• barak invest

עדכון מאקרו כלכלי

עודכן ב: 1 יול 2020

07 ביוני 2020
מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

העליות בשווקים נמשכו בשבוע האחרון על אף המהומות בארה"ב והמתח הגובר בין ארה"ב וסין. השווקים שאבו עידוד מהמשך פתיחת הכלכלה, ובעיקר: מנתוני תעסוקה חיוביים במיוחד בחודש מאי עם גידול של 2.5 מיליון מועסקים חדשים (בניגוד לציפיות לירידה של 7.5 מיליון). השווקים באירופה הושפעו לחיוב גם מהגדלת תוכנית רכישות האג"ח של ה- ECB ב- 600 מיליארד יורו (ל- 1.35 טריליון) אשר תימשך עד יוני 2021 לפחות, עם מיחזור פדיונות עד סוף 2022.


סביבת האינפלציה:

 • הלמ"ס תודיע השבוע אילו סעיפי מדד לא ימדדו במדד מאי, כנראה נסיעות לחו"ל הבראה ונופש, ומסיבות ואירועים (כ- 7% מהמדד).

 • למרות השפעת החמסין, עדיין מחירי הפירות זולים יחסית לשנה שעברה.

 • בשבוע האחרון השקל פוחת ב- 1.8% מול היורו ויוסף ב- 1.3% מול הדולר.

 • מחירי הדלקים עלו ב-8.8% בתחילת החודש, עלייה אשר תתרום 0.25% למדד.

 • מחירי הנפט בעולם ממשיכים לעלות בתחילת יוני ל- 42 דולר חבית ברנט.

מאקרו ארה"ב: נתוני התעסוקה עלולים להתעדכן כלפי מטה.

 • נתוני התעסוקה הפתיעו לטובה עם גידול של 2.5 מיליון מועסקים במאי.

 • שיעור האבטלה ירד ל- 13.3% במאי מ- 17.4% באפריל.

 • החתך הרחב של שיעור האבטלה (u-6) עומד על 21.2% במאי.

 • במאי מדד מנהלי הרכש בתעשייה ISM עלה ב-1.6 נקודות ל- 43.1 נקודות.

 • במאי מדד מנהלי הרכש בשירותים ISM עלה ב-3.6 נקודות ל- 45.4 נקודות

 • ההזמנות בתעשייה ירדו ב- 13% בחודש אפריל לאחר ירידה של 11% במרץ.

אירופה:

 • באפריל המסחר הקמעונאי ירד 11.7% לאחר ירידה של 11.1% במרץ.

 • ה- ECB הודיע על הגדלת תוכנית רכישות האג"ח ב- 600 מיליארד יורו.

 • ה- ECB חוזה התכווצות בתוצר של 8.7% השנה וצמיחה של 5.2% ב- 2021.

מאקרו ישראל:

 • מדד האמון הצרכני של פועלים עלה ב- 12 נקודות במאי ומחק מחצית מהירידה בחודשיים הקודמים.

 • בחודש מרץ מספר משרות השכיר ירד ב- 2.8% (100 אלף איש), לא כולל חל"ת.

 • באפריל המכירות ברשתות השיווק ירדו ב- 26% לאחר עלייה של 21% במרץ.

 • המכירות ברשתות המזון ירדו ב- 22% באפריל לאחר עליה של 46% במרץ.

 • המדד המשולב ירד ב- 0.3% במאי, אך מרבית הנתונים במדד עדיין בפיגור.

 • במרץ יצוא שירותים ירד ב- 9% עקב ירידה בתיירות, שירותי היי טק נותר יציב.

שוק האג"ח:

 • עליית התשואות בארה"ב ביום שישי צפויה להעיב על שוק האג"ח המקומי.

 • שוק האג"ח יגיב למידת התערבות בנק ישראל בשוק האג"ח במאי (הפרסום היום).

 • פרוטוקול הריבית מחר יהיה אינדיקטור לבחון את האפשרות להורדת ריבית.

 • שוק האג"ח בארה"ב יצפה להחלטת ריבית הפד ותחזית ה- dots ביום רביעי.

 • לאחר לחץ לעליית תשואות בתחילת השבוע, חשוב יהיה לראות את מעורבות בנק ישראל בשוק.

מה צפוי בשבוע הקרוב?

ישראל:

היום : סקר מגמות בסקטור העסקי (מאי). בנק ישראל יפרסם את כמות רכישות האג"ח (והמט"ח) בחודש מאי. מחר: הפרוטוקול של החלטת הריבית האחרונה. ביום רביעי: מדד האמון הצרכני (מאי) של הלמ"ס. ביום חמישי: נתוני סחר חוץ (מאי), מקור חשוב של אינדיקטורים כלכליים. מתישהו השבוע (יתכן בתחילתו) האוצר יפרסם את נתוני הגירעון לחודש מאי, כולל ניצול תוכניות הסיוע השונות עד כה.


חו"ל:

ביום רביעי: ארה"ב: מדד מחירים לצרכן (מאי), יום חמישי: מספר דורשי העבודה בשבוע האחרון, שישי: מדד האמון הצרכני (משיגן) ביוני. אירופה: הייצור התעשייתי (אפריל). השווקים יגיבו להחלטת ריבית ביום רביעי, תחזית המאקרו של חברי הפד (Dots) ומסיבת העיתונאים של Powell.

87 צפיות3 תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20