top of page
  • תמונת הסופר/תbarak invest

עדכון תחזית אינפלציה

26 בינואר 2021
עדכון תחזית האינפלציה: 0.3%- בינואר, 0.0% בפברואר, 0.3% במרץ, 0.8% ב- 2021 ו- 1.2% ב- 2022.התפתחויות והנחות לגבי סביבת האינפלציה:

1. לפי המחיר הנוכחי של חבית נפט (55.5 דולר לחבית ברנט) ושע"ח של היום, צפויה התייקרות בשיעור של 2.5%-3% במחירי הדלקים בראשית פברואר (הנחנו 2.8%).

2. מחירי הירקות ירדו בתחילת ינואר בשל מזג האוויר החם יחסית, בפרט מחירי העגבניות (לפי מדידות של משרד החקלאות). מחירי פירות החורף גם ירדו בהתאם לעונתיות הרגילה.
1. מחירי המזון עלו מעט בינואר, אולי על רקע התייקרויות במחירי הסחורות החקלאיות. הנחנו עלייה של 0.2% במחירי המזון בינואר.

2. לאחר פיחות של 1.5% (מול הסל) בשבוע האחרון, אתמול השקל יוסף ב- 0.5% מול סל המטבעות. אנו ממשיכים לצפות לפיחות זוחל לכיוון 3.40 עד לתחילת רבעון ב' (ראה ניתוח תנועות ההון מתחילת השבוע), ולאחר מכן, בשליש האחרון של השנה צפוי ייסוף מתון לאזור 3.3 ₪ לדולר עד סוף 2021.
1. אנו מצפים לירידה של 0.3% במחירי הדיור. משמעות הדבר, מחירי השכירות בחוזים מתחדשים עלו ב- 0.4% שנה אחורה, עלייה מתונה לאחר הירידה החדה מאד בקצב עליית מחירי השכירות (0.2% y/y בדצמבר לאחר 1.1% בנובמבר).

2. בינואר הנחנו השפעת התאמות כלפי מעלה במחירי ציוד לבית בשל השפעת התייקרות מחירי ההובלה בעולם.

3. השפעת "הביקוש הכבוש" תשפיע בעיקר על מחירי ההבראה והנופש בישראל עם התייקרות של 10% ב- 2021, זאת על רקע פתיחת המלונות בישראל (במהלך רבעון ב'), הרבה לפני פתיחת המגבלות על טיסות לחו"ל. סעיפים אחרים כגון הלבשה ומסיבות ואירועים יושפעו מעודף ביקוש עם הסרת המגבלות.

4. דחינו את הנחת מדידת סעיף "נסיעות לחו"ל" לחודשי הקיץ (יוני-יולי). עד אז, סעיף זה יימדד לפי השינוי במדד המחירים לצרכן.

5. בינואר מחירי החשמל ירדו ב- 2.3%, מחירי הדלקים עלו ב- 1.45%, ואנו מניחים התייקרות של כאחוז במחירי הארנונה.1. מחירי המזון עלו מעט בינואר, אולי על רקע התייקרויות במחירי הסחורות החקלאיות. הנחנו עלייה של 0.2% במחירי המזון בינואר.

2. לאחר פיחות של 1.5% (מול הסל) בשבוע האחרון, אתמול השקל יוסף ב- 0.5% מול סל המטבעות. אנו ממשיכים לצפות לפיחות זוחל לכיוון 3.40 עד לתחילת רבעון ב' (ראה ניתוח תנועות ההון מתחילת השבוע), ולאחר מכן, בשליש האחרון של השנה צפוי ייסוף מתון לאזור 3.3 ₪ לדולר עד סוף 2021.
מדד ינואר צפוי לרדת ב- 0.3% ויושפע מ:

  • ירידה עונתית במחירי ההלבשה בשיעור של 5.5% (6.4%- בינואר 20 ו- 7.0% בינואר 2019).

  • עלייה מתונה במחירי המזון (התאמות תחילת השנה + התייקרויות במחירי הסחורות החקלאיות בעולם).

  • מזג האוויר החם תומך בירידה במחירי הירקות.

  • צפויה ירידה מתונה במחירי הדיור (אך עלייה קלה בקצב שנתי, זאת לאחר ירידה חדה במיוחד בדצמבר).

  • מחיר הבנזין התייקר ב- 1.45%, מחירי החשמל הוזלו ב- 2.3% ותעריפי הארנונה יעלו בכ- 1%.

  • סעיפים רבים ימשיכו לא להימדד, כולל נסיעות לחו"ל, הבראה ונופש ומסיבות ואירועים.


מדד חודש פברואר צפוי לעלות ב- 0.1% ויושפע מהמשך ירידה עונתית במחירי ההלבשה, עלייה של כ- 2.5% במחירי הדלקים והמשך עלייה מתונה במחירי המזון. צפויה השפעה מתונה של מגמת הפיחות בשורה של מוצרים מיובאים.


60 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page