• barak invest

סקירת שוק ההון שבועית

23 אוגוסט 2020


מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

בשבוע האחרון השווקים בעולם הגיבו בחיוב להמשך הירידה בתחלואה בארה"ב (לא כך באירופה). בארה"ב פורסמו נתונים כלכליים חיוביים, בפרט בתחום הנדל"ן (התחלות ואישורי בנייה, ומכירות של בתים) ומדדי מנהלי הרכש. מאידך מספר סקרים אזוריים, העלייה במספר דורשי העבודה ופרוטוקול החלטת הריבית של הפד הקרינו מעט פסימיות.

מאקרו ישראל:

 • ברבעון ב' התוצר התכווץ ב- 28.7% בהשפעת הסגר על הפעילות הכלכלית.

 • התוצר התכווץ ב- 7.8% y/y, לעומת 22% ב-UK, 15% ב- EU ו- 9.5% בארה"ב.

 • ישראל נהנית ממשקל תיירות נכנסת נמוך, והמשך צמיחה ביצוא שירותי היי טק.

 • נתוני הרכישות בכרטיסי האשראי מצביעים על התרחבות במהלך אוגוסט.

 • בנק ישראל צופה כעת התכווצות של 4.5% בתוצר השנה, לעומת 6.0%- ביולי.

סביבת האינפלציה:

 • לפי בנק ישראל, תחזית האינפלציה של ממוצע החזאים עומדת על 0.4%.

 • אנו חוזים אינפלציה של 0.5% שנה קדימה, מזה גורמים טכניים יתרמו 0.4%.

 • סעיף נסיעות לחו"ל (אשר עדיין לא נמדד) צפוי לעלות ב- 6% ויתרום 0.3%.

ארה"ב:שיפור במדדי ה- PMIובנתוני נדל"ן, אך מנגד חלה עלייה בדורשי עבודה.

 • באוגוסט סקר empire state (תעשיית ניו יורק) ירד ל- 3.7 נק' מ- 17.2 ביולי.

 • סקר פילדלפיה ירד 6.9 נק' ל- 17.2 (הצפי היה ל- 21.4).

 • ביולי מספר התחלות הבנייה עלה ב- 23% ומספר אישורי הבנייה עלה ב- 19%.

 • באוגוסט מדד מנהלי הרכש PMI הפתיע לטובה, בפרט בענפי השירותים

 • ביולי המכירות של בתים יד שנייה עלו ב- 24.7% (8.7% y/y), מעל הציפיות.

 • מספר דורשי העבודה החדשים עלה ב- 1.1 מיליון בשבוע האחרון (צפי 0.96מיל').


אירופה:חולשה במדדי ה- PMI מאותתים על התמתנות

 • באוגוסט מדד מנהלי הרכש בתעשייה ירד ב- 0.1 נק' ל- 51.7 (צפי ל- 52.9).

 • מדד מנהלי הרכש בענפי השירותים ירד ב- 4.6 נק' ל- 50.1 (צפי ל- 54.5).

 • ביולי אינפלציית הליבה עלתה ב- 1.2% y/y )צפי ל- 1.0%( מ- 0.8% בשל דחיית מחירי סוף העונה בביגוד לאוגוסט, אך מסתמנת התמתנות במחירי השכירות.

 • ב- UK אינפלציית הליבה עלתה ב- 1.8% y/y(צפי ל- 1.4%) מ- 1.4% ביוני, עם עליה במחירי השכירות, אך גם פחתו ההנחות הגדולות במסחר בתקופת הסגר.

יפן: ממשיכה להתכווץ

 • באוגוסט מדד מנהלי הרכש ירד מעט בשירותים (45.2) ועלה בתעשייה (46.6) אך עדיין רמת המדד מצביעה על התכווצות.

שוק האג"ח:

 • הפד משדר שאין התלהבות ליישום מדיניות מוצהרת של שליטה בעקום (YCC).

 • התשואות בארה"ב ירדו על רקע נימה פסימית על ידי הפד ומעט נתונים שליליים.

 • יתכן שבנק ישראל יודיע מחר על תוכנית LTRO חדשה לבנקים בריבית שלילית.

הביקוש לצמודים נרגע בשבוע האחרון, אך עדיין תמחור האינפלציה נמוך מדי, ואנו ממשיכים להעדיף את הצמודים לכול הטווחים.מה צפוי בשבוע הקרוב?


ישראל: מחר צפויה החלטת ריבית ועדכון תחזית מאקרו של מחלקת המחקר - אנו צופים אי שינוי בריבית, והמשך מסר "יוני" לגבי האפשרות לשימוש בכלים נוספים או הרחבת הכלים הקיימים. בשבוע שעבר כתבנו על אפשרות בעתיד שבנק ישראל ילווה למערכת הבנקאות בריבית שלילית במידה ומקור זה יועבר לסקטור העסקי במסגרת אשראי (LTRO), בדומה למדיניות ה- ECB. אין לפסול שבנק ישראל יכריז מחר על תוכנית LTRO בריבית שלילית. קיים לחץ על בנק ישראל "לעשות יותר", בפרט לאור התמיכה הפיסקאלית המצומצמת יחסית לעסקים. בנק ישראל צפוי לפרט את תחזית הצמיחה המעודכנת של מחלקת המחקר אשר עומדת על 4.5%- השנה (במקום 6.0%- בתחזית של חודש יולי) ו- 7.0%- במקרה של סגר שני (מ- 9.0%-).

מספר נתונים חשובים יתפרסמו השבוע: היום: המדד המשולב של בנק ישראל (יולי). מחר: סקר כוח אדם (יולי), יצוא שירותים (יוני), יהיה חשוב לראות את קצב ההתרחבות ביצוא שירותי היי טק לאחר גידול של 10% בחודש מאי.


חו"ל: שלישי: ארה"ב: מדד האמון הצרכני (אוגוסט) וכן מפגש השנתי של הפד בג'קסון הול בוא צפוי יו"ר הפד להתייחס לשינויים הצפויים במדיניות הריבית והאינפלציה בעתיד הקרוב. גרמניה: סקר אמון עסקי (Ifo). רביעי: ארה"ב: ההזמנות של מוצרי בני קיימא (יולי), חמישי: מספר דורשי העבודה החדשים, שישי: ההכנסה הפנויה, הצריכה הפרטית ואינפלציית הליבה PCE (יולי), מדד האמון הצרכני של מישיגן (אוגוסט).

12 צפיות0 תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20