top of page
  • תמונת הסופר/תbarak invest

עדכון תחזית אינפלציה


06/07/2021תחזית האינפלציה: 0.1% בחודש יוני, 0.3% בחודש יולי, 0.3% בחודש באוגוסט ו- 1.2% שנה קדימה.

תחזית מדד אוגוסט עודכנה ל- 0.3% (מ- 0.2%) בשל עלייה במחירי הנפט בעולם.התפתחויות בסביבת האינפלציה

  • מחירי הנפט ממשיכים לעלות על רקע מחלוקת בקרב חברי OPEC+ אשר מעכבת הגעה להסכם לגבי הגדלת מכסות תפוקת הנפט של החברים בארגון. לפי המחיר הנוכחי (78 דולר לחבית ברנט)צפויה התייקרות של 1.7% במחירי הדלקים בישראל בתחילת אוגוסט (לכן תחזית מדד אוגוסט עלתה ל- 0.3%).

  • יחד עם זאת, כעת אנו מניחים התייצבות של מחירי הנפט בעולם על הרמה הנוכחית בכל תקופת התחזית. לא צפוי מחסור של נפט בעולם. תפוקת הנפט של OPEC עדיין נמוכה ב- 5.6 מיליון חביות ביום יחסית לערב משבר הקורונה.

  • הלמ"ס עדיין לא החליטה אם להחזיר את סעיף "נסיעות לחו"ל" למדידה. כנראה שההחלטה תתקבל סמוך לפרסום מדד יוני. תחזית האינפלציה שלנו מניחה שכן יימדדו במדד יוני עם תרומה של כמעט פרומיל למדד.

לגבי תחזית המאקרו של בנק ישראל:

  • בנק ישראל צופה אינפלציה של 1% בלבד שנה קדימה (יותר נכון: מרבעון ב' 21 עד לרבעון ב' 22- התחזית שלו לתקופה עומדת על 1.1%), 1.7% השנה ו- 1.2% ב- 2022. בנק ישראל צופה שמחירי הדיור יעלו ב- 1.8% השנה (בדומה לתחזית שלנו). בנק ישראל סבור שההאצה באינפלציה ב- 2021 נובעת מגורמים זמניים.

  • תחזית הצמיחה בשנים 2021-2022 מעט אופטימית יותר היום לעומת התחזית של אפריל (במצטבר). אומנם תחזית הצמיחה ל- 2021 ירדה ל- 5.5% מ- 6.3% (בשל הירידה "הטכנית" בתוצר ברבעון א' 21), אך ב- 2022 צפויה צמיחה של 6% (במקום 5%). רמת התוצר בסוף 2022 תהיה נמוכה ב- 0.5% בלבד מהרמה שהייתה צפויה לולא משבר הקורנה. אופטימיות זאת משתקפת בתחזית האבטלה הרחבה ברבעון ד' 2022: 5.5% לעומת 6% בתחזית הקודמת.

  • ההשפעה השלילית של מבצע "שומר החומות" על הצמיחה הייתה נמוכה מאד: פחות מ- 0.1%.

  • הנגיד מסכים עם גישתו של שר האוצר שלא להעלות מיסים עד סוף 2022. בנק ישראל אופטימי יותר לגבי תחזית הגירעון השנה (7.1% תוצר לעומת 8.2% בתחזית הקודמת), ו-3.8% ב-2022. החוב הציבורי צפוי להתייצב על 74%.


מסרים סמויים מהודעת הריבית ודברי הנגיד

הנגיד נמנע מלדבר באופן מפורש על סיום תוכנית רכישות האג"ח ואמר שהנושא ייבחן לקראת סוף השנה בהתאם להתפתחויות הכלכליות. מבחינתו של בנק ישראל אין סיבה לקבל החלטה כבר היום: המשך הטייפרינג (צמצום הרכישות מדי חודש) צפוי למשוך את התוכנית הנוכחית לפחות עד סוף השנה. יחד עם זאת, סיום מתן הלוואות לבנקים בריבית שלילית מהווה איתות ברור שהמדיניות המוניטארית בעתיד צפויה להיות פחות מקילה כל עוד שווריאנט "הדלתא" לא טורף את הקלפים. אין אנו צופים הגדלת תוכנית רכישות האג"ח. יחד עם זאת, לא מדובר בדרמה מבחינת שוק האג"ח: לפי הערכתינו, האוצר צפוי להמשך לצמצם בהדרגה את היקף ההנפקות במהלך המחצית השנייה של השנה.


למרות שבנק ישראל חותר למדיניות מוניטארית פחות מרחיבה, לא צפויה העלאת ריבית בקרוב. הנגיד סבור שיש לשקול העלאת המיסוי על משקיעי הנדל"ן ומדגיש שהפתרון צריך להגיע מצד ההיצע (ראה גרף). מדובר במסר ברור שכלי הריבית לא נועד לצנן את שוק הדיור.
44 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page