top of page
 • תמונת הסופר/תbarak invest

עדכון תחזית אינפלציה

17 בפברואר 2021
ניתוח סביבת האינפלציה: סוף סוף מדד שמפתיע כלפי מעלה!


מדד חודש ינואר ירד ב- 0.1% לעומת התחזית שלנו של 0.3%-:
מה הפתיע במדד ינואר?

 • מחירי המכוניות עלו ב- 1.4% בינואר וב- 3.8% ב- 12 החודשים האחרונים, כנראה על רקע העלאת המיסוי על רכבים היברידיים והעלייה במחירי ההובלה. התייקרות זאת בשנה האחרונה הפתיעה בהתחשב בייסוף החד בשקל (6.6% מול הדולר ב- 2020).

 • בינואר, מחירי ציוד לבית עלו ב- 1.3%, כנראה על רקע ההתייקרות החדה במחירי ההובלה בעולם. מכונות כביסה, ומדיחי כלים עלו בכמעט 2% בחודש ינואר. עדיין הקצב השנתי מאד נמוך יחסית. • מנגד, מחירי ההלבשה ירדו בצורה חדה (9.7%-) מעבר לעונתיות הרגילה (6.4%- בינואר 20, 7.0%- בינואר 19). כנראה שהעובדה שהקניונים סגורים גרמה להקדמת מחירי סוף העונה באתרים המקוונים המקומיים. ירידה חדה זו מקטינה את הפוטנציאל של המשך ירידה עונתית בחודש פברואר.

 • מחירי שכירות הפתיעו מאד כלפי מעלה:

מחירי השכירות מחקו את ההתמתנות בדצמבר

מחירי הדירות בחוזים מתחדשים (17.2% מהמדד) עלו ב- 1.2% ב- 12 החודשים האחרונים (הנחנו 0.5%) וחזרו לעלות בקצב של חודש נובמבר, זאת לאחר הצניחה בדצמבר לקצב של 0.2%+. הגרף ממחיש עד כמה הנתון של דצמבר היה חריג. לפני חודש ציינו את האופי התנודתי של סידרה זו. הפער בין התחזית ובין העלייה בפועל תרם 0.2%+ לסטייה בתחזיתהאצה בקצב עליית מחירי הדירות לרכישה

סקר הדיור (לא נכלל במדד מחירים לצרכן) לגבי מחירי הרכישות מצביע על האצה בקצב עליית מחירי הדיור ל- 4.0% ב- 12 החודשים האחרונים (מ- 3.2% לפני חודש). בששת החודשים האחרונים מחירי הדיור עלו ב- 3.25% (קצב שנתי של 6.6%!). הקלות במגבלות מסלולי המשכנתאות, ירידה בהתחלות (וגמר) הבניה ושיווק קרקעות, וירידה בשיעור המס על משקיעים תורמים להאצה בקצב עליית מחירי הדירות לרכישה. אנו צופים המשך עלייה ב- 2021 בשיעור של 7%-5%.אינפלציית הליבה כבר לא שלילית

ב- 12 החודשים האחרונים, מדד המחירים לצרכן (למעט סעיפי האנרגיה ופירות וירקות) נותר יציב, לעומת 0.4%- לפני חודש, זאת בעיקר עקב העלייה החדה במחירי השכירות, אך גם עלייה במחירים אחרים (ציוד לבית ועוד).


מחירי התפוקה בתעשייה (ללא דלקים) ירדו ב-1.0%- y/y, לעומת 1.4%- לפני חודש, בעיקר על רקע השפעת מגמת הייסוף בשקל שנה אחורה. ייתכן שהעלייה המתונה בקצב השנתי נובעת מהשפעת ההתייקרות במחירי ההובלה בעולם והעלייה במחירי הסחורות. מחירי המוצרים התעשייתיים במדד המחירים לצרכן ירדו ב- 1.1% שנה אחורה (עד ינואר), התמתנות מ- 1.8%- לפני חודש.


 • חשוב לציין שמחירי תשומות הבנייה עלו ב- 0.6% בינואר לאחר עלייה של 0.4% בדצמבר, זאת על רקע התייקרות במחירי החומרים.
מדד פברואר צפוי לעלות ב- 0.1% ויושפע מ:

 • המשך ירידה עונתית מתונה במחירי ההלבשה בשיעור של 2.8% (3.1%- בפברואר 20 ו- 4.3%- בפברואר 2019), ירידה מתונה יחסית בשל הירידה החדה במיוחד בחודש ינואר.

 • עלייה במחירי המזון בשיעור של 0.3% (התייקרויות במחירי הסחורות החקלאיות בעולם). רשת שיווק אחת העלתה מחירים באופן כמעט גורף ברכישות מקוונות.

 • עלייה עונתית במחירי הירקות (מסתמנת עלייה במחירי המלפפונים ויציבות במחירי העגבניות):


 • צפויה ירידה עונתית מתונה במחירי הדיור בשיעור של 0.1%- (הקצב השנתי בשכירות מתחדשת יישאר 1.2% y/y).

 • מחיר הבנזין התייקר ב- 3.8%.

 • סעיפים רבים ימשיכו לא להימדד, כולל נסיעות לחו"ל, בית מלון, ומסיבות ואירועים. כנראה שצימרים כן יימדדו בעליות מחירים מתונות.

מדד חודש מרץ צפוי לעלות ב- 0.4% ויושפע מהתייקרות צפויה של 4.5%-5% במחירי הדלקים, עלייה עונתית במחירי ההלבשה, ועלייה עונתית חדה יחסית במחירי השכירות (בדומה לקצב השינוי בשנתיים האחרונות). בתי המלון צפויים להימדד בעליות מחירים (גם עונתית, וגם בשל עודף הביקוש לאחר הסגר).


אנו חוזים אינפלציה של 0.9% שנה קדימה, 0.9% ב- 2021 ו- 1.2% ב- 2022


ניתוח גורמי אינפלציה:

 • שע"ח: בטווח בקרוב של חודש-חודשיים השקל צפוי להיות חזק יחסית על רקע התחסנות מוקדמת בישראל והמשך עליות בשווקים (הערכה). במחצית השנייה של השנה שילוב של גורמים: גידול ביבוא, פתיחת השמיים והסבירות לתנודתיות בשווקים יתמכו בפיחות מתון. ציפייה לסיום תוכנית רכישות המט"ח המחוייבת תתמוך בייסוף מתון. שע"ח סוף שנה: 3.24 ₪ לדולר.

 • מחירי השכירות צפויים לעלות במבט של שנה קדימה, בפרט על רקע הירידה במספר הדירות המוגמרות אל פחות מהגידול במספר משקי הבית (מספר הדירות החדשות אשר נותרו למכירה ירד ב- 21% ב- 2020, ראה גרף), התאוששות ושיפור בביטחון הכלכלי (בהנחה של פתיחה כמעט מלאה של המשק ברבעון ב') ובמבט על השליש האחרון (אולי לפני, קשה לדעת מתי בדיוק): חזרה של התיירות מחו"ל וביקוש לדירות Airbnb. אנו מניחים עלייה של 1.0% במחירי הדיור ב- 2021 והמשך עלייה ב- 2022.

 • מחירי הנפט: אנו מניחים מחיר של 67 דולר לחבית ברנט בסוף 2021 ו- 77 $ בסוף 2022 (כעת 63.2 דולר). השינוי החשוב ביותר במשקלות המדד החל מינואר הינו הירידה במשקל הדלקים במדד ל- 2.59% מ- 3% קודם לכן (אפקטיבי). לצורך בדיקת רגישות, עלייה חדה יותר במחירי הנפט ל- 75$ עד דצמבר 2021 תוסיף 0.17% לאינפלציה שנה קדימה.

 • מחירי הסחורות האחרות ימשיכו לעלות בקצב מתון, זאת על רקע התאוששות גלובלית (בפרט במחצית השנייה של השנה) וב- 2022. סין ממשיכה להיות יבואנית גדולה של סחורות תעשייתיות אך גם של חלק מהסחורות החקלאיות, כמו פולי סויה. מיעוט הגשמים פגע ביבול חיטה בדרום אמריקה. מתחילת השנה מחירי הסחורות החקלאיות עלו ב- 5.1% ומחירי הסחורות התעשייתיות עלו ב- 6.5%. בכלל נשאלת השאלה: איך המגמה ארוכת הטווח של התחממות כדור הארץ תשפיע על מחירי הסחורות החקלאיות?

 • איך תשפיע ההתייקרות של מחירי ההובלה? ראשית כול, ניתן כבר להבחין בהשפעה במדד ינואר (ראה הסבר להפתעות במדד). בחודשים הקרובים אנו מניחים המשך זחילת מחירים בסעיף "ציוד לבית".

מי מפחד מה- "ביקוש הכבוש"? לפי התרחיש האופטימי (והסביר לפי ההתפתחויות האחרונות) המניח פתיחה מהירה של המשק והסרת המגבלות על הפעילות , קיימת ציפייה לעלייה חדה בביקושים, זאת לאחר העדר אפשרות לצרוך שירותים רבים (כגון אירועים, יציאה למסעדות, הבראה ונופש וכו'). לכן, תיתכן השפעה אינפלציונית השנה (השפעה זמנית אומנם). במקביל, במספר סקטורים צפויות פשיטות רגל (מסעדות, חנויות הלבשה ועוד), מה שישפיע על צמצום ההיצע. איך "הביקוש הכבוש" נכנס לתחזית האינפלציה?

 • הבראה ונופש (0.9% מסל הצריכה): הנחנו התייקרות של 5% בשנה הקרובה. בתקופה הקרובה, היעדר חלופה של נסיעות לחו"ל צפוי לתרום להתייקרות בנופש המקומי, כאשר ייפתח (כנראה כבר בחודש מרץ, צימרים נפתחו במחצית השנייה של פברואר). כמובן, ב- 2022 (כנראה מעט לפני), מחירי ההבראה ונופש צפויים לרדת עם פתיחת החלופה של נסיעה לחו"ל.

 • מסעדות: לא ברור עד כמה צפוי לחץ לעליות מחירים בסקטור הזה, אך אנו מניחים התייקרות של 1.5% בסעיף המזון שנה קדימה ( הכולל מסעדות), גם בהשפעת העלייה במחירי הסחורות.

 • מסיבות ואירועים (1.5% מסל הצריכה): הנחנו עלייה של 3.4% שנה קדימה.

 • מחירי ההלבשה: הנחנו ירידה מאד מתונה של 1.4% שנה קדימה (לעומת מגמה היסטורית של ירידה חדה יותר סביב 3%-4% בשנה).

אנו מניחים שסעיף נסיעות לחו"ל (4.6% מסל הצריכה) יחזור להימדד בחודשים יולי אוגוסט. בתקופת המדידה, מחירי נסיעות לחו"ל יושפעו מהשינוי בשע"ח מאז המדידה האחרונה מאז חודש פברואר 2020 (אז שע"ח של השקל עמד על 3.44 ₪ לדולר). צפויה גם השפעה של הוזלות בשהייה בחו"ל על רקע מיעוט התיירים, לפחות בחודשים הראשונים של פתיחת המגבלות על אירוח בעולם. לכן, בשנה הקרובה אנו מניחים ירידה של כ- 4%-4.5% בסעיף נסיעות לחו"ל, והתייקרות של 2% ב- 2022.


 • לא ברור עדייו עד כמה הרפורמה במערכת התקינה תשפיע על האינפלציה.

תחזית האינפלציה בשנת 2022 עומדת על 1.2% ומניחה:

 • צפויה מגמת ייסוף מסוימת, זאת בציפייה לסיום וצמצום מדיניות ההתערבות של בנק ישראל בתחום המט"ח, וכוחות בסיסיים אשר ימשיכו לתמוך בשקל. יחד עם זאת, צפוי צמצום בעודף בחשבון השוטף בשל פתיחת התיירות ועלייה במחירי הסחורות והנפט.

 • המשך עלייה הדרגתית במחירי הסחורות בעולם. מחיר חבית ברנט צפוי להגיע ל- 76 דולר בסוף השנה.

 • האצה בקצב עליית מחירי השכירות על רקע ירידה בהיצע וחזרה לביקוש מתיירות חו"ל (Airbnb). סעיף הדיור צפוי לעלות ב- 1.9%.

 • השפעת העלאת מיסים של 0.3% על האינפלציה, כנראה בתחילת השנה, אך גם

 • צפויה הוזלה נוספת במחירי החשמל בתחילת 2022 בשיעור של 2%.

61 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page