top of page
 • תמונת הסופר/תbarak invest

תחזית אינפלציה: מסתמנת התמתנות במחירי השכירות 16.12.20

16 בדצמבר 2020

מדד חודש נובמבר ירד ב- 0.2%, בדומה לתחזית המוקדמת שלנו:

מה הפתיע במדד נובמבר?

 • לא היו הפתעות של ממש. מחירי ההלבשה עלו בשיעור חד יחסית (4.2%) לעונתיות הרגילה, אך חשוב להדגיש שבחודש הקודם המגמה הייתה הפוכה. כנראה שהעונתיות זזה בשל מזג האוויר החם יחסית בחודש אוקטובר.

 • בנוסף:

מחירי השכירות הפתיעו כלפי מטה

מחירי השכירות בחוזים מתחדשים (17.2% מהמדד) עלו ב- 1.1% ב- 12 החודשים האחרונים, לעומת קצב של 1.7% לפני חודש. ההסבר שלנו: כניסה לסגר שני בספטמבר תרמה להתמתנות מצד הביקושים (עלייה חדה באבטלה וכו'), בדומה למגמה שראינו במדדי יוני-אוגוסט אחרי הסגר הראשון. כידוע, מחירי השכירות נמדדים באיחור יחסית למצב הסגרים: מחיר החוזה משקף את סיכום המשא ומתן מספר חודשים קודם לחתימתו. עם כן, פתיחת הסגר השני צפויה להביא להאצה מסוימת במחירי השכירות בעוד מספר חודשים (ראה ניתוח גורמי האינפלציה בהמשך).
מחירי הדירות לרכישה ימשיכו לעלות

סקר הדיור מצביע על עלייה של 0.4% בסקר האחרון (סקר ארעי) ועלייה של 2.5% שנה אחורה (לאחר 2.6% לפני חודש). הקלות במגבלות מסלולי המשכנתאות, ירידה בהתחלות הבניה ושיווק קרקעות, וירידה בשיעור המס על משקיעים צפויים לתרום להאצה בקצב עליית מחירי הדירות לרכישה ב- 2021 בשיעור של 3%-4%.
אינפלציית הליבה עדיין שלילית, אך פחות

ב- 12 החודשים האחרונים, מדד המחירים לצרכן (למעט סעיפי האנרגיה ופירות וירקות) ירד ב- 0.2%, לעומת 0.4%- לפני חודש.

מחירי התפוקה בתעשייה (ללא דלקים) ירדו ב-1.3%- y/y, לעומת 1.9%- לפני חודש, בעיקר על רקע השפעת מגמת הייסוף בשקל שנה אחורה. אין עדיין סימנים להשפעת "שיבושים בשרשרת הייצור" בעולם או התייקרות במחירי ההובלה. לעומת זאת, בארה"ב ה- PPIהליבה עלה ב- 1.4% y/y (גם בהשפעת הפיחות בדולר).מדד דצמבר צפוי לעלות ב- 0.1% ויושפע מ:

 • מחירי הדלקים עלו ב- 1.7%.

 • המשך התייקרות עונתית במחירי ההלבשה בשיעור של 3% (חלה עלייה של 1.3% בדצמבר 19, בשנים 2015-2018 ההתייקרות הממוצעת עמדה על 5.3%). צפויה ירידה עונתית במחירי הפירות והירקות בשיעור של כ- 3.4% וירידה מתונה יחסית לעונתיות במחירי המזון (0.1%- בלבד, לפי המדידות שלנו).

 • מחירי השכירות וחוזים מתחדשים צפויים להמשיך להתמתן לקצב שנתי של 0.8% (מ- 1.1% בחודש נובמבר), עדיין בהשפעת הסגר השני (בפיגור). • סעיפי נסיעות לחו"ל, ומסיבות ואירועים לא יימדדו. סעיף ההבראה והנופש יימדד ללא הירידה העונתית הרגילה (בדצמבר 19 סעיף זה ירד ב- 7.3%), בשל העדר בתי מלון ומקומות נופש בישראל (והעדר נסיעות לחו"ל, כמעט).

מדד חודש ינואר צפוי לרדת ב- 0.4%, ויושפע מהוזלה של 2.8% במחירי החשמל, ירידה עונתית במחירי ההלבשה ובמחירי הדיור. צפויה התייקרות מתונה במחירי הדלקים.


אנו חוזים אינפלציה של 0.4% שנה קדימה, 0.5%- ב- 2020 ו- 0.4% ב- 2021


גורמים תומכי אינפלציה:


מחירי השכירות יעלו עם שיפור בתעסוקה ויציאה הדרגתית מהסגר. מחירי הדיור (הסעיף הראשי) יעלו ב- 1.2% שנה קדימה לעומת קצב שנתי של 0.4% y/y במדד נובמבר. מזה, מחירי הדירות בבעלות (חוזים מתחדשים) יעלו ב- 1.4% שנה קדימה. מספר גורמים יתרמו ללחץ לעליית מחירי השכירות:

 • בשנת 2020 מסתמנת ירידה בהתחלות הבנייה ובשיווק קרקעות, מה שצפוי לצמצם את היצע הדירות בעתיד. כבר היום, קבלנים מדווחים על ירידה במלאי הדירות החדשות הלא מכורות (ירידה של 15% בשנה האחרונה עד אוקטובר).

 • חשוב להדגיש שלא חלה פגיעה בהכנסה הפנויה של כלל המשק. סך תשלומי השכר במשק + התמיכות הממשלתיות עלו בינואר-ספטמבר ב- 2.6% לעומת אותה תקופה אשתקד (סך תשלומי השכר במשק ירדו ב- 3.4% אך התמיכות הממשלתיות עלו ב- 21 מיליארד ₪.)
 • גידול בתיירות הנכנסת במחצית השנייה של 2021 (לאחר תהליך התחסנות בעולם) יחזיר דירות ל- Airbnb על חשבון השכרה לטווח הארוך למקומיים.

 • מחירי הדירות לרכישה צפויים לעלות, זאת בשל הקלות במגבלות המשכנתאות, וירידה בשיעור המס על המשקיעים, ועוד. למרות שאין קשר מיידי בין מחירי הדירות לרכישה ומחירי השכירות, קיים קשר עקיף מסוים (פתרונות חלופיים לשירותי דיור). הגרף הבא ממחיש זאת, אם כי, ב- 2018-2019 ההוזלות של מבצעי "המחיר למשתכן" לא השפיעו על מחירי השכירות:
מחירי הסחורות בעולם (כולל הנפט) ימשיכו לעלות, זאת בהנחה שבמחצית השנייה של 2021 הקורונה תהיה "תחת שליטה" עקב הפצת מספר חיסונים וטיפול יותר יעיל בחולים. ההתרחבות בפעילות בסין תימשך , מגמה אשר תומכת בלחץ על מחירי הסחורות התעשייתיות (מתכות בעיקר) כלפי מעלה. כנראה שפגעי טבע ימשיכו לתמוך בעלייה במחירי הסחורות החקלאיות. מחירי החיטה עלו לאחרונה בשל מחסור בגשם ברוסיה, .אוקראינה וארגנטינה. הצפות בסין פגעו ביבול התירס והסויה. התחזית שלנו לגבי חבית נפט עומדת על 60 דולר לחבית ברנט בסוף 2021.מחירי ההובלה עלו בתקופת המשבר, בפרט בשל מיעוט הטיסות להובלה.


מתי נתחיל להרגיש את השפעת הגידול בבסיס הכסף? בסיס הכסף עלה ב- 25% מתחילת השנה, מזה סך המזומן (שטרות) עלה ב- 20% וההפקדות של הבנקים המסחריים בבנק ישראל עלו ב- 34%. ברור שעדיין קיימות מגבלות בשל הסגר, מה שמגביל את הצריכה של שירותים שונים (וגם של חלק מהמוצרים). בנוסף, משקי הבית חוששים לגבי עתידם ומעדיפים להגדיל את החיסכון. לכן, מכפיל הכסף מאד ירד וחלק מהגידול בבסיס הכסף מופקד בבנק ישראל. אך, סביבה זו צפויה להשתנות עם ההתאוששות בפעילות, פתיחת המשק ושיפור בתעסוקה. יתכן שההשפעה על האינפלציה תורגש יותר החל משנת 2022, אך אולי אף קודם לכן.


גורמים תומכי אינפלציה נמוכה:

הייסוף בשקל צפוי להימשך בשל שורה של גורמים, ריאליים ופיננסיים:

 • העודף בחשבון השוטף עלה ל- 6.4% תוצר ברבעון ג' מ- 3.7% בשנת 2019. גם אם חלק מהגורמים זמניים (אין נסיעות לחו"ל ויבוא הסחורות נמוך בשל ההתמתנות בפעילות), עדיין מסתמן שיפור.


 • ההשקעות הריאליות נטו ממשיכות להיות חיוביות (2.5 מיליארד דולר ברבעון ג'). סקטור ההיי טק ימשיך לתמוך בהתרחבות ב-FDI (השקעות ריאליות).

 • גופים מוסדיים כבר הגדילו את שיעור החשיפה למט"ח בשנים האחרונות וללא ששים להגדיל עוד. עליות בשווקים בחו"ל מאלצות אותם למכור מט"ח. • זרים מגדילים את ההשקעות באג"ח ממשלתיות מקומיות ומהווים 7.9% ממצבת האג"ח באוק' (5.2% במרץ).

 • בנק ישראל: בנק ישראל עדיין פועל למתן את מגמת הייסוף, אך עד מתי? התאוששות כלכלית במחצית ב' תקטין את החשיבות לשמור על שער החליפין הריאלי.

 • הייסוף בשקל מקזז את השפעת ההתייקרות בסחורות ובהובלה, לפחות באופן חלקי. הראיה: מחירי התפוקה בתעשייה ממשיכים לרדת (1.3%- שנה אחורה): • אנו מניחים שע"ח של 3.17 ₪ לדולר ו- 3.89 ₪ ליורו בסוף 2021.


מסתמנת עלייה חדה בפריון בתעשייה. בשנתיים האחרונות התפוקה לשעת העבודה עלתה ב- 16%.

משמעות הדבר, תעשיינים מסוגלים לספוג התייקרויות במחירי הסחורות בלי להעלות מחירים. הגרף הבא מראה שהשיפור בפריון התרחש בכל מגזרי התעשייה, בפרט בתעשייה המסורתית (מוצרי מזון למשל).מקור: נירה שמיר, הכלכלנית ראשית בנק דיסקונט.מחירי נסיעות לחו"ל לא ימדדו לפני רבעון ב' 2021 (הנחנו באפריל 21). הלמ"ס רוצה לראות ממש חזרה להיקף טיסות "נורמלי" לפני כניסה למדידה. אנו מניחים שמחירי נסיעות לחו"ל ירדו בכ- 4.1% שנה קדימה (בהשפעת הייסוף החד בשקל), ויהיו נמוכים ב- 5.7% לעומת רמת המחירים בנובמבר 19.מחירי החשמל יוזלו ב- 2.8% בתחילת ינואר. אנו מניחים הוזלה של כ- 1.4% במחיר המים בפברואר. לא צפויה העלאת מיסים לפני 2022. מחירי הארנונה יעלו נומינלית ב- 1.2% בינואר 21.התרומות לאינפלציה שנה קדימה

מבט על הגורמים אשר יתרמו לאינפלציה חיובית מתונה של 0.4% שנה קדימה (ולא אינפלציה שלילית) מראה שמחירי הדלקים צפויים לתרום 0.2% (במקום לגרוע 0.4%- כפי שהיה שנה אחורה), וסעיפים שלא נמדדו או נמדדו חלקית יתרמו 0.1%- לאינפלציה (במקום 0.2%- שנה אחורה). צפויה התייקרות במחירי המזון (1.0%) על רקע עלייה במחירי הסחורות החקלאיות. מחירי הדיור יעלו ב- 1.2%. צפויה עלייה מתונה באינפלציה הבסיסית (יתר סעיפי המדד) ל- 0.1% מ- 0.0% שנה אחורה, זאת על רקע יציאה הדרגתית מהמשבר ושיפור בפעילות והתרחבות בביקושים המקומיים (החל מרבעון ב' 21).תחזית מפורטת של סעיפי המדד:


66 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page