top of page
  • תמונת הסופר/תbarak invest

עדכון מאקרו כלכלי ישראל 14/2/2020מדד ינואר היה נמוך מהציפיות המוקדמות

מדד המחירים לצרכן ירד בינואר ב-0.4% (אנחנו חזינו 0.3%-). לא היו הפתעות של ממש בסעיפים המדד השונים, למעט מחירי המזון אשר ירדו בשיעור חד של 0.5%. סביבת האינפלציה ממשיכה להתמתן:


  • האינפלציה עלתה ב-0.3% ב-12 החודשים האחרונים (מ-0.6% בדצמבר), ומגמה דומה נצפתה באינפלציית הליבה. שמונה מתוך עשרת סעיפי המדד הראשיים היו שליליים בינואר, אינדיקציה לסביבת האינפלציה הנמוכה, זאת בהשפעת המשך הייסוף בשקל (1.3% בינואר מול סל המטבעות).

  • הסעיף הכמעט יחידי אשר ממשיך לתמוך באינפלציה הינה מחירי הדיור (שכירות) אשר עלה ב-2.2% ב-12 החודשים האחרונים ותרם 0.5% לאינפלציה.

  • סקר מחירי הדיור לרכישה (סקר נפרד) מצביע על עלייה של 3.0% ב-12 החודשים האחרונים (מ-3.1% בחודש הקודם).


סביבת אינפלציה כה נמוכה יוצרת לחץ על בנק ישראל

לסיכום, עד מדד חודש מרץ, האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים צפויה להגיע לאפס, בין היתר בהשפעה הממתנת של ווירוס קורונה (אשר הביא לירידה חדה במחירי הנפט בעולם). סביבת אינפלציה כה נמוכה עשויה ליצור לחץ על בנק ישראל לפעול על ידי הרחבה מוניטארית נוספת, ואולי הורדת ריבית, זאת במידה והשפעת הווירוס תהיה ממושכת יותר מהצפוי ובנקים מרכזיים נוספים יגיבו על ידי הורדת ריבית.

64 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page