה להתמתנות בפעילות הכלכלית בעולם. חשש מסגרים בקניונים עלול להביא להקדמת מחירי סוף העונה במחירי ההלבשה. לא ברור אם הלמ"ס תמדוד סעיף "נסיעות לחו"ל" בינואר או תחזור לשיטת הזקיפה לפי השינוי במדד המחירים לצרכן. כמובן, ברקע קיימת אי וודאות לגבי המשך תגובת השקל. בהנחה שהגל החמישי יחלוף כעבור חודש-חודשיים, לא מדובר בהשפעות ארוכות טווח.


מתי מחירי הדירות יירגעו?

זה כבר שנתיים שמספר התחלות הבנייה תואם את הביקוש ואולי אפילו מעבר לביקוש השוטף. בהסתכלות שנה אחורה, מספר התחלות הבנייה הגיע ל- 56 אלף יחידות וידוע שהלמ"ס כמעט תמיד מתקנת את נתוני ההתחלות כלפי מעלה. סביר להניח שנגיע השנה ל- 60 אלף התחלות בנייה. לפי הגידול החד בהיתרי בנייה, נדמה שגם ב- 2022 מספר התחלות הבנייה ימשיך לעלות לכיוון 65-70 אלף יחידות.


מה לגבי הביקוש השוטף? הסתכלות על מספר משקי בית חדשים מראה תנודתיות רבה, מ- 7-807 אלף בשנים 2018-2019 וירידה ל- 43 אלף ב- 2020. הגידול הממוצע משנת 2013 עומד על 56 אלף. כנראה שמשבר הקורונה ב- 2020 החזיר צעירים אל הבתים של ההורים. לפי ההנחה הרווחת, גידול האוכלוסייה (של כ- 1.9%) מהווה גידול של 175 אלף איש בשנת 2021. בהנחה שמשק בית ממוצע מהווה כ- 3-3.2 נפשות, מגיעים ל- 55-58 אלף משקי בית חדשים בשנה, מעט פחות ממספר התחלות הבנייה הצפוי השנה וב- 2022.


יחד עם זאת, מספר הדירות המוגמרות ממשיך להיות נמוך בהרבה והגיע ל- 45.8 אלף בשנה האחרונה לאחר 49.2 אלף ב- 2022 ו- 52.3 אלף ב- 2019. חשוב לציין שנתוני גמר בנייה מדויקים יותר כמעט ולא מתעדנים אחורה על ידי הלמ"ס:


משמעות הדבר, קיים שיא של 139 אלף יחידות דיור בשלבי בנייה ברבעון ג' 21, עלייה מ- 129 אלף לפני שנה.

סביר להניח שהתארכות משך זמן הבנייה נובעת ממחסור של עובדים בענף. מספר המשרות הפנויות בענף הבנייה עלה ל- 11.1 אלף בנובמבר 21 לעומת 9.4 אלף משרות בממוצע של 2019 (ערב הקורונה), גידול של 18%. יחד עם זאת, ב- 2018 היו 10.9 אלף משרות פנויות בענף הבינוי, כך שלא מדובר במחסור משמעותי של עובדים בענף. יתכן שקיים מחסור של חומרי בנייה בשל "שיבושים בהספקה", אך ההתייקרות בחומרי הבנייה (10% שנה אחורה) לא בהכרח מעידה על מחסור. יתכן שהבנייה היום יותר "מורכבת" עם מערכות מתוחכמות, מה שמאריך את משך זמן הבנייה.


משנת 2015 ועד היום מספר התחלות הבנייה תואם את הביקוש השוטף, אך מספר הדירות המוגמרות מפגר בהרבה. גידול מהיר יותר במספר הדירות המוגמרות ב- 2022 ו- 2023 צפוי למתן את הלחץ לעליות מחירים, גם של מחירי דירות לרכישה וגם של מחירי הדירות להשכרה. בהנחה שמשך זמן בנייה בישראל עומד על 3 שנים בממוצע, אזי בשנים הבאות מספר הדירות המוגמרות צפוי לעלות בצורה חדה:


כמובן שמחירי הדירות לרכישה יושפעו גם מהתייקרות המימון, החל ממחצית ב' של 2022 ובעיקר ב- 2023, כאשר בנק ישראל צפוי להתחיל להעלות את הריבית והתשואות הארוכות יעלו גם בהשפעת העלאת ריבית יותר אגרסיבית על ידי הפד.

לגבי מחירי השכירות (אשר נמדדים במדד), אנו עדיין צופים עלייה לקצב של 3.5% בשנת 2022, אך בשנים הבאות צפויה התמתנות מסוימת לכיוון 3%-2.5%. מחירי השכירות יושפעו גם מקצב עליית השכר. משמעות הדבר: גידול בהיצע של דירות בשנים הבאות יגביל את קצב עליית מחירי השכירות, מה שיתמוך בשמירה על סביבת אינפלציה מתונה יחסית.


ארה"ב: יציבות בצריכה הריאלית

בחודש נובמבר ההכנסה הפנויה של משקי הבית בארה"ב עלתה ב-0.4% (הציפיות היו ל- 0.5%), לאחר גידול של 0.5% בחודש הקודם. ב- 12 החודשים האחרונים ההכנסה הפנויה עלתה ב- 7.4%, מזה תשלומי השכר עלו ב- 8.2%.


הצריכה הפרטית (הנומינלית) עלתה ב- 0.6% (בדומה לציפיות), לאחר גידול של 0.7% בחודש הקודם. ב- 12 החודשים האחרונים הצריכה הפרטית עלתה ב- 13.5%, או כ- 6.3% במונחים ריאליים.


הצריכה בנובמבר התרכזה בצריכת שירותים (גידול של 0.9%) לעומת גידול מתון בצריכת מוצרים (0.1%). החודש הצריכה הריאלית הייתה אפסית עקב עלייה במחירי הצריכה הפרטית בשיעור דומה.


זה החודש הרביעי ברציפות שהצריכה הייתה גבוהה מההכנסה, כך ששיעור החיסכון ירד ל- 6.9% (מ- 7.6%). משקי בית אמריקאים "אוכלים" בהדרגה את החסכונות שנצברו, חלקם מתשלומי ההעברה העצומים אשר התקבלו מהרשויות.


בטווח הקצר של חודש-חודשיים צפויה התמתנות בצריכה על רקע חששות מהאומיקרון וסיום הטבות המס עבור הורים עם ילדים (סוג של קצבת ילדים). בכול זאת, במבט על 2022, עודף החסכונות המשמעותי (accumulated savings) צפוי לאפשר למשקי הבית להמשיך להגדיל את הצריכה (ראה גרף):אינפלציית PCE עלתה ב- 0.6% וב- 5.7% שנה אחורה. אינפלציית הליבה PCE עלתה ב- 0.5% וב- 4.7% שנה אחורה (האצה מ- 4.2% לפני חודש). בנובמבר, הציפיות היו לאינפלציית ליבה מתונה יותר של 4.5%. רק לפני שבועיים, חברי הפד חזו אינפלציית ליבה PCE של 4.4% בסוף השנה (ו- 2.7% בסוף 2022). נדמה שהפד ממשיך להיות behind the curve, מה שידרוש העלאת ריבית אגרסיבית ב- 2022 (ובשנים הבאות), מעבר למה שמתומחר בשווקים


מה צפוי להתפרסם השבוע?

ישראל:

יום שני: נתוני תעסוקה לחודש נובמבר, שלישי: נתוני יצוא שירותים (אוק'), רכישות בכרטיסי אשראי (נוב'), חמישי: מכירות ברשתות השיווק.


חו"ל:

שלישי: ארה"ב: מחירי בתים Case-Shiller (אוק'). חמישי: ארה"ב: מספר דורשי עבודה חדשים. שישי: סין: מדד מנהלי הרכש בתעשייה (דצמבר).


105 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page