top of page
 • תמונת הסופר/תbarak invest

עדכון מאקרו כלכלי 27/11/19התפתחויות בגורמי האינפלציה

 • תחזית מדד דצמבר עודכנה ל- 0% (מ- 0.1%-) בשל עלייה במחירי הנפט (חבית ברנט: 64 דולר) ובשל התחזקות השקל.

 • אנו צופים התייקרות של כ- 0.5% במחירי הדלקים בתחילת דצמבר. כמו כן, מסתמנת עלייה מתונה במחירי הירקות בסוף חודש נובמבר.

 • שינינו את התרחיש הבסיסי כך שאנו צופים "התאמות פיסקאליות" רק בחודש יוני (לאחר בחירות נוספות והרכבת ממשלה), ולא בתחילת 2020. לכן, תחזית מדד ינואר ירדה ל- 0.4%- (מ- 0.2%-). עדיין אנו צופים השפעת העלאת מיסוי + צעדים נוספים של 0.4% על האינפלציה, מתוך תחזית האינפלציה שנה קדימה של 1.0%.

תחזית מדד המחירים לצרכן


במדיניות מוניטארית בנק ישראל הצליח לבלבל אותנו

 • בשנה האחרונה בנק ישראל שינה מספר פעמים את "הנטייה המוניטארית" (bias), מרצון להביא את האינפלציה למרכז היעד (לפני זה בנק ישראל הסתפק באינפלציה מעט מעל 1% כדי להעלות את הריבית), אל אמירה (בחודש יולי) שהריבית צפויה לעלות "באחת מההחלטות הקרובות" (כאשר אינפלציית הליבה הגיעה כולה ל- 1.1% שנה מול שנה).

 • כעבור שלושה חודשים (7.10) בנק ישראל שינה שוב את המסר והיה קרוב מאד להוריד את הריבית ונמנע לעשות זאת השבוע, זאת למרות המשך התמתנות בסביבת האינפלציה כלומר, סביבת האינפלציה מתרחקת מהיעד.

שינוי במדיניות שער חליפין ?

 • שנה שלמה בנק ישראל נמנע מלהתערב והשקל יוסף ב- 9% (מול הסל), שיעור חד במיוחד יחסית לשנים קודמות. רק עכשיו בנק ישראל מאותת שהשקל יוסף יתר על המידה ומתחיל להתערב (too little too late), כנראה שבסופו של דבר בנק ישראל מבין שעדיף להתערב ולא להוריד את הריבית במשק בתעסוקה מלאה וצמיחה נאה.

 • לדעתנו, כל עוד שהמשק צומח "בקרבת הקצב הפוטנציאלי", כנראה שהריבית לא תרד ב- 2020. בנוסף, נדמה שהתערבות בנק ישראל בשוק המט"ח צפוי להתגבר, אך מגמת הייסוף לא תבלם אלא רק תואט במקרה הטוב.

תחזיות מאקרו כלכליות


בשבוע האחרון פורסמו שורה של נתונים חיוביים

השבוע פורסמו שורה של נתונים המצביעים על המשך צמיחה ברבעון ג' וחלק מהנתונים מצביעים על התמתנות קלה:

 • סך הפדיון של ענפי הכלכלה עלה ב- 2.9% (נתוני מגמה, בחישוב שנתי) ברבעון ג' לאחר גידול של 3.6% ברבעון ב'.

 • הגידול בייצור התעשייתי גם התמתן ל- 3.9% ברבעון ג' מ- 6.5% ברבעון ב'. הגידול ביצוא השירותים התמתן ל- 1.4% ברבעון ג' מ- 10.2% ברבעון ב'.

 • מסתמנת האצה קלה במדד המשולב של בנק ישראל בחודשיים האחרונים ושוק העבודה ממשיך להיות הדוק. בהודעת הריבית, בנק ישראל ציין שהוא צופה תיקון לאחור בהרכב הצמיחה ברבעון ג' (אשר לא היה חיובי במיוחד: 2.1%- ללא מלאים), כך שחלק מהגידול החד במלאי יפוזר בין השימושים השונים. יתכן שהערכה זו מבוססת על שיחות עם הלמ"ס. בכול מקרה, בנק ישראל רואה שהמשק ממשיך לצמוח בקרבת הקצב הפוטנציאלי ולכן לא שש להוריד את הריבית אלא מעדיף להתערב בשוק המט"ח.

בחודשים האחרונים מסתמנת האצה קלה בפעילות לפי המדד המשולב

גידול במספר המועסקים63 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page