• barak invest

סקירת שוק ההון שבועית

06 ספטמבר 2020


מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

השווקים ירדו בצורה חדה ביום חמישי, בפרט מניות של חברות הטכנולוגיה. נתוני תעסוקה חיוביים (בסך הכול) ביום שישי לא הצליחו לשנות את המגמה השלילית, עם זאת הם כן תמכו בעליית תשואות ביום שישי לאחר מגמת ירידת תשואות בתחילת השבוע. מספר מחברי הפד אותתו שהם אינם תומכים כעת בהרחבה מוניטארית נוספת.

מאקרו ישראל: סימני שיפור אך קיים חשש מסגר נוסף

 • הרכישות בכרטיסי האשראי עלו ב- 3.8% באוגוסט (נתונים מקוריים), גם עקב עונתיות הקיץ אך גם בשל העדר נסיעות לחו"ל השנה.

 • מגמת התרחבות נצפתה גם במכירות ברשתות השיווק בחודש יולי.

 • מדד האמון הצרכני של פועלים עלה ב-13 נק' באוגוסט אך עדיין נמצא נמוך ב- 25 נק' מהתקופה ערב הקורונה.

 • במחצית א' של אוגוסט שיעור האבטלה הרחב ירד ל- 12.1% מ- 12.4% במחצית ב' של חודש יולי.

סביבת האינפלציה:

 • למרות הייסוף החד בשקל, אין שינוי בתחזית האינפלציה שלנו.

 • השקל פוחת מול היורו כאשר ישראל מייבאת לא מעט סחורות מאירופה.

 • בנוסף, סעיף "נסיעות לחו"ל" עדיין לא נמדד במדד, סעיף רגיש במיוחד לשע"ח.


ארה"ב:

 • באוגוסט נוספו 1.37 מיליון מועסקים, אך ללא הממשלה מדובר בתוספת של 1.0 מיליון (הצפי היה ל- 1.3 מיליון). שיעור האבטלה ירד ל- 8.4% (צפי ל- 9.8%) מ- 10.1% ביולי.

 • באוגוסט מדד מנהלי הרכש ISM בתעשייה עלה ב- 1.8 נק' ל- 56 נק' עם עלייה חדה ברכיב ההזמנות. רכיב התעסוקה (46.4) ממשיך להצביע על התכווצות.

 • מדד מנהלי הרכש ISM בשירותים ירד ב- 1.2 נק' ל- 56.9 נק' בשל מגבלות נוספות. רכיב התעסוקה עלה אך עדיין מצביע על התכווצות (47.2 נקודות).

אירופה:

 • באוגוסט אינפלציית הליבה ירדה ל- 0.4%y/y מ- 1.2% ביולי בעיקר בשל הזזת עונתיות ההלבשה (בשל הסגר), אך מסתמנת התמתנות גם במחירי השירותים.

 • המסחר הקמעונאי ירד ב- 1.3% (צפי: 1.5%+) ביולי ועלה ב- 0.4% שנה אחורה.

 • צרפת הכריזה על תוכנית פיסקלית נוספת בהיקף של 100 מיליארד יורו(4% תוצר).

סין:

 • מדד מנהלי הרכש Caixin בתעשייה עלה ב- 0.3 נק' ל- 53.1 (צפי ל- 52.8).

שוק האג"ח:

 • התשואות בארה"ב היו במגמת ירידה עד לפרסום נתוני תעסוקה חיוביים יחסית.

 • בישראל שוק האג"ח הפגין יציבות יחסית בתשואות.

 • שוק האג"ח צפוי להגיב (לחיוב) לפרסום נתוני הגירעון לחודש אוגוסט (אולי היום).

 • התרחבות בצריכה הפרטית תומכת בגידול בהכנסות ממיסים.

 • יחד עם זאת, במהלך השבוע יתכן שהחשש לסגר כללי נוסף יעיב על שוק האג"ח.

עדיין תמחור האינפלציה נמוך, קיימת עדיפות לצמודים לכול הטווחים.
מה צפוי בשבוע הקרוב?

ישראל: היום: סקר מגמות בסקטור העסקי. יום שני: בנק ישראל יפרסם את היקף רכישות אג"ח (ממשלתי וקונצרני), וגם רכישות המט"ח בחודש אוגוסט. יום שלישי: הפרוטוקול של החלטת הריבית מלפני שבועיים. כנראה בתחילת השבוע האוצר יפרסם את נתוני הגירעון לחודש אוגוסט. בחודש אוגוסט 2019 היה גירעון גדול של 5.2 מיליארד ₪, וסביר לצפות לגירעון נמוך השנה על רקע עלייה בהכנסות ממסים בשל העדר טיסות לחו"ל השנה.

חו"ל: יום שני: בארה"ב לא יתקיים מסחר, סין: יבוא/יצוא סחורות (אוגוסט), גרמניה: יצור תעשייתי (יולי), חמישי: ארה"ב: מספר דורשי העבודה חדשים בשבוע האחרון, שישי: מדד מחירים לצרכן (אוגוסט), לאחרונה נתוני האינפלציה בעולם (למעט באירופה באוגוסט) נוטים להפתיע כלפי מעלה (בפרט בארה"ב).

20 צפיות0 תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20