• barak invest

עדכון מאקרו כלכלי ישראל 6/2/20

עודכן ב: 16 פבר 2020התפשטות הווירוס (וירידה במחירי הנפט) תומכות באינפלציה נמוכה, בטווח הקצר

אנו צופים כי מדד חודש ינואר יירד ב-0.3% בעקבות הגורמים הבאים:

 • מחירי הדלקים ירדו ב-2.4% בתחילת החודש וצפויה ירידה בשיעור דומה (2.8%-) בתחילת חודש מרץ, זאת בהנחה שמחירי הנפט בעולם יישארו יציבים (חבית ברנט סביב 55-56 דולר).

 • סביר להניח שהשפעת הווירוס צפויה להיות זמנית (מאוד מקווים, בדומה ל-SARS), ובמהלך רבעון ב' המשק העולמי יחזור לפעילות רגילה. לכן, אנו מניחים שיהיה תיקון הדרגתי כלפי מעלה במחירי הנפט בעולם מחודש מרץ עד חודש מאי.

 • ההשפעה המיידית של התפרצות הווירוס הינה דפלציונית בהחלט (בטווח הקצר). מחירי הנפט בעולם ירדו ב-17% מתחילת השנה, ומחירי הנחושת ירדו ב-12% (מכיוון שסין צרכנית עיקרית של מספר מתכות חשובות). בהנחה שלא ישתלטו על המגפה בחודש-חודשיים הקרובים (עד אז אנו מניחים שקיימים מלאים מספיקים), צפויה השפעה מעט אינפלציונית מצמצום ההיצע של מוצרי יבוא מסין כגון מוצרי הלבשה, צעצועים, מכשירי אלקטרוניקה ועוד.


 • ב-12 החודשים האחרונים השכר הממוצע עלה ב-2.8%, ובקצב שנתי דומה בחודשים ספטמבר-נובמבר 19. חשוב להדגיש שהעדר ממשלה מונע הסכמי שכר בסקטור הציבורי (בשלב זה). השכר בסקטור העסקי עולה בקצב מהיר יותר (סביב 3.5%), קצב אשר תומך בעלייה מתונה באינפלציה, אך בינתיים הייסוף בשקל נמשך ומקזז חלק מהשפעה זו. בנוסף, בחצי השנה האחרונה מסתמנת יציבות במספר משרות השכיר, כך שסך תשלומי השכר במשק נמצא במגמת התמתנות, מה שצפוי לתמוך בהתמתנות בצריכה הפרטית.


השפעות אמריקאיות

 • ההזמנות בתעשייה בארה"ב עלו ב-1.8% בדצמבר (מעל הציפיות בשוק של 1.2%), בהשפעת עלייה חדה בהזמנות הביטחוניות (ב-89.8%). הזמנות של מוצרי צריכה עלו ב-0.9%, אך ההזמנות של מוצרי השקעה ירדו ב-0.8%.

 • בינואר עלה מדד מנהלי הרכש (ISM) ל- 50.9 נקודות (מ-47.2 בדצמבר), וזוהי הרמה הגבוהה ביותר של המדד מאז חודש יולי 2019. יחד עם זאת, הצמצום בפעילות בחברת התעופה בואינג עדיין מעיב על מדד זה.


התחזית שלנו למדד המחירים לצרכן

 • אנו ממשיכים להניח מכלול של התאמות פיסקאליות החל מחודש מאי (לאחר הקמת ממשלה) אשר יתרמו כ-0.4% לאינפלציה ב-2020.

 • בשבוע האחרון מסתמנת יציבות במחירי הירקות העיקריים. אנו מניחים התייקרות בסעיף פירות וירקות של 4% שנה קדימה.

התחזית שלנו לשער חליפין בסוף השנה

 • לאחר שהשקל שמר על יציבות ברבעון ד' 2019 (מול סל המטבעות), מתחילת השנה השקל התחזק ב-1.3%. תחזית האינפלציה שלנו עודכנה ל-1.1% (מ-1.2%), בעיקר בשל התחדשות מגמת הייסוף בשקל.
61 צפיות0 תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20