• barak invest

עדכון מאקרו 2/12/19מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

 • אופטימיות לגבי השגת הסכם סחר משמעותי בין ארה"ב וסין תמכה בשוק המניות בתחילת השבוע. אך ביום חמישי טראמפ חתם על הצהרה של הקונגרס התומכת בזכויות האזרח בהונג קונג, ובכך פגע ביחסים עם סין. מכלול הנתונים הכלכליים בארה"ב היו חיוביים, בפרט עדכון כלפי מעלה של הצמיחה ברבעון ג' ל-2.1% (מ-1.9%).

 • באוקטובר מסתמנת עלייה בהזמנות של מוצרי בני קיימא, עלייה בצריכה הפרטית ובמכירות של בתים בשוק המשני. אינפלציית הליבה PCE התמתנה ל-1.6% ב-12 החודשים האחרונים (מ-1.8% לפני חודשיים). לעומת זאת, באירופה אינפלציית הליבה הפתיעה מעט כלפי מעלה ועלתה ב-1.3% לעומת 0.9% לפני חודשים (y/y).

בנק ישראל מפתיע את השווקים

 • בנק ישראל הפתיע ושמר על אי שינוי בריבית ומשדר שקיימת עדיפות להתערבות בשוק המט"ח. כנראה שבנק ישראל לא שש להוריד את הריבית על רקע סביבה של תעסוקה מלאה וצמיחה מהירה יחסית ב"קרבת הקצב הפוטנציאלי".

 • מרבית הבנקים המרכזיים בעולם לא צפויים להמשיך ולהוריד את הריבית בקרוב. בנק ישראל מבין שכלי ההתערבות במט"ח אפקטיבי יותר בבלימת הייסוף מאשר כלי הריבית אשר מוגבל למעשה.

 • הנתונים בישראל ממשיכים להיות חיוביים: למרות סימני התמתנות קלים בצריכה הפרטית, מכלול האינדיקטורים מצביעים על המשך התרחבות בפעילות. שיעור האבטלה ירד לשפל של 3.4% באוקטובר (2.9% בגילאים 24-65), והמדד המשולב של בנק ישראל מצביע על "האצה קלה" בחודשיים האחרונים.

מה צפוי בשבוע הקרוב?

 • בארה"ב יתפרסמו שורה של נתונים חשובים, כולל מדדי מנהלי הרכש (בתעשייה ובשירותים) ונתוני תעסוקה (ביום שישי). בישראל נתוני שכר ממוצע לחודש ספטמבר יתפרסמו ביום רביעי, נתון חשוב במבט על לחצי אינפלציה. משרד האוצר עשוי לפרסם גם את נתוני הגרעון לחודש נובמבר.

 • שווקי המניות בעולם ימשיכו להגיב להתפתחויות בחזית הסחר, כאשר סביר להניח שבסופו של דבר (לא ברור מתי) הסכם מוגבל יושג בין ארה"ב וסין. הסביבה המאקרו כלכלית בעולם תומכת בשוק המניות: התייצבות ואפילו שיפור מסוים בנתונים, אינפלציה מתונה יחסית ואין ציפיות להעלאת ריבית בקרוב.

 • בנק ישראל מאותת שאינו מתלהב מהורדת ריבית. ללא הרעה של ממש בפעילות, פחת מאד הסיכוי להורדת ריבית ב- 2020. בנוסף, שיפור מסוים בסביבה הגלובלית מקטין את הסיכוי להורדת ריבית הפד או ה- ECB.

לדעתנו, הסביבה הכלכלית ממשיכה לתמוך בשוק המניות, אך פחות תומכת בשוק האג"ח. העדר אופק של הורדת ריבית מוריד מהאטרקטיביות של האפיקים הארוכים. יחד עם זאת, בטווח הקרוב, הצטרפות ישראל ל- WGBI ומדד נמוך בנובמבר (0.3%-) כן תומכים בארוכים.

14 צפיות0תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.