top of page
  • תמונת הסופר/תbarak invest

עדכון מאקרו כלכלי 5/3/2020הורדת ריבית רק במצב של "הרעה משמעותית"

בהודעה אתמול בנק ישראל מצהיר שכעת התנאים לא מצדיקים הורדת ריבית:

  • ״על אף הפגיעה הספציפית שחוות פירמות במגוון ענפים, אין עדות להשפעה מקרו-כלכלית משמעותית על המשק הישראלי, ובתרחיש שבו התפשטות הנגיף תיבלם בחודשים הקרובים ההערכה היא שצפויה התאוששות יחסית מהירה בכלכלה העולמית״.

  • ״הוועדה מעריכה שתנאי המימון במשק בעת הנוכחית נוחים מאוד, ורמת הריבית הנמוכה בשילוב עם המדיניות הנמשכת של רכישות המט"ח מספקים את התמיכה הנדרשת למשק״.

  • ״במידה ותחול הרעה משמעותית בתנאים הכלכליים או הפיננסיים הוועדה תפעל במגוון כלים העומדים לרשותה בכל זמן שיידרש״. (הדגש של בנק ישראל).

בקיצור, בנק ישראל לא צפוי להצטרף למגמה העולמית של הורדות ריבית ללא סימני "הרעה משמעותית". לא

ברור אם יהיו נתונים על כך עד ה- 6.4 (החלטת הריבית הקרובה). כמובן שהורדה נוספת בריבית הפד׳ ב-18.3 צפויה ליצור לחץ נוסף על בנק ישראל "לפעול", זאת בנוסף להמשך התמתנות באינפלציה ל-0% (בחישוב שנתי) לאחר פרסום מדד פברואר. יחד עם זאת, כפי שאומר בנק ישראל, קיימת חשיבות רבה להתפתחות ווירוס הקורונה בעולם (ובישראל) שכרגע נראית בהחלט לכיוון התפשטות. לסיכום: קיימת סבירות של 60% להורדת ריבית ל-0.1% ב-6.4 ו/או הרחבה כמותית. מהלך מוניטארי לפני מועד זה פחות צפוי.


ירידה בתיירות בפברואר

בחודש פברואר מספר התיירים הנכנסים ירד ב-5.1% (לעומת ינואר, מנוכה עונתיות) וירד ב-3.8% לעומת פברואר אשתקד. סביר להניח שהירידה בחודשים הבאים תהיה חדה יותר בשל השפעת ווירוס הקורונה. סקטור התיירות הנכנסת מהווה כ-1.5% מסך התוצר ולא מהווה סקטור דומיננטי בפעילות הכלכלית בישראל, למרות

שמדובר בסקטור עם מכפיל גבוה (השפעה על סקטורים נוספים). מספר הישראלים היוצאים לחו"ל ירד ב-9.3% בפברואר וירד ב-3.6% בשנה האחרונה. בסך הכול, העובדה שפחות ישראלים נוסעים לחו"ל (וחלק נופשים בישראל במקום או מגדילים צריכה בישראל) מפצה על הירידה בתיירות הנכנסת.


השכר הממוצע ממשיך לעלות בקצב מתון (סביב 3%)

השכר הממוצע במשק עלה ב-0.65% בחודש דצמבר 19 (מנוכה עונתיות). השכר הממוצע עלה ב-3% ברבעון ד' 19 (בחישוב שנתי), לאחר קצב גידול של 2.9% ברבעון ג' ו-2.4% ברבעון ב'. מסתמנת עלייה בשכר בענפי ה-"שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים" (כלומר, היי טק) ובענפי הבינוי והנדל"ן. בסך הכול, ניתן להבחין בלחצי שכר מסוימים על רקע סביבה של תעסוקה מלאה. עליית השכר תומכת בלחצי

אינפלציה בענפי השירותים, כגון מחירי שירותי דיור (שכירות) אשר עלו ב-2.8% ב-12 החודשים האחרונים.


ארה"ב: מעט חולשה בתעשייה אך שיפור בענפי השירותים

בחודש פברואר מדד מנהלי הרכש בתעשייה (ISM) ירד ב-0.8 נקודות ל-50.1, אך רכיב ההזמנות החדשות ירד ב-2.2 נקודות ל-49.8 נקודות. מסתמנת עלייה חדה ברכיב קבלת המשלוחים, אשר מבטאת עיכוב בקבלת תשומות לייצור.


מדד מנהלי הרכש בענפי השירותים עלה ב-1.8 נקודות ל-57.3 נקודות (ממוצע 2019= 55.5), הרמה הגבוהה ביותר בשנה האחרונה. רכיב ההזמנות החדשות עלה ב-6.9 נקודות ל-63.1 נקודות. עד כה, ענפי השירותים פחות הושפעו מווירוס הקורונה, לפחות עד פברואר.

יחד עם זאת, מדד PMI בענפי השירותים דווקא ירד ב-4 נקודות ל- 49.4 בהשפעת הרעה בענפי התיירות ונופש.57 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page