top of page
  • תמונת הסופר/תbarak invest

עדכון מאקרו כלכלי ישראל 15/1/2020מדד דצמבר היה ברף הנמוך של הציפיות המוקדמות (0%-0.1%)

בהסתכלות על פרטי המדד ניתן להבחין במגמות מדאיגות:

  • מסתמנת ‎עלייה חדה במחירי השכירות לקצב של 2.8% ב- 12 החודשים האחרונים מקצב של 1.6% לפני חודשיים. גם מחירי הדירות לרכישות (סקר נפרד, אשר איננו כלול במדד) עלה ב- 1.1% בחודשיים האחרונים וב- 3.4% ב- 12 החודשים האחרונים (האצה מ- 1.8% לפני חודשיים).

  • מגמת‎ עלייה במחירי הדיור (גם מחירי השכירות וגם במחירי הרכישה) צפויה להדאיג מאד את בנק ישראל ולכן לא סביר לצפות להורדת ריבית השנה. בנוסף, במידה ומחירי השכירות ימשיכו לעלות בקצב מהיר (תולדה של עליית השכר במשק וירידה במלאי הדירות) צפויה האצה בקצב האינפלציה השנה.

  • בדצמבר ‎העלייה החדה במחירי השכירות קוזזה על ידי עלייה מאד מתונה במחירי ההלבשה (מתחת לשיעור העונתי הרגיל). מחירי ההלבשה ירדו ב- 5.5% ב- 2019, שיעור חריג במיוחד.


The devil is in the details

לסיכום, למרות המדד הנמוך יחסית בדצמבר ‎צפויה האצה באינפלציה השנה לכיוון 1.2%, גם בהשפעת הטלת מיסים צפויה לאחר הקמת הממשלה.

59 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page